Výberová prednáška - Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na výberovú prednášku Ing. Petra Škvareninu, absolventa FRI UNIZA, z JetBrains Frankfurt na tému: "Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision", ktorá sa koná 25. mája 2017 o 14.00 hod. v IC FRI – RA001.

                                                 

Program                                                                                                                                                                                                                          

  • Deep Learning, NVidia Davenet (Roborace racecar end to end deep learning)
  • Advanced Lane Detection (OpenCV)
  • Vehicle Detection and Tracking (Sci-kit Learn)
  • Sensor fusion s "Extended Kalman Filter" pre LiDAR/

radar pri lineárnom pohybe a prehľaď o nelineárnych "Unscented Kalman Filters", ktoré používa Mercedes-Benz.

 

Ing. Peter Škvarenina je absolventom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v odbore aplikovaná informatika.

Momentálne žije vo Frankfurte a pracuje pre JetBrains. Posledných 5 rokov pracoval diaľkovo v Bostone/Cambridge na projekte Animatron, kde vytvoril väčšinu zložitých algoritmov. V súčasnosti sa zaoberá Deep Learning. Nedávno mal podobnú prednášku na internej firemnej konferencii v Mníchove o tom, ako naprogramovať auto, ktoré jazdí v Roborace (podporná séria Formuly E), postavené na technológii od NVidie.

 

Oddelenie pre informačné systémy

Výberová prednáška - Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na výberovú prednášku Ing. Petra Škvareninu, absolventa FRI UNIZA, z JetBrains Frankfurt na tému: "Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision", ktorá sa koná 25. mája 2017 o 14.00 hod. v IC FRI – RA001.

                                                 

Program                                                                                                                                                                                                                          

  • Deep Learning, NVidia Davenet (Roborace racecar end to end deep learning)
  • Advanced Lane Detection (OpenCV)
  • Vehicle Detection and Tracking (Sci-kit Learn)
  • Sensor fusion s "Extended Kalman Filter" pre LiDAR/

radar pri lineárnom pohybe a prehľaď o nelineárnych "Unscented Kalman Filters", ktoré používa Mercedes-Benz.

 

Ing. Peter Škvarenina je absolventom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v odbore aplikovaná informatika.

Momentálne žije vo Frankfurte a pracuje pre JetBrains. Posledných 5 rokov pracoval diaľkovo v Bostone/Cambridge na projekte Animatron, kde vytvoril väčšinu zložitých algoritmov. V súčasnosti sa zaoberá Deep Learning. Nedávno mal podobnú prednášku na internej firemnej konferencii v Mníchove o tom, ako naprogramovať auto, ktoré jazdí v Roborace (podporná séria Formuly E), postavené na technológii od NVidie.

 

Oddelenie pre informačné systémy