Spolupráca Žilinskej univerzity s CTT pri CVTI SR v oblasti transferu technológií

Žilinská univerzita má uzatvorenú zmluvnú spoluprácu s CVTI SR, v rámci ktorej môže Oddelenie pre vedu a výskum sprostredkovať poskytnutie podporných služieb Žilinskej univerzite pre zabezpečenie ochrany a komercializácie jej duševného vlastníctva. Spolupráca zahŕňa podporu poskytovanú Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktorá Oddeleniu pre vedu a výskum sprístupňuje realizáciu jednotlivých krokov transferu technológií počnúc nahlásením vzniku duševného vlastníctva a odhadom jeho komerčného potenciálu, cez prípravu a podanie napr. patentovej prihlášky až po vyhľadávanie komercializačných partnerov zo súkromnej sféry a vyjednanie licenčných podmienok spojené s prípravou licenčných zmlúv.

V rámci podpory poskytuje CTT pri CVTI SR nasledovné služby

Expertné podporné služby

Hradenie patentových poplatkov

 Vzorové materiály

 Komplexné informácie o transfere technológií

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Poskytuje a realizuje

Patentové rešerše (alebo patentové rešeršné služby) pre akademickú obec, vedeckovýskumné inštitúcie a súkromný sektor

Používateľské semináre

Vyhľadávanie v databázach technologických ponúk a dopytov

Základné konzultačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva, technických noriem a firemnej literatúry

Všetky služby sú poskytované bezodplatne

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Andrea Čorejová / tel: +421 908 277 599 / e-mail: andrea.corejova@uvp.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť