Grantová súťaž pre študentov 3. stupňa v dennej forme štúdia a mladých vedecko-pedagogických zamestnancov UNIZA do 35 rokov

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2024

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 17. 4. 2024 Grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2024 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými výskumnými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 5 rokov od získania titulu PhD. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedeckovýskumnej činnosti študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelania a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Announcement of the Grant Competition UNIZA – Call No. 1/2024

On 17 April 2024, the rector of the University of Žilina announced the UNIZA Grant Competition – Call No. 1/2024 for PhD students and young UNIZA research and teaching staff – within 5 years of obtaining the PhD title – to submit project proposals. The grant competition is announced following the Directive No. 180 Grant System of the University of Žilina (hereinafter referred to as GS UNIZA).

The goal of this grant competition is to support the scientific research activities of students of the 3rd level of higher education and young scientific and pedagogical employees of UNIZA.

Výsledky hodnotenia žiadostí projektov Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2023

Na základe výzvy rektora č. 1/2023 Grantová Rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne. Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia projektov individuálne.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2023

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 31. 3. 2023 grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2023 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými výskumnými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2022

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 4. 2022 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2022 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Výsledky hodnotenia žiadostí projektov Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2022

Na základe výzvy rektora č. 1/2022 Grantová Rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektov v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A a 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4 sa financujú vo výške 70% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 2,5 sa financujú vo výške 50% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 2,49 bodu, nebudú finančne podporené.

Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia projektov. Zodpovedný riešiteľ, ktorý uzná, že s prideleným rozpočtom nie je schopný naplniť stanovené ciele projektu, môže odstúpiť od riešenia projektu poslaním podpísanej žiadosti o odstúpenie e-mailom na grantový systém UNIZA do 20. 8. 2022. Následne bude z grantovej súťaže vyradený.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2022

Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 18. 5. 2021 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2021 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Výsledky hodnotenia žiadostí projektov Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Na základe výzvy rektora č. 1/2021 Grantová Rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A a 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4, sa financujú vo výške 70% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 0, sa financujú vo výške 50% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve.

Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2021

Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Na základe výzvy rektora č. 1/2020 Grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantových projektov v dvoch kategóriách: A – Doktorandi, B – Mladí vedecko-pedagogickí zamestnanci do 35 rokov. Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A, resp. 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4, sa financujú vo výške 70% zo sumy stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 0, sa financujú vo výške 50% zo sumy stanovenej vo výzve.

Zodpovedný riešiteľ, ktorý uzná, že s prideleným rozpočtom nie je schopný naplniť stanovené ciele projektu, môže odstúpiť od riešenia projektu poslaním žiadosti o odstúpenie e-mailom na grantový systém UNIZA. Následne bude z grantového systému vyradený. Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2019

Na základe výzvy rektora č. 1/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov v dvoch kategóriách: A – doktorandská, B – mladí vedeckí, pedagogickí pracovníci do 35 rokov. Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledujúco: Pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov od 3 do 5, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do stanovej výšky 1000 Eur v kategórii A, resp. 1500 Eur v kategórii B ako je uvedené vo výzve rektora. Projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo nižšie ako 3 sa financujú do výšky 80% zo stanovenej sumy vo výzve. Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2019

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Grajcaríková / +421 41 513 5142 / petra.grajcarikova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť