Erasmus+ a UNIZA

Výsledky výberu študentov a pridelené granty na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2017/2018

Koordinácia Erasmus+ aktivít na celouniverzitnej úrovni

  • Uzatváranie a aktualizácia Erasmus+ inter-inštitucionálnych zmlúv UNIZA KA103
  • Erasmus+ študijné pobyty a stáže študentov UNIZA
  • Finančný manažment prostriedkov pridelených UNIZA na Erasmus+ projekty KA103

Kontakt

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

mobil: +421 908 357 300

e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Lenka Kuzmová / lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5133

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.