Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.     

20.10.2016
PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. DipTh. -  Prečo je rodina dôležitá v 21. storočí?  
Prednáška je spojená s krstom publikácie KRÁSA POZNANIA.

08.11.2016
RNDr. Anna Bálintová, CSc. – Slávni matematici stredoveku - ľudia s praktickou múdrosťou

December 2016
Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD., OMNIA – Vianočné frekvencie hudby, koncert

Prednášky sa budú konať v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, I. poschodie, učebne MB106 a MB105,  ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

Vstup voľný.
Ste srdečne vítaní!


PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku    

Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.     

20.10.2016
PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. DipTh. -  Prečo je rodina dôležitá v 21. storočí?  
Prednáška je spojená s krstom publikácie KRÁSA POZNANIA.

08.11.2016
RNDr. Anna Bálintová, CSc. – Slávni matematici stredoveku - ľudia s praktickou múdrosťou

December 2016
Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD., OMNIA – Vianočné frekvencie hudby, koncert

Prednášky sa budú konať v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, I. poschodie, učebne MB106 a MB105,  ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

Vstup voľný.
Ste srdečne vítaní!


PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku