Prerušenie prezenčnej výučby na UNIZA do odvolania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje všetkým vysokým školám prerušiť využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to od 16. marca do odvolania.

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.