Úspechy a ocenenia študentov 2018

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2018

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Lucia Michalková, PhD. – absolventka 3. stupňa štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Ocenenie TAX ADVISORS A AWARDS 2018
Ing. Martin Mikláš – absolvent 2. stupňa štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Ocenenie TAX ADVISORS A AWARDS 2018
Erika Hlavatá – študentka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: menovaná prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky za členku športovej reprezentácie SR v odvetví Cyklotrial pre rok 2018
Lukáš Piffko – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: vicemajster SR a vicemajster v ČR v zmiešaných bojových umeniach (MMA), kvalifikovaný na majstrovstvá sveta v Bahraine
Martin Kincl – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Akademické majstrovstvá SR vo volejbale, 3. miesto, člen VO AC UNIZA Žilina
Jakub Ševec – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 1. miesto na Zimnej univerziáde SR v stolnom tenise, Zvolen 2018
David Molnár – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 2. miesto na Univerzitných majstrovstvách SR v basketbale v Nitre, člen ACADEMIC UNIZA Žilina
Bc. Viktor Babčan – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Tomáš Šandor – absolvent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Strojnícka fakulta

Ing. Pavol Kurčík, Ing. Peter Strážovec, Ing. Alfréd Pavlík - doktorandi Strojníckej fakulty -ocenenie v rámci riešiteľského kolektívu: čestné uznanie, medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 22. – 25. 5. 2018 „E3-KOLKA – elektricky poháňané zelené vozidlo konštruované za účelom zvýšenia stability pri prejazde zákrutami“ - návrh vyústil do podania prihlášky úžitkového vzoru
Marek Dérer – študent Strojníckej fakulty - ocenenie v rámci riešiteľského kolektívu: čestné uznanie, medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 22. – 25. 5. 2018 „E3-KOLKA – elektricky poháňané zelené vozidlo konštruované za účelom zvýšenia stability pri prejazde zákrutami“ - návrh vyústil do podania prihlášky úžitkového vzoru
Ing. Jozef Kovalčík – absolvent Strojníckej fakulty: čestné uznanie Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia za rok 2018 za diplomovú prácu „Meranie tepelného výkonu slučkovej tepelnej trubice na chladenie elektrotechnických skríň bez kontaminácie interiéru prachom“
Ing. Jaromír Klarák – študent Strojníckej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Návrh otvorenej cievky pre indukčný predohrev drôtu vo výrobnej linke“
Bc. Martin Frátrik – študent Strojníckej fakulty: Cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie bakalárskej práce „Deštruktívne skúšky zvarových spojov“ v roku 2018
Ing. Filip Ballesteros – absolvent Strojníckej fakulty: Cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Vplyv viacnásobnej opravy zvarového spoja ocelí s vyššou medzou klzu na výsledné mechanické vlastnosti“
Ing. Michal Kuriš – absolvent Strojníckej fakulty: 1. miesto v kategórii Zlievarenstvo, medzinárodná ŠVOČ, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita Košice
Bc. RNDr. Mária Michalková, PhD. – študentka Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Martin Podolák – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Matej Barlok – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Michal Záchemský – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Ing. Filip Černý – absolvent Elektrotechnickej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti dopravných systémov
Ing. Miroslav Pavelek – študent doktorandského štúdia Elektrotechnickej fakulty: Ocenenie rektora UNIZA za nadpriemerné výsledky získané z hľadiska vedeckej a výskumnej činnosti
Ing. Michal Kubica – absolvent Elektrotechnickej fakulty: 3. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu – Národné centrum robotiky
Bc. Peter Hrabaj – študent Elektrotechnickej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Tadeáš Bednár – absolvent Elektrotechnickej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Stavebná fakulta

Ing. Marek Kováč – absolvent Stavebnej fakulty: čestné uznanie v 8. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018 za diplomovú prácu „Most na diaľnici D1 nad Klčovským potokom“
Ing. Marek Výboch – absolvent Stavebnej fakulty: Cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu
Ing. Marcel Nesvadba – absolvent Stavebnej fakulty a Bc. Martin Briš – študent Stavebnej fakulty: Cena Slovenskej cestnej spoločnosti
Ing. Ľubica Targošová – absolventka Stavebnej fakulty: diplomová práca bola nominovaná na cenu Medzinárodnej federácie betónu FIB
Bc. Eva Budjačová – študentka Stavebnej fakulty: 3. miesto v sekcii Dopravné stavby v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, VUT Brno
Pavol Barka – študent Stavebnej fakulty: študentská cena v sekcii Geodézia a kartografia v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, VUT Brno
Bc. Daša Bačová – študentka Stavebnej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Michaela Ďurinová – absolventka Stavebnej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta riadenia a informatiky

Róbert Hrabovec, Matej Ille a Barbora Valušová – študenti Fakulty riadenia a informatiky: účasť v národnom kole celosvetovo známej manažérskej hry Global Management Challenge
Martina Pitáková – študentka Fakulty riadenia a informatiky: ocenenie „Medallion for Excellence“ v kategórii Web Development na prestížnej súťaži Euroskills konanej v Budapešti
Ing. Jakub Stehlík – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Accenture za diplomovú prácu „Verifikácia portability cloud systémov“
Andrej Beliančin – študent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Danfoss Solutions za bakalársku prácu „Využitie GPU paralelizovaných výpočtov na generovanie umelých dát“
Marek Baláž, René Fabricius a Milan Ondrašovič – študenti Fakulty riadenia a informatiky: 37. miesto na stredoreurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC – CERC 2018, v rámci zúčastnených slovenských univerzít obsadila Fakulta riadenia a informatiky vynikajúce 2. miesto
Ing. Michal Moravčík – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu „Inteligentný systém určený k monitoringu správania sa novorodenca“
Bc. Andrej Beliančín – študent Fakulty riadenia a informatiky: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Miroslav Gardlo – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Matúš Strapák a Jana Michalková – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, stali sa ambasádormi vedy a techniky pre rok 2018
Bc. Juraj Pollák – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na študentskej vedecko-odbornej súťaži na DF TU Zvolen
Bc. Kristína Ondrušová, Ing. Filip Biro a Bc. Matúš Strapák – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: Ceny Literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Marcel Kšenzulák – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: ako predseda Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža pri FBI UNIZA okrem odbornej zdravotníckej prípravy členov spolku propagoval humanitárne a záchranárske činnosti a v súčinnosti so SČK Žilina usporiadali krajské kolo zdravotníckej súťaže Mladý záchranár 2018 pre žiakov základných škôl a pripravili niekoľko súťažných i nesúťažných stanovísk v rámci XXVI. ročníka medzinárodnej súťaže záchranárov Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2018 v Žiline
Erika Čupcová a Janka Bednáriková – študentky Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na XIV. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Bc. Jakub Medveď a Bc. Ivana Kubáňová – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na VIII. ročníku medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2018
Timotej Kapinay – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: víťaz v „Behu 17. novembra“
Bc. Kristína Moravčíková – študentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
 

Fakulta humanitných vied

Bc. Marek Prudovič – študent Fakulty humanitných vied: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Martin Janiga - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť