Duálne vzdelávanie

Žilinská univerzita v Žiline je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku Praktického vyučovania - Stravovacie zariadenie. V spolupráci so Spojenou školou Hlinská 31, Žilina, poskytujeme študentom učebného odboru 6445K - kuchár možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.