Priznané vedecké kvalifikačné stupne IIa

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa § 39 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 55/1977 Zb. priznáva vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Získali ho nižšie uvedení zamestnanci:

12. 1. 2021
Ing. Štefan Hardoň, PhD. - zamestnanec Katedry fyziky, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

 

15. 5. 2019
Mgr. Peter Čendula, PhD. - zamestnanec Inštitútu Aurela Stodolu, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Filip Pastorek, PhD. - zamestnanec Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline

 

29. 5. 2018
Ing. Marián Hruboš, PhD. - zamestnanec Katedry riadiacich a informačných systémov EF UNIZA

 

13. 12. 2017
Ing. Libor Trško, PhD. - zamestnanec Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. - zamestnanec Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

 

10. 12. 2010
RNDr. Mahammed Shuker Mahmood, PhD. - zamestnanec Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

8. 12. 2009
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. - zamestnanec Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. František Nový, PhD. - zamestnanec Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

29. 4. 2009
prof. Ing. Ján Michalík, PhD. - zamestnanec Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. - zamestnanec Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

 

13. 12. 2000
Ing. Ladislav Novák, PhD. - zamestnanec Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

 

10. 12. 1999
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD. - zamestnanec Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

RNDr. Ivan Melo, PhD. - zamestnanec Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.