Aktuality - výzvy

 

6. 8. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo dňa 5.8.2020 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP OPII-VA/DP/2020/9.4-01 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie.

Cieľom výzvy je riešenie problematiky a eliminácia dopadov pandémie ochorenia COVID-19 (spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), a to z pohľadu infraštruktúrneho zabezpečenia, ako aj výskumno-vývojových aktivít.

Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 8. 2020
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 9. 2020
Link na výzvu a bližšie informácie: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3622ea83-67f5-4660-8438-9a814fd7aab2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo dňa 5.8.2020 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP OPII-VA/DP/2020/9.2-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19.

Cieľom výzvy je riešenie problematiky a eliminácia dopadov pandémie ochorenia COVID-19 (spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), a to z pohľadu infraštruktúrneho zabezpečenia, ako aj výskumno-vývojových aktivít.

Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 8. 2020
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 9. 2020
Link na výzvu a bližšie informácie: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=aa537faa-5d04-44ec-ac1f-ce4ce4fa1881

 

11. 2. 2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 27. 1. 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania.

Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania ako i systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojového vzdelávania.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 1. 2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 02. 3. 2020

Link na výzvu a bližšie informácie: https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2020/podpora-globalneho-rozvojoveho .

 

20. 9. 2019 Výskumná agentúra organizuje dňa 27. septembra 2019 (piatok) informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Ide o výzvu na podporu tzv. BIOBANKY s kódom OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 , ktorá bola vyhlásená dňa 12.9.2019.

Predmetom seminára bude prezentácia základných podmienok výzvy, procesu zahraničných expertov, oprávnených výdavkov, a verejného obstarávania, ako aj odborná diskusia.

Seminár sa uskutoční v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 7315/8A v Bratislave.

Potvrďte Vašu účasť, alebo prípadnú nomináciu Vášho zástupcu do 24.9.2019 na tento mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 

13. 9. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 12.9.2019:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2019

Dátum uzavretia: 12.12.2019

Typ výzvy: uzavretá

Komplet výzva aj s prílohami k výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/

Príručku pre zahraničného experta aj s prílohami k tejto výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/pr%C3%ADru%C4%8Dky/

 

8. 8. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 08.08.2019 prehľad „Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok“. Prehľad je užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania Žiadostí o NFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP.

 

26. 7. 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“. Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.09.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15.11.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený

Informácie o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=344eaa93-7846-4629-bc31-88f0a2d8415e

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu

INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"

Link: https://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov/

 

17. 6. 2019 Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie

dňa 25.06. 2019 (utorok) organizuje Výskumná agentúry Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie.
Za subjekt sa môžu zúčastniť max. 2 zástupcovia, pričom sa registrujte ako jednotlivec nie ako organizácia. Kapacita miestnosti je obmedzená.
Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/31-skolenie-isva-informacny-system-vyskumnej-agentury-k-online-rozpoctu-projektov-v-ramci-vyziev-va-cez-operacny-program-vyskum-a-inovacie
Školenie sa uskutoční v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, v Bratislave.

 
10. 6. 2019 Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra dňa 19.06. 2019 (streda) organizuje informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC) - kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13).
Za subjekt sa môžu zúčastniť max. 2 zástupcovia, pričom sa registrujte ako jednotlivec nie ako organizácia. Kapacita miestnosti je obmedzená.
Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/30-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzvam-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier
Seminár sa uskutoční v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, v Bratislave.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/418-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-v-ramci-piatich-vyziev-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier

 
10. 6. 2019 Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA

Výskumná agentúra organizuje Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie.
PONÚKA PREDBEŽNE NA VÝBER Z TROCH TERMÍNOV KONANIA, PRIČOM SEMINÁR SA BUDE KONAŤ V NAJČASTEJŠIE VAMI ZVOLENOM TERMÍNE.
Ak máte záujem o školenie, prosím, vyberte si jeden z termínov školenia v rámci priloženého dotazníka tu: https://forms.gle/MyC9dNMwxeXEhACMA
Termín, miesto konania ako aj program seminára bude upresnený po vyhodnotení dotazníka v krátkom čase a zverejnený na web stránke Výskumnej agentúry. Zároveň bude spustené online prihlasovanie. 

 
31. 5. 2019
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019:
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13
Dátum uzavretia výziev: 30. 8. 2019
 
30. 4. 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR vyhlásil dňa 30. apríla 2019 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.
 
15. 3. 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP  INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13.6.2019
 
7. 1. 2019 Dopytovo orientovaná výzva určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 27. decembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“ s alokáciou 15 mil. eur (zdroj ESF).
Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13 500 000 eur a 1 500 000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutého regiónu.
link: https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

 
21. 12. 2018 48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasila Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
link: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/48-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2018-48/

 
20. 12. 2018 Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle.
link: https://www.opvai.sk/media/100380/vyzva_21.pdf

 
5. 11. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.
Prioritná os 1. Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b); špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.
link: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 45. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
link: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

 
15. 8. 2018  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila k 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
https://www.opvai.sk/media/99902/vyzva_dsv_121_dopravne-prostriedky-pre-21-storocie.pdf 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
https://www.opvai.sk/media/99907/vyzva_dsv_121_priemysel-pre-21-storocie.pdf 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
https://www.opvai.sk/media/99910/vyzva_dsv_121_zdrave-potraviny-a-zivotne-prostredie.pdf 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
https://www.opvai.sk/media/99912/vyzva_dsv_121_digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel.pdf 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
https://www.opvai.sk/media/99914/vyzva_dsv_121_zdravie-obyvatelstva-a-zdravotnicke-technologie.pdf

Dátum vyhlásenia výziev: 14.08.2018
Dátum uzavretia: 14.12.2018
 
11. 8. 2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VÝSKUMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V PROGRAME H2020 S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.
Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 10. 2018
Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
link: https://www.opvai.sk/media/100020/vyzva_112_h2020.pdf
 
6. 8. 2018  POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Termín a miesto konania:

 
18. 7. 2018  Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
Oprávnené územie (miesto realizácie): celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.
Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva. Projektový zámer musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie.
Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektoru a sektoru vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur.

link: https://www.opvai.sk/media/99792/výzva.pdf

 
12. 6. 2018  42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na informačné programy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 42. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné programy.
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Cieľom informačných programov je objektívne informovanie ako predchádzať rizikám spojeným s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy vrátane objektívnych informácií ako reagovať na tieto riziká, keď nastane mimoriadna udalosť.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/42.V--zva_OPKZP_PO2-SC211-2018-423.pdf

 
31. 5. 2018  41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a v súvislosti s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:
 • B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
 
27. 4. 2018  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.
     Podporené budú môcť byť dva typy vysoko kvalitných projektov, jednak projekty na podporu schváleného teamingového výskumného centra v rámci programu Horizont 2020 s finančnou podporou druhej fázy a projekty, ktorých zámery boli schválené vo fáze 1 v rámci Horizontu 2020, ale nezískali ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze Horizontu 2020.
     Úloha teamingových centier spočíva v podpore špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snahou je prepájať kvalitné európske univerzity a výskumné organizácie. Projekty majú byť zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy:    27. 04. 2018
Dátum uzavretia:                  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
Typ výzvy:                            otvorená      
 
18. 4. 2018  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach:
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16);
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).
V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 
 • 12 mil. EUR. pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
 • 24 mil. EUR. pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.
Dátum vyhlásenia výziev:  18. 4. 2018
Typ výziev: otvorené
linky:
 
26. 3. 2018  Indikatívny harmonogram výziev VA na rok 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie dňa 26. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.
 
5. 3. 2018  Interreg V-A Poľsko- Slovensko
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018
 
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018 
 
7. 2. 2018  Interreg V-A Poľsko- Slovensko
V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre prioritnú os. II. a III. (Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania)  Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko spolu s Regionálnym kontaktným bodom v Žiline organizujú školenie pre potenciálnych žiadateľov.
 
Školenie sa uskutoční v Žiline v dňoch 15. – 16. 02. 2018 v kongresovej sále, Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na školení je bezplatná. Počas školenia je zabezpečená strava, pričom náklady za ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník sám. Z dôvodu obmedzeného počtu miest je potrebná registrácia. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.
 
Ďalšie informácie (podrobný program školenia a registračný formulár) sú k dispozícii na webovej stránke  Žilinského samosprávneho kraja.
  

7. 2. 2018  OP Val

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
 • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
 • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Termín a miesto konania:

13. februára 2018 / Banská Bystrica

14. februára 2018 / Košice

link: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_11-12-13/
 
25. 1. 2018
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom organizujú Seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Termín konania:
8. februára 2018 o 10:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
8. februára 2018 o 14:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
link: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=321 

 
24. 1. 2018
Oznam o vyhlásení 35. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Ministerstvo vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolpôdohospodárstva a rozvoja upráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
 

8. 1. 2018

Oznam o vyhlásení 35. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 35. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 000 000 EUR.
 
Oznam o vyhlásení 36. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 36. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 22 500 000 EUR.
 
18. 12. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach: 
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11);
 • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12);
 • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).
 
28. 11. 2017
 Usmernenie Výskumnej agentúry pre prijímateľov OPVaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov.
Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.
 
6. 10. 2017
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".
Dátum: 18. októbra 2017 (streda) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
21. 9. 2017
Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám"
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom organizuje seminár pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava.
 
21. 9. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 10. novembra 2017.
 
19. 7. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu:
18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Link: https://sk.plsk.eu/-/informacie-o-planovanej-vyzve-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-programu-
 
30. 6. 2017
Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)
Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.
 
28. 4. 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
link: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376
 
12. 4. 2017
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 Výzvu na predkladania žiadostí o NFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03
 
30. 3. 2017
Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_2_k_v--zve_19_30_3_20172.pdf
 
24. 3. 2017
Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydala Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_1_k_vyzve_19.pdf
Výzva v znení Usmernenia č. 1:
 
28. 2. 2017
 Oznam o vyhlásení 19. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznámila, že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Browse HTML articles here to get great tips on web editing and other tech-related topics!

 
24. 2. 2017
USMERNENIE Č.3 K VYZVANIU NA NP HORIZONTÁLNA IKT PODPORA 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.02.2017 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách sú dokumenty zverejnené s vyznačenými zmenami. Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
20. 2. 2017
USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 3 z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017

Upozornenie pre žiadateľov
Vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.
link na text Usmernenia, Výzvy a upravený formulár ŽoNFP:
 
31. 1. 2017

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a príloh výzvy, odstránenia administratívnych chýb, spresnenia podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 3.2.2017 - sa mení na 20.2.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017 - sa mení na 20.4.2017
 
16. 1. 2017
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017
Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0
 
5. 1. 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci, ktorú nájdete na:
 
27. 12. 2016
Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj tzv. často kladené otázky a odpovede zverejní MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. januára 2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude primerane predĺžená.
Súčasťou Usmernenia k výzve bude zároveň aj dodatok k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016) z dôvodu zosúladenia časti I Forma pomoci s textom výzvy.
 
15. 12. 2016
Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.
 
1. 12. 2016
 Informácia o uzatvorení výziev na podporu PVVC a DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložených v rámci Výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvy uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výziev.

 
28. 11. 2016
Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!
 
7. 12. 2016 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016
 
23. 11. 2016
Indikatívne harmonogramy výziev - aktualizácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) na webovom sídle OP VaI zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 5
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1.
 
21.11.2016
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!.
 
14. 11. 2016 
 USMERNENIE č. 2 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY (II. fáza)
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.11.2016 usmernenie č.2 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) a Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach.
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(obdobie január 2017 až december 2017)
 
2. 11. 2016
 Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
 
15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 
16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16
 
 USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení:
 
14. 10. 2016
 USMERNENIE Č. 1 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 14.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:
 VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVY NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016 dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02
 
11. 10. 2016
USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
https://www.opvai.sk/media/57089/usmernenie_c4_pvvc.pdf
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. 
https://www.opvai.sk/media/57090/00_opvai_vyzva_pvvc2_usmernenie4.pdf
 
11. 10. 2016
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016).
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2016/
 
3. 10. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí v rámci druhej a tretej prioritnej osi organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
Zorganizované budú dve dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu) jedno na Slovensku (od 18.10.2016 do 19.10.2016) a druhé v Poľsku. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.
Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školeniach predchádzajúcu registráciu.
link: https://sk.plsk.eu/zapoj-sa-do-skoleni
 
30. 9. 2016
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 29.09.2016 RUŠÍ výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01) a výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).
 
29. 9. 2016
USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 29.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/57081/usmernenie_c-3_pvvc.pdf
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) informuje, že dňa 26.09.2016 bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 4, na obdobie marec 2016 až február 2017.
link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/225-aktualizacia-indikativneho-harmonogramu-vyziev-op-vyskum-a-inovacie-na-rok-2016
 
23. 9. 2016 
VÝZVA DSV - USMERNENIE Č. 3
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 22.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Dôvodom usmernenia č. 3 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy – Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, DSVaV.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.09.2016 vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01).

link: https://www.opvai.sk/media/78977/00_vyzvanie_horizontalna_ikt_podpora.pdf

 
21.9.2016
 Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

 

6. 9. 2016 

USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy - Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.

 

5. 9. 2016

 INTERREG V-A SK-CZ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016. Bližšie informácie: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=270
 
30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu "Trvalo udržateľná cezhraničná doprava", investičnej priority: "Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy".
 
30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

 

15. 8. 2016

GRANTY EHP A NÓRSKA

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

 

5. 8. 2016 

USMERNENIE Č. 2 PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 26.07.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/56958/usmernenie-%C4%8D-2_v%C3%BDzva-dsv.pdf

 Často kladené otázky k výzve DSV OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Výskumná agentúra zverejnila FAQ - Často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č.1 – Informácia pre žiadateľov ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.
link: https://www.opvai.sk/media/11811/faq-k-výzve-dsv.pdf

 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11784/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-pvvc2.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.

 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11776/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-dsv.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

 

8. 6. 2016

 Výskumná agentúra zverejnila dokument FAQ - Často kladené otázky k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Súčasťou dokumentu je v závere Príloha č. 1 – návod na zadávanie percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu.

Link: www.opvai.sk/media/11738/faq-_často-kladené-otázky-k-výzve-pvvc-ii.pdf

 

1.6.2016

Výskumná agentúra vyhlásila dve výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 31.05.2016 dve výzvy na predkladanie ŽoNFP a to výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 a výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SRs kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. https://www.opvai.sk/media/11692/opvai_vyzva_pvvc2_3152016.pdf

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.