Úspechy a ocenenia študentov 2017

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2017

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno študenta: Kristián Gábor - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale
Meno študenta: Jaroslav Hlucháň - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale 
Meno študenta: Róbert Rožánek - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni v basketbale
Meno študenta: Jakub Mareš - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni v basketbale
Meno študenta: Bc. Veronika Galgánková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Kristián Čulík - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Strojnícka fakulta

Meno študenta: Ing. Andrej Lúčan - Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za vynikajúce študijné výsledky a výborné spracovanie diplomovej práce „Design of a device for rotating sheet metal rolls around a horizontal axix“
Meno študenta: Ing. Martin Bavolár - 3. miesto na 1. medzinárodnej súťaži študentských vedeckých prác 2017 usporiadanej Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny a Národnou univerzitou Michaila Ostrohradského v Kremenčuku 
Meno študenta: Ing. Jaroslav Jaroš - 2. miesto na 1. medzinárodnej súťaži študentských vedeckých prác 2017 usporiadanej Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny a Národnou univerzitou Michaila Ostrohradského v Kremenčuku
Meno študenta: Ing. Blanka Horváthová - 2. miesto na medzinárodnej vedeckej konferencii Engineer of 21st Century, ATH Bielsko-Biala, príspevok z oblasti priemyselného inžinierstva na tému New Technologies for Ergonomic Workplace Evaluation
Meno študenta: Bc. Alžbeta Bakošová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Ján Bruk - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Ivana Jelínková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Elektrotechnická fakulta

Meno študenta: Ing. Jozef Valigurský - Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti dopravných systémov
Meno študenta: Bc. Peter Pavol Sokol - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Jozef Valička - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Stavebná fakulta

Meno študenta: Ing. Peter Michálek - čestné uznanie v 7. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017 za diplomovú prácu „Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor“
Meno študenta: Bc. Juraj Šaradín - 3. miesto v 12. ročníku súťaže Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Bakalár 2017 za bakalársku prácu „Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch“ v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Meno študenta: Ing. Štefan Pavčiak - Cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu
Meno študenta: Ing. Richard Medzihorský - Cena Slovenskej cestnej spoločnosti
Meno študenta: Ing. Matúš Šmatlák - nominácia diplomovej práce na cenu Medzinárodnej federácie betónu FIB
Meno študenta: Bc. Juraj Pieš - 2. miesto v sekcii Dopravné stavby v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 3. miesto v sekcii Stavebná mechanika v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 2. miesto v ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov za vysokokvalitnú odbornú prácu so značným potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Marek Mihalčin - 3. miesto v sekcii Geodézia a kartografia v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Ing. Martin Kubiš - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta riadenia a informatiky

Meno študenta: Ing. Maroš Novák - 1. miesto za najlepšiu diplomovú prácu z hľadiska originality a inovatívnosti v odbore v kategórii Ekonomie a podnikání v rámci súťaže Cena Edwards
Meno študenta: Ing. Maroš Novák - ocenenie spoločnosťou Accenture za najlepšiu diplomovú prácu „Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov“
Meno študenta: Patrícia Tadanajová a Dávid Madaras - účasť v programe „Seeds for the Future“ spoločnosti Huawei v Číne. Tohto programu sa zúčastnilo 18 študentov z technicky zameraných vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky
Meno študenta: Patrícia Tadanajová - účasť na podujatí „European Vocational Skills Week“, Brusel
Meno študenta: Tímy Fakulty riadenia a informatiky - programátorská súťaž ACM ICPC - CERC 2017 V Záhrebe stredoeurópske kolo programátorskej súťaže. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 67 tímov zo 7 krajín (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). Fakultné dva tímy sa umiestnili na 51. a 52. mieste. V rámci zúčastnených slovenských univerzít fakulta obsadila 4. a 5. miesto
Meno študenta: Študenti Fakulty riadenia a informatiky študijného programu manažment (M. Rybár, D. Rizmanová, F. Chovanec, J. Plaucha, M. Marun) - 2. miesto v 58. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii marketingu, obchodu a inovačného manažmentu za prácu pod názvom „Použitie robota NAO na Slovensku“
Meno študenta: Študenti Fakulty riadenia a informatiky študijného programu manažment - víťazi šiesteho Startup Weekendu v Žiline s projektom Bezlepkáreň
Meno študenta: Ján Jurč - 3. miesto v národnom kole 12. ročníka súťaže Networking Academy Games
Meno študenta: Ing. Michal Váňa - Cena spoločnosti Scheidt and Bachmann za diplomovú prácu „Dátovo založený návrh nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá“
Meno študenta: Marek Pištek - 1. miesto v súťaži o najlepšiu semestrálnu prácu z predmetu Java - jazyk a vývoj aplikácií za prácu „Licenčný server“. Súťaž organizovala v spolupráci s FRI spoločnosť Davinci software. Hlavnou cenou bola možnosť získať OCJP certifikát
Meno študenta: Bc. Jana Gondášová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Matej Jakab - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Meno študenta: Ing. Matej Masár - Národná cena SR za kvalitu - najlepšia diplomová práca za rok 2017 pod názvom „Manažment rizika projektu výrobku v podniku“
Meno študenta: Stanislava Paľová, Matej Masár, Filip Gaj a Jozef Vraniak - Cenu literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Dávid Kalužník - 2. miesto v kategórii požiarny útok na XIII. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Meno študenta: Erika Čupcová a Janka Bednáriková - 3. miesto v požiarnom útoku družstiev žien na XIII. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Meno študenta: Bc. Veronika Adamová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Romana Erdélyiová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
 

Fakulta humanitných vied

Meno študenta: Karol Kašík - Cena za interpretáciu skladby súčasného slovenského skladateľa – XV. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Moyzesiana (Prešovská univerzita v Prešove)
Meno študenta: Patrícia Pravlíková - Špeciálna cena za interpretáciu Pop skladby – 4. ročník speváckej súťaže Blue Note (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
Meno študenta: Bc. Katarína Cibulková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť