Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Detská letná jazyková škola - tento rok na tému detektívka v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva

Ústav celoživotného vzdelávania znovu otvára brány Detskej letnej jazykovej školy.

Deti vo veku 7 - 14 rokov sa môžu tešiť na pátranie po tajomstvách a riešenie záhad s využitím vedy a anglického alebo nemeckého jazyka.

... viac

Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Špeciálne obedové menu

Vážené kolegyne, kolegovia, radi Vás informujeme o špeciálnom obedovom menu, ktoré v stravovacom zariadení Nová menza pripraví šéfkuchár Marek Madzik zo spoločnosti Bidfood Slovakia. Špeciálne menu bude vydávané 26. apríla 2017 (streda) v Novej menze na výdajni menu 6. Odporúčame si toto špeciálne menu objednať vopred. Tešíme sa na Vás. Plagát


Novinky v systéme MATLAB a Simulink

Pozývame Vás na seminár firmy HUMUSOFT s.r.o. na tému – Novinky v systéme MATLAB a Simulink, ktorý sa uskutoční v stredu 3.5.2017 od 9.00 hod. v Aule DATALAN. Pozvánka a program


Tímový záchranár 2017 opäť zmeral sily a vedomosti študentov

V stredu 12. apríla 2017 zorganizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline 8.ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Podujatia sa zúčastnilo 78 súťažiacich z 3 vysokých a 6 stredných škôl z celého Slovenska. Tlačová správa


Výberová prednáška z cyklu Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS vás pozývajú na výberovú prednášku z cyklu Podnikanie v doprave. Plagát


Prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA vás pozýva na jarné prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA.

... viac

Stredoškoláci v úlohe svetových časticových fyzikov

Žilinská univerzita sa 30. marca 2017 stala opäť po roku centrom výskumu časticovej fyziky. 13. ročník obľúbeného podujatia Masterclasses prilákal na univerzitu 116 študentov z 10-tich gymnázií Žilinského kraja. Tlačová správa


Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 železničná stanica vo Vrútkach ožila. Konalo sa tu podujatie s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Podujatie bolo mimoriadne úspešné, navštívilo ho viac ako 2000 záujemcov. UNIZA sa zapojila spoluprácou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckou fakultou, Stavebnou fakultou a Elektrotechnickou fakultou. Fotogaléria 

... viac

Dokumentárne filmy o slovenských vedeckých tímoch

Dokumentárne filmy od CVTI SR o vybraných slovenských vedeckých tímoch sú dostupné už aj prostredníctvom youtube. Film vedeckého tímu zo SjF sa nazýva GEMINI a film EF - Tak som to skusil. Odkaz na filmy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvt3SMlRFlymXpHeL9kR0QY4tR-KCGcs


Žilinská univerzita úzko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou OSŽD

Vo februári 2017 sa uskutočnil High-level seminár „Challenges and opportunities for vocational training in the field of international railway traffic in the 21th century“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z 15 krajín, univerzít, vysokých škôl a medzinárodných železničných organizácií.

... viac

Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.

... viac

Jasný odkaz ERASMUS+ dňa na Žilinskej univerzite: zahraničné mobility posúvajú vpred

Vyzdvihnúť benefity medzinárodnej spolupráce a štúdia v zahraničí bolo hlavnou motiváciou organizátorov Dňa ERASMUS+, ktorý sa na UNIZA konal 16. marca 2017. Tlačová správa


Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2017/2018 - Výzva na podávanie prihlášok

Milí študenti, práve v týchto dňoch vrcholí na fakultách UNIZA informačná kampaň k Erasmus+ študentským mobilitám. Ak máte záujem o Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2017/2018, TERAZ je vhodná chvíľa prihlásiť sa. Nepremeškajte šancu, čas sa kráti! Malé upozornenie - každá fakulta UNIZA má iný termín prijímania prihlášok, preto je potrebné kontaktovať pracovníkov fakulty zodpovedných za koordináciu Erasmus+ mobilít. Termín uzávierky prijímania fakultných nominácií na Erasmus+ mobility na rektorátnom Oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing je 30. marec 2017.

Podrobné informácie


Športové podujatia na letné obdobie

Milé kolegyne, kolegovia, Ústav telesnej výchovy UNIZA pozýva na športové podujatia, ktoré pre vás pripravil v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA na letné obdobie. Letné kurzy  Cykloturistika Škótsko  Cykloturistika južné Čechy

... viac

2 % alebo 3 % z Vašich daní

aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja.

... viac

Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.

... viac

INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 - Intelligent  Transport Systems: From research and development to the market uptake, which  will take place in Helsinki, Finland, on 29-30 November 2017 as a  collocated scientific event of the Smart Cities 360 summit. The  conference is co-organised by the ERAdiate project and the European   Alliance for Innovation. More information


Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

L'Oréal v spolupráci s UNESCOSlovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science". Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 

... viac

Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS. 

... viac

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie budov a učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy

... viac

Archív