Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline 2022-2026

    Predseda

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

rektor UNIZA / Stavebná fakulta
odbor pôsobenia: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

    Podpredseda

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prorektor pre vedu a výskum UNIZA / Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
odbor pôsobenia: elektrotechnika

    Interní členovia

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

prorektor pre rozvoj / Strojnícka fakulta
odbor pôsobenia: strojárstvo

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

dekan, Stavebná fakulta
odbor pôsobenia: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
odbor pôsobenia: dopravné služby a logistika

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Strojnícka fakulta / Výskumné centrum UNIZA
odbor pôsobenia: strojárske technológie a materiály, medzné stavy materiálov, korózia konštrukčných materiálov

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
odbor pôsobenia: telekomunikácie /priradené k študijnému programu: informatika/

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Tatranská Javorina
odbor pôsobenia: ekologické a environmentálne vedy

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
odbor pôsobenia: automatizácia /priradené k študijnému programu: kybernetika/

prof. Ing. Ľudmila Jánošiková, PhD.

Fakulta riadenia a informatiky
odbor pôsobenia: informatika

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
odbor pôsobenia: ekonómia a manažment

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

prorektor pre informačné systémy UNIZA / Fakulta riadenia a informatiky
odbor pôsobenia: informatika

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prorektorka pre vzdelávanie UNIZA / Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
odbor pôsobenia: ekonómia a manažment

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.

dekan, Fakulta riadenia a informatiky
odbor pôsobenia: informatika

prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.

Fakulta riadenia a informatiky
odbor pôsobenia: ekonómia a manažment

prof. Dr. Ivan Kuric

Strojnícka fakulta
odbor pôsobenia: automatizované výrobné systémy, strojárstvo

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
odbor pôsobenia: bezpečnostné vedy

doc. PhDr. Rastislav Metruk, PhD.

dekanka, Fakulta humanitných vied
odbor pôsobenia: učiteľstvo a pedagogické vedy /odborová didaktika/

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Stavebná fakulta
odbor pôsobenia: stavebníctvo

doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

dekanka, Fakulta humanitných vied
odbor pôsobenia: masmediálne štúdia, marketingová komunikácia a reklama

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

dekan, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
odbor pôsobenia: doprava

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA

prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA / Fakulta bezpečnostného inžinierstva 
odbor pôsobenia: bezpečnostné vedy

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan, Strojnícka fakulta
odbor pôsobenia: časti a mechanizmy strojov

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

dekanka, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
odbor pôsobenia: bezpečnostné vedy

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

dekan, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika /priradené k študijnému programu: elektrotechnika/

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Strojnícka fakulta
odbor pôsobenia: strojárstvo / strojárske technológie a materiály / materiálové inžinierstvo

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Stavebná fakulta
odbor pôsobenia: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

    Externí členovia

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati Zlín
odbor pôsobenia: bezpečnostné technológie, systémy a manažment

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Ekonomická univerzita Bratislava
odbor pôsobenia: ekonometria a operačný výskum

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

dekan, Strojnícka fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava
odbor pôsobenia: strojárenská technológia

doc. Ing. Pawel Drozdiel, PhD.

prorektor, Lublin university
odbor pôsobenia: doprava

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD.

prezident, Zväz výskumných a vývojových organizácií
odbor pôsobenia: technická kybernetika

prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.

Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš
odbor pôsobenia: obrana a vojenstvo

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.

rektor, Technická univerzita Košice
odbor pôsobenia: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Dr. h. c. prof. h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
odbor pôsobenia: automatizácia a aplikovaná informatika

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Vysoké učení technické Brno
odbor pôsobenia: dopravné prostriedky a infraštruktúra

prof. Ing. David Řehák, PhD.

VŠB – Technická univerzita Ostrava
odbor pôsobenia: bezpečnosť a požiarna ochrana

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor, VŠB – Technická univerzita Ostrava
odbor pôsobenia: informatika

prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.

Prešovská univerzita
odbor pôsobenia: ekonómia a manažment

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Janka Macurová / janka.macurova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5143

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť