Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Tentokrát nás jedna z ciest za poznaním zavedie do prvého žilinského reálneho gymnázia v Žiline. Rozpravu nielen o známych osobnostiach a študentoch budovy „A“ , ale i o jej budúcnosti budú viesť Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský a Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Strana 1 z 91

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.