Čestný titul "profesor emeritus"

Zákon o vysokých školách umožňuje rektorovi vysokej školy na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus“.

Laureátmi čestného titulu „profesor emeritus“ na UNIZA sú:

Rok 2021
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., udelenie titulu navrhla SjF


Rok 2019
prof. Ing. Karel Havel, CSc., udelenie titulu navrhla FPEDAS
prof. Ing. Karel Kovářík, CSc., udelenie titulu navrhla SvF
prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
, udelenie titulu navrhla FEIT
prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
, udelenie titulu navrhla FEIT
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., udelenie titulu navrhla FEIT
prof. Ing. Ladislav Skyva, DrSc., udelenie titulu navrhla FRI


Rok 2017
prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD., udelenie titulu navrhla SjF
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., udelenie titulu navrhla SjF


Rok 2015
prof. Ing. Ján Michalík, PhD., udelenie titulu navrhla FEIT


Rok 2014
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., udelenie titulu navrhla SjF
prof. Ing. Ján Benčat, CSc., udelenie titulu navrhla SvF


Rok 2013
prof. Ing. Milan Moravčík, CSc., udelenie titulu navrhla SvF


Rok 2012
prof. Ing. Josef Kříž, CSc., udelenie titulu navrhla FPEDAS


Rok 2011
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., udelenie titulu navrhla FPEDAS


Rok 2009
prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc., udelenie titulu navrhla SjF


Rok 2007
prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., udelenie titulu navrhla SvF


Rok 2006
prof. Ing. Ivan Malíček, CSc., udelenie titulu navrhla SvF


Rok 2004
prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc., udelenie titulu navrhla SvF,


Rok 2003
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., udelenie titulu navrhla SjF

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.