Dovoľujeme si Vás informovať, že ERAdiate tím v spolupráci s CVTI organizuje Informačný deň H2020 pracovného programu 2018-2020 pre inteligentnú zelenú a integrovanú dopravu. Informačný deň sa bude konať 28. 2. 2018 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady na Novej menze a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2018/2019.

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú druhý ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 19 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.