Formulár na oficiálne písomné oznámenie týkajúce sa fyzického alebo psychického násilia na UNIZA

Oficiálne písomné oznámenie *   týkajúce sa fyzického alebo psychického násilia bude následne posúdené komisiou vymenovanou rektorom. S 248_2023 Prevencia a eliminácia fyzického a psychického násilia na UNIZA.pdf
Pokiaľ máte k dispozícii materiál preukazujúci Vaše tvrdenia (napr. fotky, videá, emailovú, či sms komunikáciu, uchovajte ich. Následne ich bude možné predložiť vymenovanej komisií).
  Beriem na vedomie, že pokiaľ sa univerzita hodnoverným spôsobom dozvie, že bol spáchaný trestný čin, na ktorý sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, UNIZA je povinná informovať orgány činné v trestnom konaní.

 

 
* môže byť zaslané e-mailom alebo v listinnej podobe, či prostredníctvom tohto formulára
** popíšte prosím situácie, ktoré považujete za fyzické alebo psychické násilie zo strany zamestnancov/zamestnankýň alebo študentov/študentiek UNIZA. Prípadne uveďte aj kolegov/kolegyne, iné osoby, ktoré by vedeli k uvedenému podať nejaké relevantné info.
*** komisia na preriešenie oznámenia bude zvolaná iba v prípade neanonymných oznámení. Anonymné oznámenia sa evidujú.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Veronika Kunová / tel.: +421 41 513 5115 / +421 915 595 905 / e-mail: veronika.kunova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť