Kolégium rektora

Rektor

Rektor

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
tel.: +421 41 513 5101
e-mail: rektor@uniza.sk

Prvá prorektorka a prorektorka pre vzdelávanie

Prvá prorektorka a prorektorka pre vzdelávanie

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
tel.: +421 41 513 5150
e-mail: anna.krizanova@uniza.sk

Prorektor pre vedu a výskum

Prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
tel.: +421 41 513 5140 
e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Prorektor pre rozvoj

Prorektor pre rozvoj

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
tel.: +421 41 513 5120
e-mail: andrej.czan@uniza.sk

Prorektor pre informačné systémy

Prorektor pre informačné systémy

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
tel.: +421 41 513 5135
e-mail: michal.kohani@uniza.sk

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
tel.: +421 41 513 5130 
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Kvestorka

Kvestorka

Ing. Jana Gjašiková
tel.: +421 41 513 5106
e-mail: jana.gjasikova@uniza.sk

Predseda Akademického senátu

Predseda Akademického senátu

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
tel.: +421 41 513 7600
mob.: +421 918 636 126
e-mail: branislav.hadzima@uniza.sk

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
tel.: +421 41 513 3050
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Dekan Strojníckej fakulty

Dekan Strojníckej fakulty

prof. Dr. Ing. Milan Sága
tel.: +421 41 513 2501
e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Dekan Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Dekan Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

Dekan Stavebnej fakulty

Dekan Stavebnej fakulty

prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: +421 41 513 6600
e-mail: eva.sventekova@fbi.uniza.sk

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
tel.: +421 41 513 4050
e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Dekanka Fakulty humanitných vied

Dekanka Fakulty humanitných vied

doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť