V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy, výskumu a vývoja.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.