Členovia pracovných skupín AR

Pracovné skupiny pre posudzovanie ŠP v prvom podaní
IDSpisu Meno a priezvisko Zloženie PS Stupeň štúdia Názov študijného programu Fakulta
1 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 energetická a environmentálna technika  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
2 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
3 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 strojárske technológie  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
4 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 počítačové konštruovanie a simulácie  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
5 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 vozidlá a motory  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
6 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 priemyselné inžinierstvo  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
7 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 automatizované výrobné systémy  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
8 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 priemyselné inžinierstvo  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
9 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 strojárske technológie  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
10 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 vozidlá a motory  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
11 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technické materiály  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
12 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technika prostredia  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
13 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 bezpečnostný manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
14 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 bezpečnostný manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
15 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 bezpečnostný manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
16 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 záchranné služby  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
17 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 záchranné služby  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
18 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 záchranné služby  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
19 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 cestná doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Andrej Brož študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
20 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 informatika  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
21 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 cestná doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Andrej Brož študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
22 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačné systémy  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
23 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektronický obchod a manažment  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
24 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 elektronický obchod a manažment  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
25 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 dopravné služby v osobnej doprave  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
26 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 železničná doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
27 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 železničná doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
28 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 ekonomika a manažment podniku  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Bc. Matej Berthoty študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
29 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 ekonomika a manažment podniku  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Bc. Matej Berthoty študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
30 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 poštové inžinierstvo  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
31 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 distribučné technológie a služby  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
32 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 zasielateľstvo a logistika  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
33 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 zasielateľstvo a logistika  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
34 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 finančný manažment  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Bc. Timea Trokšiarová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
35 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 finančný manažment  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Bc. Timea Trokšiarová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
36 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 vodná doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
37 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 letecká doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Bc. Liliana Šromeková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
38 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 letecká doprava  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Bc. Liliana Šromeková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
39 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 krízový manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
40 prof. Ing. prof. Ing. Jozef Juhár, CSc., CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 krízový manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
41 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 krízový manažment  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
42 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 aplikované sieťové inžinierstvo  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
43 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 počítačové inžinierstvo  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
44 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 počítačové inžinierstvo  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
45 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačný manažment  Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
46 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inteligentné informačné systémy  Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
49 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 biomedicínske inžinierstvo  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Krajňák zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
50 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínske inžinierstvo  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Krajňák zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
51 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 automatizácia  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
52 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 riadenie procesov  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
53 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 komunikačné a informačné technológie  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
54 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
55 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektrotechnika  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
56 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektrooptika  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
58 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 multimediálne technológie  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Florián Kevický, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
59 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 fotonika  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
60 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 výkonové elektronické systémy  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
61 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 multimediálne inžinierstvo  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Florián Kevický, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
62 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 stráž prírody  Výskumný ústav vysokohorskej biológie
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Karol Pepich zástupca zamestnávateľov
Bc. Dominika Potecká študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
63 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 alpínska a vysokohorská ekológia  Výskumný ústav vysokohorskej biológie
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Karol Pepich zástupca zamestnávateľov
Bc. Dominika Potecká študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
64 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)  Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
65 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)  Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
66 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
67 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
68 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 mediamatika a kultúrne dedičstvo  Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
69 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 mediamatika a kultúrne dedičstvo  Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
70 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 automatizované výrobné systémy  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
71 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 priemyselné inžinierstvo  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
72 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 strojárske technológie  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
73 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technické materiály  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
74 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 energetické stroje a zariadenia  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
75 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 koľajové vozidlá  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
76 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 časti a mechanizmy strojov  Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
77 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 bezpečnostný manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
78 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 bezpečnostný manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
79 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 bezpečnostný manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
80 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 krízový manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
81 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 krízový manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
82 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 krízový manažment - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
83 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 záchranné služby - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
84 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 záchranné služby - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
93 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 záchranné služby - externé štúdium Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
94 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
95 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
96 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
97 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 mediamatika a kultúrne dedičstvo  Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
118 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 strojárstvo - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
119 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 strojárstvo - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
137 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika dopravy, spojov a služieb  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
149 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
150 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 geodézia a kartografia  Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Milan Talich, Ph.D. zástupca zamestnávateľov
Bc. Dagmar Kudjaková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
151 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 geodézia a kartografia - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Milan Talich, Ph.D. zástupca zamestnávateľov
Bc. Dagmar Kudjaková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
152 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 pozemné staviteľstvo  Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
153 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 pozemné staviteľstvo  Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
154 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 technológia a manažment stavieb  Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
155 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
156 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technológia a manažment stavieb  Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
157 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
158 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 staviteľstvo  Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
159 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 staviteľstvo - externé štúdium Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
160 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
161 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - externé štúdium Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
166 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika a manažment podniku  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Ing. Tatiana Remencová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
170 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravné služby  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
172 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
173 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačné systémy (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
174 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inteligentné informačné systémy (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
189 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 učiteľstvo výchovy k občianstvu  Fakulta humanitných vied
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
190 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 železničná doprava - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
193 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 informačné a sieťové technológie  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
194 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínska informatika  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
195 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínska informatika (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
198 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 manažment  Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
199 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 informatika a riadenie  Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
217 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektrotechnika - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
218 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 elektrotechnológie a materiály  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
219 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 elektrotechnológie a materiály - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
221 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
222 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
223 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teoretická elektrotechnika  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
224 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teoretická elektrotechnika - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
238 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
239 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
243 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 riadenie procesov  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
244 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 riadenie procesov - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
255 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 elektrotechnológie a materiály  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
256 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 elektrotechnológie a materiály  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
258 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
259 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
260 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teoretická elektrotechnika  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
261 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teoretická elektrotechnika  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
267 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
268 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
280 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 riadenie procesov  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
281 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 riadenie procesov  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Anton Tomáš zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Skuba študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
282 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
284 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravné služby - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
286 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika a manažment podniku - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jana Štrbová zástupca zamestnávateľov
Ing. Tatiana Remencová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
291 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 bezpečnostný manažment  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
292 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 bezpečnostný manažment  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
293 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 krízový manažment  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
294 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 krízový manažment  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
295 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 záchranné služby  - štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
296 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 záchranné služby  - externé štúdium v anglickom jazyku  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Matej Kadlic, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Alena Ďaďová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
297 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 železničná doprava - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
308 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 manažment  Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
309 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 manažment - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
312 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 civil engineering structures - štúdium v anglickom jazyku  Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
313 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 civil engineering - štúdium v anglickom jazyku  Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
315 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technológia a manažment stavieb  Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
316 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
317 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
318 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb  Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Majerský zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Chabada študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
319 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 manažment - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
320 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie pozemných stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
321 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie pozemných stavieb  Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
323 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačný manažment (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
324 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačný manažment - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
325 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 počítačové inžinierstvo (konverzný)  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
326 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 automatizované výrobné systémy - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
327 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 časti a mechanizmy strojov - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
328 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 energetické stroje a zariadenia - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
329 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 koľajové vozidlá - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
330 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 priemyselné inžinierstvo - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Igor Vaško, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Vladimír Bechný študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
331 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 strojárske technológie - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
332 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technické materiály - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
334 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 aplikovaná informatika  Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
335 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 aplikovaná informatika - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
339 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika dopravy, spojov a služieb - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
376 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
377 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Florián Kevický, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
389 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika dopravy, spojov a služieb  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa

 

 

Pracovné skupiny pre posudzovanie ŠP v druhom podaní
IDSpisu Meno a priezvisko Zloženie PS Stupeň štúdia Názov študijného programu Fakulta
298 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 energetická a environmentálna technika Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
299 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
300 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 počítačové konštruovanie a simulácie Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
301 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technika prostredia Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
302 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 energetické stroje a zariadenia Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
303 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 časti a mechanizmy strojov Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
340 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 komunikačné a informačné technológie Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., Ph.D.  člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
341 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 mediamatika a kultúrne dedičstvo Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
342 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
343 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 mediamatika a kultúrne dedičstvo Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
344 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
345 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 mediamatika a kultúrne dedičstvo Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
346 prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 mediamatika a kultúrne dedičstvo - externé štúdium Fakulta humanitných vied
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Mgr. Katarína Šušoliaková zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Krško študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
347 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 počítačové inžinierstvo Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
348 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 informatika Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
349 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačné systémy Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Marko Búchala študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
350 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 biomedicínske inžinierstvo Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Krajňák zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
353 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínske inžinierstvo Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Krajňák zástupca zamestnávateľov
Bc. Daniel Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
354 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 letecká doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Bc. Liliana Šromeková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
355 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 letecká doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Bc. Liliana Šromeková študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
356 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 manažment Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
357 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 manažment - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
358 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inteligentné informačné systémy Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
359 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 informačný manažment Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
360 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 aplikované sieťové inžinierstvo Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
361 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 cestná doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Andrej Brož študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
362 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 cestná doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Andrej Brož študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
365 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 strojárske technológie Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
366 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 strojárske technológie Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
367 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 strojárske technológie Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Miroslav Cedzo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
368 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 bezpečnostný manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
369 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 bezpečnostný manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
370 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 bezpečnostný manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Rudolf Rečlo študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
371 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 krízový manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
372 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 krízový manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
373 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 krízový manažment Fakulta bezpečnostného inžinierstva
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Imrich Vavaček zástupca zamestnávateľov
Ing. Katarína Košútová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
374 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
375 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravná technika a technológia - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
378 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
379 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravné služby Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
380 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 dopravné služby - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
381 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 dopravné služby v osobnej doprave Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Silvia Csöböková zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
382 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 zasielateľstvo a logistika Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
383 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 zasielateľstvo a logistika Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Marienka, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Marek Vorlíček študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
384 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 vodná doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Ing. Ján Beňuš študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
385 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 železničná doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
386 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 železničná doprava Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
387 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 multimediálne technológie Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Florián Kevický, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
388 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 ekonomika dopravy, spojov a služieb Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
390 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 železničná doprava - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
391 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 železničná doprava - externé štúdium Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Oravec zástupca zamestnávateľov
Bc. Natália Kováčová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
394 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 multimediálne inžinierstvo Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Florián Kevický, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
395 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 manažment Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
396 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 manažment - externé štúdium Fakulta riadenia a informatiky
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
397 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektronický obchod a manažment Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
398 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 elektronický obchod a manažment Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Peter Révay zástupca zamestnávateľov
Bc. Samuel Alexander Hrmel študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
402 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technické materiály Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
403 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technické materiály Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Zuzana Pekarová zástupca zamestnávateľov
Ing. Martin Bohušík študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
404 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
405 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
406 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
407 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Fakulta humanitných vied
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Gabriela Pažická zástupca zamestnávateľov
Bc. Emma Gáborová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
408 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 elektrotechnika Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
409 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1  elektrotechnika - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
410 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 výkonové elektronické systémy Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
411 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
412 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
413 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika - štúdium v anglickom jazyku Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
414 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 silnoprúdová elektrotechnika - externé štúdium v anglickom jazyku Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Rastislav Havrila, PhD. zástupca zamestnávateľov
Bc. Alexandra Kreanová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
415 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 automatizované výrobné systémy Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
416 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 automatizované výrobné systémy Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
417 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 automatizované výrobné systémy - externé štúdium Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Juraj Martinček, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Martina Sýkorová študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
418 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 inteligentné informačné systémy (konverzný) Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
419 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 pozemné staviteľstvo Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
420 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 pozemné staviteľstvo Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
421 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 technológia a manažment stavieb Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
422 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
423 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 technológia a manažment stavieb Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
424 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2  technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
425 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technológia a manažment stavieb Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
426 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 technológia a manažment stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Jaroslav Repa, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Marek Bartko študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
427 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
428 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 teória a konštrukcie pozemných stavieb - externé štúdium Stavebná fakulta
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Ján Urda, PhD. zástupca zamestnávateľov
Ing. Ondrej Kridla študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
429 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínska informatika Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
430 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 2 biomedicínska informatika (konverzný) Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Andrej Tomášik zástupca zamestnávateľov
Bc. Branislav Baláž študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
431 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
432 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie - externé štúdium Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
433 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie - štúdium v anglickom jazyku Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
434 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 3 telekomunikácie - externé štúdium v anglickom jazyku Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Stríž zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa
435 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady 1 informatika a riadenie Fakulta riadenia a informatiky
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Ing. Štefan Mičko zástupca zamestnávateľov
Ing. Michal Mrena študent UNIZA 2. alebo 3. stupňa

 

 

Pracovné skupiny pre posudzovanie HKaIK
IDSpisu Meno a priezvisko Zloženie PS Odbor HKaIK Fakulta
120 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady časti a mechanizmy strojov Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
121 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady energetické stroje a zariadenia Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
122 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
123 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady priemyselné inžinierstvo Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
124 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady strojárske technológie a materiály Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
125 prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady strojárstvo Strojnícka fakulta
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Ivo Hlavatý , Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
197 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady ochrana osôb a majetku Fakulta bezpečnostného manažmentu
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová člen z akademického prostredia mimo UNIZA
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
227 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady automatizácia Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Peter Papcun, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
228 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady elektrotechnológie a materiály Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
229 prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady silnoprúdová elektrotechnika Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
230 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady telekomunikácie Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.  člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
283 doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady dopravné služby Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
dr hab. inź. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk.  člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
290 prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady ekonomika a manažment podniku Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
310 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady stavebníctvo Stavebná fakulta
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. DipIFR člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
322 doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebná fakulta
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Milan Ostrý, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
337 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Predseda pracovnej skupiny - člen Akreditačnej rady aplikovaná informatika Fakulta riadenia a informatiky
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. člen z akademického prostredia z UNIZA
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.  člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Antonín Kavička, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. člen z akademického prostredia mimo UNIZA

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť