Kontakty na odborných pracovníkov UNIZA podľa zamerania

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA

prorektor pre zahraničné vzťahy a marketing

tel.: +421 41 513 5130

mob.: +421 903 310 246

e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Cestná, mestská a nákladná doprava

Cestná, mestská a nákladná doprava

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3500

mob.: +421 903 170 976

e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

Vodná doprava

Vodná doprava

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

Katedra vodnej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 903 190 016

e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Cyklistická doprava, verejná osobná doprava

Cyklistická doprava, verejná osobná doprava

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3546

e-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk

Železničná doprava

Železničná doprava

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

vedúci Katedry železničnej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3430

e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

Letecká doprava

Letecká doprava

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

vedúci Katedry leteckej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3463

mob.: +421 903 306 569

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Elektrotechnika, biomedicínske inžinierstvo

Elektrotechnika, biomedicínske inžinierstvo

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho Inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2100

mob.: +421 917 169 611

e-mail: ladislav.janousek@fel.uniza.sk

Telekomunikácie, inteligentné dopravné systémy

Telekomunikácie, inteligentné dopravné systémy

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2212

mob.: +421 905 253 880

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Multimédiá, informačno-komunikačné technológie

Multimédiá, informačno-komunikačné technológie

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

vedúci Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2200

mob.: +421 917 742 737

e-mail: robert.hudec@fel.uniza.sk

Dopravné stavby

Dopravné stavby

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

vedúci Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva

Stavebná fakulta

tel.: +421 41 513 5904

mob.: +421 905 915 355

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

Mosty

Mosty

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov

Stavebná fakulta

tel.: +421 41 513 5650

mob.: +421 904 592 458

e-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk

Informatika

Informatika

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

dekan Fakulty riadenia a informatiky

tel.: +421 41 513 4050

mob.: +421 905 491 635

e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Strojárstvo

Strojárstvo

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan Strojníckej fakulty

tel.: +421 41 513 2500

mob.: +421 908 965 200

e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Krízový manažment

Krízový manažment

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA

prorektor pre zahraničné vzťahy a marketing

tel.: +421 41 513 5130

mob.: +421 903 310 246

e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Požiarna ochrana

Požiarna ochrana

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

vedúci Katedry požiarneho inžinierstva

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

tel.: +421 41 513 6750

mob.: +421 907 368 885

e-mail: jozef.svetlik@fbi.uniza.sk

Ochrana osôb a majetku

Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

tel.: +421 41 513 6650

e-mail: andrej.velas@fbi.uniza.sk

Súdne inžinierstvo

Súdne inžinierstvo

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

riaditeľ Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania

tel.: +421 41 513 6928

mob.: +421 905 615 911

e-mail: gustav.kasanicky@usi.sk

Knižnično-informačná veda

Knižnično-informačná veda

PhDr. Alena Mičicová

riaditeľka Univerzitnej knižnice

tel.: +421 41 513 1450

mob.: +421 905 639 526

e-mail: alena.micicova@uniza.sk

Mediálne a komunikačné štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

vedúca Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

vedúca Katedry pedagogických štúdií

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6389

e-mail: helena.grecmanova@fhv.uniza.sk

Filozofia a politológia

Filozofia a politológia

Mgr. Jakub Švec, PhD.

Katedra filozofie a religionistiky

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6368

e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Adriana Valentovičová / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť