Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 železničná stanica vo Vrútkach ožila. Konalo sa tam podujatie s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Tento cieľ sa stal výzvou spoločného projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity, mesta Vrútky, ako aj vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu. Organizátori by chceli touto myšlienkou zvýšiť záujem verejnosti o študijné odbory v oblasti dopravy a techniky, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast.

Podujatie bolo mimoriadne úspešné, navštívilo ho viac ako 2000 záujemcov, žiakov s výchovnými poradcami, učiteľmi, ale aj rodiny s deťmi. Každý návštevník si mohol vyskúšať rôzne dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia tak, ako fungujú v skutočnej prevádzke.

Žilinská univerzita v Žiline sa zapojila spoluprácou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckou fakultou, Stavebnou fakultou a Elektrotechnickou fakultou. Veľkou podporou bola tiež účasť členov Klubu priateľov železníc, pôsobiaceho pri Žilinskej univerzite, ktorí pomohli s kvízovou štafetou pre deti aj celkovou organizáciou podujatia. „Spoločne veríme, že sme mnohým návštevníkom priniesli krásne zážitky a že sme deti zaujali študovať dopravu a techniku na stredných školách s pokračovaním na našej univerzite.“

galéria

 

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

Katedra železničnej dopravy, FPEDAS

 

 

Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 železničná stanica vo Vrútkach ožila. Konalo sa tam podujatie s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Tento cieľ sa stal výzvou spoločného projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity, mesta Vrútky, ako aj vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu. Organizátori by chceli touto myšlienkou zvýšiť záujem verejnosti o študijné odbory v oblasti dopravy a techniky, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast.

Podujatie bolo mimoriadne úspešné, navštívilo ho viac ako 2000 záujemcov, žiakov s výchovnými poradcami, učiteľmi, ale aj rodiny s deťmi. Každý návštevník si mohol vyskúšať rôzne dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia tak, ako fungujú v skutočnej prevádzke.

Žilinská univerzita v Žiline sa zapojila spoluprácou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckou fakultou, Stavebnou fakultou a Elektrotechnickou fakultou. Veľkou podporou bola tiež účasť členov Klubu priateľov železníc, pôsobiaceho pri Žilinskej univerzite, ktorí pomohli s kvízovou štafetou pre deti aj celkovou organizáciou podujatia. „Spoločne veríme, že sme mnohým návštevníkom priniesli krásne zážitky a že sme deti zaujali študovať dopravu a techniku na stredných školách s pokračovaním na našej univerzite.“

galéria

 

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

Katedra železničnej dopravy, FPEDAS