Úspechy a ocenenia študentov 2018

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2018

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Lucia Michalková, PhD. – absolventka 3. stupňa štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Ocenenie TAX ADVISORS A AWARDS 2018
Ing. Martin Mikláš – absolvent 2. stupňa štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Ocenenie TAX ADVISORS A AWARDS 2018
Erika Hlavatá – študentka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: menovaná prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky za členku športovej reprezentácie SR v odvetví Cyklotrial pre rok 2018
Lukáš Piffko – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: vicemajster SR a vicemajster v ČR v zmiešaných bojových umeniach (MMA), kvalifikovaný na majstrovstvá sveta v Bahraine
Martin Kincl – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: Akademické majstrovstvá SR vo volejbale, 3. miesto, člen VO AC UNIZA Žilina
Jakub Ševec – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 1. miesto na Zimnej univerziáde SR v stolnom tenise, Zvolen 2018
David Molnár – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 2. miesto na Univerzitných majstrovstvách SR v basketbale v Nitre, člen ACADEMIC UNIZA Žilina
Bc. Viktor Babčan – študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Tomáš Šandor – absolvent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Strojnícka fakulta

Ing. Pavol Kurčík, Ing. Peter Strážovec, Ing. Alfréd Pavlík - doktorandi Strojníckej fakulty -ocenenie v rámci riešiteľského kolektívu: čestné uznanie, medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 22. – 25. 5. 2018 „E3-KOLKA – elektricky poháňané zelené vozidlo konštruované za účelom zvýšenia stability pri prejazde zákrutami“ - návrh vyústil do podania prihlášky úžitkového vzoru
Marek Dérer – študent Strojníckej fakulty - ocenenie v rámci riešiteľského kolektívu: čestné uznanie, medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 22. – 25. 5. 2018 „E3-KOLKA – elektricky poháňané zelené vozidlo konštruované za účelom zvýšenia stability pri prejazde zákrutami“ - návrh vyústil do podania prihlášky úžitkového vzoru
Ing. Jozef Kovalčík – absolvent Strojníckej fakulty: čestné uznanie Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia za rok 2018 za diplomovú prácu „Meranie tepelného výkonu slučkovej tepelnej trubice na chladenie elektrotechnických skríň bez kontaminácie interiéru prachom“
Ing. Jaromír Klarák – študent Strojníckej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Návrh otvorenej cievky pre indukčný predohrev drôtu vo výrobnej linke“
Bc. Martin Frátrik – študent Strojníckej fakulty: Cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie bakalárskej práce „Deštruktívne skúšky zvarových spojov“ v roku 2018
Ing. Filip Ballesteros – absolvent Strojníckej fakulty: Cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Vplyv viacnásobnej opravy zvarového spoja ocelí s vyššou medzou klzu na výsledné mechanické vlastnosti“
Ing. Michal Kuriš – absolvent Strojníckej fakulty: 1. miesto v kategórii Zlievarenstvo, medzinárodná ŠVOČ, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita Košice
Bc. RNDr. Mária Michalková, PhD. – študentka Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Martin Podolák – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Matej Barlok – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Michal Záchemský – absolvent Strojníckej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Ing. Filip Černý – absolvent Elektrotechnickej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti dopravných systémov
Ing. Miroslav Pavelek – študent doktorandského štúdia Elektrotechnickej fakulty: Ocenenie rektora UNIZA za nadpriemerné výsledky získané z hľadiska vedeckej a výskumnej činnosti
Ing. Michal Kubica – absolvent Elektrotechnickej fakulty: 3. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu – Národné centrum robotiky
Bc. Peter Hrabaj – študent Elektrotechnickej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Tadeáš Bednár – absolvent Elektrotechnickej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Stavebná fakulta

Ing. Marek Kováč – absolvent Stavebnej fakulty: čestné uznanie v 8. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018 za diplomovú prácu „Most na diaľnici D1 nad Klčovským potokom“
Ing. Marek Výboch – absolvent Stavebnej fakulty: Cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu
Ing. Marcel Nesvadba – absolvent Stavebnej fakulty a Bc. Martin Briš – študent Stavebnej fakulty: Cena Slovenskej cestnej spoločnosti
Ing. Ľubica Targošová – absolventka Stavebnej fakulty: diplomová práca bola nominovaná na cenu Medzinárodnej federácie betónu FIB
Bc. Eva Budjačová – študentka Stavebnej fakulty: 3. miesto v sekcii Dopravné stavby v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, VUT Brno
Pavol Barka – študent Stavebnej fakulty: študentská cena v sekcii Geodézia a kartografia v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, VUT Brno
Bc. Daša Bačová – študentka Stavebnej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Michaela Ďurinová – absolventka Stavebnej fakulty: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta riadenia a informatiky

Róbert Hrabovec, Matej Ille a Barbora Valušová – študenti Fakulty riadenia a informatiky: účasť v národnom kole celosvetovo známej manažérskej hry Global Management Challenge
Martina Pitáková – študentka Fakulty riadenia a informatiky: ocenenie „Medallion for Excellence“ v kategórii Web Development na prestížnej súťaži Euroskills konanej v Budapešti
Ing. Jakub Stehlík – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Accenture za diplomovú prácu „Verifikácia portability cloud systémov“
Andrej Beliančin – študent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Danfoss Solutions za bakalársku prácu „Využitie GPU paralelizovaných výpočtov na generovanie umelých dát“
Marek Baláž, René Fabricius a Milan Ondrašovič – študenti Fakulty riadenia a informatiky: 37. miesto na stredoreurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC – CERC 2018, v rámci zúčastnených slovenských univerzít obsadila Fakulta riadenia a informatiky vynikajúce 2. miesto
Ing. Michal Moravčík – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu „Inteligentný systém určený k monitoringu správania sa novorodenca“
Bc. Andrej Beliančín – študent Fakulty riadenia a informatiky: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Ing. Miroslav Gardlo – absolvent Fakulty riadenia a informatiky: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Matúš Strapák a Jana Michalková – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, stali sa ambasádormi vedy a techniky pre rok 2018
Bc. Juraj Pollák – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na študentskej vedecko-odbornej súťaži na DF TU Zvolen
Bc. Kristína Ondrušová, Ing. Filip Biro a Bc. Matúš Strapák – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: Ceny Literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Marcel Kšenzulák – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: ako predseda Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža pri FBI UNIZA okrem odbornej zdravotníckej prípravy členov spolku propagoval humanitárne a záchranárske činnosti a v súčinnosti so SČK Žilina usporiadali krajské kolo zdravotníckej súťaže Mladý záchranár 2018 pre žiakov základných škôl a pripravili niekoľko súťažných i nesúťažných stanovísk v rámci XXVI. ročníka medzinárodnej súťaže záchranárov Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2018 v Žiline
Erika Čupcová a Janka Bednáriková – študentky Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na XIV. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Bc. Jakub Medveď a Bc. Ivana Kubáňová – študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto na VIII. ročníku medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2018
Timotej Kapinay – študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: víťaz v „Behu 17. novembra“
Bc. Kristína Moravčíková – študentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
 

Fakulta humanitných vied

Bc. Marek Prudovič – študent Fakulty humanitných vied: cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Martin Janiga - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.