Akademický senát

Predseda Akademického senátu

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Výskumné centrum UNIZA
tel.: +421 41 513 7600
mob.: +421 918 636 126
e-mail: branislav.hadzima@uniza.sk

Podpredsedníčka Akademického senátu

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
tel.: +421 41 513 3461
mob.: +421 917 521 269
e-mail: alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk

Predseda študentskej časti Akademického senátu

Ing. Martin Mazúch
Fakulta riadenia a informatiky
e-mail: martin.mazuch@fri.uniza.sk

Podpredseda študentskej časti Akademického senátu

Ing. Michal Mulík
Fakulta riadenia a informatiky
tel.: +421 41 513 4553
e-mail: michal.mulik@fri.uniza.sk

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Jozef Paľo, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Marek Nagy
študentská časť

Alex Cuker
študentská časť

doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Miroslav Matuš
študentská časť

Ing. Lukáš Pompáš
študentská časť

prof. Ing. Peter Braciník, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Peter Počta, PhD.
zamestnanecká časť

Matúš Škorvaga
študentská časť

Ing. Silvia Šúchalová
študentská časť

prof. Dr. Ing. Martin Decký
zamestnanecká časť

Ing. Matúš Farbák, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Štefan Šedivý, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Marek Chabada
študentská časť

Bc. Michal Mušuta
študentská časť

Ing. Michal Ballay, PhD. LL.M.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Matúš Madleňák
študentská časť

Ing. Erika Skýpalová
študentská časť

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Peter Tarábek, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Michal Varga, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Martin Mazúch
študentská časť

Ing. Michal Mulík
študentská časť

PhDr. Elena Diechová, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
zamestnanecká časť

PaedDr. Marta Lacková, PhD.
zamestnanecká časť

Lenka Gérecová
študentská časť

Vladimíra Hýllová
študentská časť

Ostatné súčasti

Ostatné súčasti

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
zamestnanecká časť

PaedDr. Marián Hrabovský, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Ján Stehlík
zamestnanecká časť

Meno Priezvisko
študentská časť

Ing. Róbert Orenič
zamestnanecká časť

Tajomník AS

JUDr. Lucia Turianová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Právne oddelenie
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5112
mob.: +421 918 618 298
E-mail: lucia.turianova@uniza.sk
Miestnosť: AA 211

Člen Rady vysokých škôl SR

prof. Ing. Peter Počta, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: JUDr. Lucia Turianová / +421 41 513 5112 / +421 918 618 298 / e-mail: lucia.turianova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť