Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2017

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: Spôsob merania vibrácií a hluku pôsobiacich na vodiča jednostopového vozidla a zariadenie na výkon tohto zariadenia
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Popis výstupu:
• Podaná a prijatá patentová prihláška

Názov projektu: Úžitkový vzor č. 7435 - Bezpečnostná taška s ovládaním elektronického zariadenia
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mário Al Kassiri, PhD.
Popis výstupu:
• Zapísaný úžitkový vzor 149-2015

Názov projektu: Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Popis výstupu:
• Vypracovaný plán dopravnej obslužnosti verejnou hromadnou dopravou, ktorý bol prijatý BSK a podľa neho sa bude meniť dopravná obslužnosť v Bratislavskom kraji v rámci IDS BK

Názov projektu: Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza – optimálny variant
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Popis výstupu:
• Návrh plánu dopravnej obslužnosti mesta Prievidza a preskúmanie spoločnej obslužnosti s mestom Bojnice. Na základe neho sa bude obstarávať dopravca na zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Prievidza a Bojnice

Názov projektu: Bikesharing štúdia uskutočniteľnosti - analýza - porovnanie variantov pre mesto Košice
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Popis výstupu:
• Realizovaná štúdia uskutočniteľnosti systému bikesharing v meste Košice, návrh možností riešenia, porovnanie scenárov ako aj prognóza využívania

Názov projektu: Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov 1. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End v roku 2016
Zodpovedný riešiteľ: Achimská Veronika, Ing. PhD.
Popis výstupu:
• V oblasti poštových technológií ide o celonárodný projekt so Slovenskou poštou, a. s. – realizácia celoplošného merania plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End. Projekt bol ukončený začiatkom roka 2017

Názov projektu: Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov 1. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End v roku 2017
Zodpovedný riešiteľ: Achimská Veronika, Ing. PhD.
Popis výstupu:
• V oblasti poštových technológií ide o celonárodný projekt so Slovenskou poštou, a. s. – realizácia celoplošného merania plnenia lehoty prepravy listov I. triedy vnútroštátneho styku metódou End to End

Názov projektu: Měření přepravní doby obyčejných psaní v roce 2016
Zodpovedný riešiteľ: Achimský Karol, prof. RNDr. Ing., CSc.
Popis výstupu:
• Uskutočnené meranie prepravnej doby poštových služieb metódou End-to-End pre jednotlivo podávané poštové zásielky v rámci poštového operátora - Česká pošta, s.p.. Projekt bol ukončený začiatkom roka 2017

Názov projektu: Měření přepravní doby obyčejných psaní v roce 2017
Zodpovedný riešiteľ: Achimský Karol, prof. RNDr. Ing., CSc.
Popis výstupu:
• Uskutočnené meranie prepravnej doby poštových služieb metódou End-to-End pre jednotlivo podávané poštové zásielky v rámci poštového operátora - Česká pošta, s.p.

Názov projektu: Kapacita v železničnej doprave (Oltis Group, a.s.)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Popis výstupu:
• Návrh opatrení na zvýšenie kapacity železn ičnej dopravnej infraštruktúry.

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0123/15
Názov projektu: Ultravysokocyklová únava zvarov s nanoštruktúrnymi vrstvami
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC: Lago, J., Guagliano, M., Bokůvka, O., Trško, L., Řídky, O., Nový, F., Závodská, D.: Improvement of fatigue endurance of welded S355 J2 structural steel by severe shot peening . In: Surface Engineering. - ISSN 0267-0844. - Vol. 33, iss. 9 (2017), s. 715-720.
ADC: Trško, L., Guagliano, M., Bokůvka, O., Nový, F., Jambor, M., Florková, Z.: Influence of severe shot peening on the surface state and ultra-high-cycle fatigue behavior of an AW 7075 aluminum alloy. In: Journal of materials engineering and performance. - ISSN 1059-9495. - Vol. 26, no. 6 (2017), s. 2784-2797.
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Lago, J., Řídký, O., Bokůvka, O., Nový, F.: Qualitative evaluations of the AlSi7Mg0.3 microstructure by the X-ray diffractometry. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 6 (2016), s. 1284-1291.
AFD: Ulewicz, R., Szataniak, P., Nový, F., Trško, L., Bokůvka, O.: Fatigue characteristics of structural steels in the gigacycle region of loading . In: Materials Today: Proceedings 4. - ISSN 2214-7853. - Vol. 4, iss. 5 (2017), on-line, s. 5979-5984.
AFD: Lago, J., Jambor, M., Nový, F., Bokůvka, O., Trško, L.: Giga-cycle fatigue of AISI 316L after Sensitising of structure. In: Procedia Engineering, - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 528-532.

Číslo projektu: VEGA č. 1/0683/15
Názov projektu: Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Uhríčik, M., Palček, P.,Chalupová, M., Oravcová, M., Frkáň, M.: The influence of the structure on the fatigue properties of Al-Mg cast alloy. In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 3 (2017), s. 1615-1624.
1 kapitola v zahraničnej vedeckej monografii
ABC: Trojanová, Z., Palček, P., Lukáč, P., Chalupová, M.: Internal friction in magnesium alloys and magnesium alloys-based composites. In: Magnesium alloys : Chapter 2. - [s.n.]: InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-2897-7. - S. 37-72.
• 11 publikácií v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Palček, P., Oravcová, M., Chalupová, M., Uhríčik, M.: The usage of SEM for fatigue properties evaluation of austenitic stainless steel AISI 316L. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1110-1115.
ADM: Uhríčik, M., Dresslerová, Z., Palček, P., Oravcová, M., Trojanová, Z.: Internal damping depending on the deformation amplitude measured on magnesium alloys. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 3 (2016), s. 633-637.
ADM: Uhríčik, M., Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M.: The stress detection and the fatigue lifetime of stainless steel during three-point bending cyclic loading. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1179-1182.
AFC: Uhríčik, M., Oravcová, M., Palček, P., Sapieta, M., Chalupová, M.: The stress detection and the fatigue lifetime of stainless steel AISI 316L during three-point bending cyclic loading. In: Experimental stress analysis 2016 = EAN 2016 : 54th international conference : May 30 - June 2, 2016, Srní, Czech Republic : book of papers. - Plzeň: University of West Bohemia, 2016. - ISBN 978-80-261-0624-1.
AFC: Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M., Uhríčik, M.: Fracture mechanism differences created by fatigue and impact test. In: Materials Today: Proceedings 4. - ISSN 2214-7853. - Vol. 4, iss. 5 (2017), on-line, s. 5921-5924.
AFC: Uhríčik, M., Dresslerová, Z., Soviarová, A., Palček, P., Kuchariková, L.: Change of Internal Friction on Magnesium Alloy with 5.48% Al and 0.813% Zn. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), online, s. 568-575.
AFC: Oravcová, M., Palček, P., Zatkalíková, V., Tański, T. Król M.: Surface treatment and corrosion behaviour of austenitic stainless steel biomaterial. In: IOP conference series: Materials science and engineering. - ISSN 1757-8981. - Vol. 175 (2017), art. no. 012009.
AFD: Uhríčik, M., Sapieta, M., Stankovičová, Z., Palček, P., Oravcová, M.: The stress detection of stainless steel AISI 304, AISI 316L and AISI 316Ti during three-point bending cyclic loading. In: Materials Today: Proceedings 3. - ISSN 2214-7853. - Vol. 3, iss. 4 (2016), s. 1189-1194.
AFD: Dresslerová, Z., Palček, P., Chalupová, M.: Effect of structure and cyclic loading on the internal damping. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 377-382.
AFD: Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M.: Surface evaluation of AISI 316L after fatigue failure. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 644-648.
AFD : Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M., Uhríčik, M.: Structural analysisof plastic deformation around the crack initiated in ausatenitic stainless steel. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 225-229.

Číslo projektu: VEGA č. 1/0685/15
Názov projektu: Štruktúra, mechanické a únavové vlastnosti zliatiny Ti6Al4V vyrobenej metódami priameho laserového spekania kovových práškov perspektívne aplikovateľné v automobilovom priemysle
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Popis výstupu
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Konečná, R., Kunz, L., Bača, A., Nicoletto G.: Resistance of direct metal laser sintered Ti6Al4V alloy against growth of fatigue cracks. In: Engineering fracture mechanics. - ISSN 0013-7944. - Vol. 185, Sp. iss. (2017), s. 82-91.
• 4 publikácie v indexovaných vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
AFC: Konečná, R., Nicoletto, G., Bača, A., Kunz, L.: High cycle fatigue life of Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. In: Solid State Phenomena. - ISSN 1662-9787. - Vol. 258 (2017), s. 522-525.
AFC: Konečná, R., Kunz, L., pokorný, P., Nicoletto, G.: Fatigue crack growth and threshold behavior of DMLS TI6AL4V. In: Solid State Phenomena. - ISSN 1662-9787. - Vol. 267 (2017), s. 157-161.
AFD: Bača, A., Konečná, R., Nicoletto, G.: Influence of the direct metal laser sintering process on the fatigue behavior of the Ti6Al4V alloy. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 317-321.
AFD: Konečná, R., Nicoletto, G., Bača, A., Kunz, L.: Metallographic characterization and fatigue damage initiation in Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 311-316.

Číslo projektu: VEGA č. 1/0533/15
Názov projektu: Vplyv železa na vybrané úžitkové vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu
• 2 CC publikácie
ADC: Tillová, E., Závodská, D., Kuchariková, L., Chalupová, M., Belan J.. Study of bending fatigue properties of Al-Si cast alloy. In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 3 (2017), s. 1591-1596.
ADC: Kuchariková, L., Tillová, E., Matvija, M., Belan, J., Chalupová, M.: Study of the precipitation hardening process in recycled Al-Si-Cu cast alloys. In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 1 (2017), s. 397-403.
• 21 publikácií v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Uhríčik, M., Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M.: The stress detection and the fatigue lifetime of stainless steel during three-point bending cyclic loading. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1179-1182.
ADM: Belan, J., Kuchariková, L., Vaško, A., Tillová Eva.: Applied heat treatment and its influence on IN 718 alloy fatigue life. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 865-870.
ADM: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Závodská, D., Belan, J., Vaško, A.: Use of microscopy in the study of self-hardening Al-alloy for automotive application. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1174-1179.
ADM: Závodská, D., Tillová, E., Kuchariková, L., Chalupová, M.: Fractography evaluation of fracture surfaces of aluminium alloy after fatigue tests. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1199-1204.
ADM: Kuchariková, L., Tillová, E., Belan, J., Závodská, D., Švecová, I.: The porosity evaluation with using image analyser software in aluminium cast alloys. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 989-994.
ADM: Vaško, A., Belan, J., Markovičová, L., Tillová, E.: Microstructure and fatigue properties of nodular cast iron at low frequency cyclic loading. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1188-1193.
ADM: Belan, J., Kuchariková, L., Tillová, E., Vaško, A.. The influence of applied heat-treatment on IN 718 fatigue life at three point flexural bending. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 167-170.
ADM: Vaško, A., Belan, J., Kuchariková, L., Tillová, E.: Low and high frequency fatigue tests of nodular cast irons. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 25-28.
ADM: Kuchariková, L., Tillová, E., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Quantitative assessment of aluminium cast alloys´ structural parameters to optimize its properties. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 145-148.
ADM: Tillová, E., Kuchariková, L., Chalupová, M., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Influence of laser surface hardening on corrosion properties of Al-Zn-Si cast alloy. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 47-50.
AEC: Belan, J., Kuchariková, L., Vaško, A., Tillová, E., Chalupová, M.: Fatigue test of the inconel alloy 718 under three point bending load at low frequency. In: Properties and characterization of modern materials. - Singapore: Springer Science Business Media Singapore, 2017. - ISBN 978-981-10-1601-1. - S. 75-84. (Advanced Structured Materials, Vol. 33. - ISSN 1869-8433).
AEC: Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Belan, J., Uhríčik, M.: The influence of two different casting moulds on the fatigue properties of the Al-Si-Cu cast alloy. In: Machining, joining and modifications of advanced materials. - Singapore: Springer, 2016. - ISBN 978-981-10-1081-1. - S. 61-70. (Advanced structured materials, Vol. 61. - ISSN 1869-8433).
AFC: Uhríčik, M., Oravcová, M., Palček, P., Sapieta, M., Chalupová, M.: The stress detection and the fatigue lifetime of stainless steel AISI 316L during three-point bending cyclic loading. In: Experimental stress analysis 2016 = EAN 2016 : 54th international conference : May 30 - June 2, 2016, Srní, Czech Republic : book of papers. - Plzeň: University of West Bohemia, 2016. - ISBN 978-80-261-0624-1.
AFC: Uhríčik, M., Dresslerová, Z., Soviarová, A., Palček, P., Kuchariková, L.: Change of Internal Friction on Magnesium Alloy with 5.48% Al and 0.813% Zn. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), online, s. 568-575.
AFC: Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Švecová, I., Závodská, D.: Possibilities of usage a scanning electron microscopic study by microstructure control of aluminium cast alloys. In: Materials Today [elektronický zdroj] : proceedings 4. - ISSN 2214-7853. - Vol. 4, iss. 5 (2017), s. 5861-5866.
AFC: Belan, J., Vaško, A., Tillová, E.: Microstructural analysis of DV - 2 Ni - base superalloy turbine blade after high temperature damage. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), s. 482-487.
AFC: Vaško, A., Vaško, M., Belan, J., Tillová, E.: Comparison of fatigue properties of nodular cast iron at low and high frequency cyclic loading. In: Procedia Engineering - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), s. 576-581.
AFD: Uhríčik, M., Sapieta, M., Stankovičová, Z., Palček, P., Oravcová, M.: The stress detection of stainless steel AISI 304, AISI 316L and AISI 316Ti during three-point bending cyclic loading. In: Materials Today: Proceedings 3. - ISSN 2214-7853. - Vol. 3, iss. 4 (2016), s. 1189-1194.
AFD: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Improvement of microstructure and mechanical properties of secondary AlSi8Cu2Mn cast alloy by strontium. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 350-353.
AFD: Belan, J., Vaško, A., Kuchariková, L., Tillová, E.: Metallography evaluation of cast and wrought Ni-base superalloys. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 414-419.
AFD: Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Belan, J., Švecová, I., Vaško, A.: Study of artificial aging temperature effect on morphology of structural parameters in aluminium cast alloy. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 354-359.

Číslo projektu: KEGA 044ŽU-4/2014
Názov projektu: Inovácia laboratória mechanických skúšok pre implementáciu aktuálnych požiadaviek praxe a výskumu do praktickej časti výučbového procesu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu
• 1 CC publikácia
ADC: Kuchariková, L., Tillová, E., Matvija, M., Belan, J., Chalupová, M.: Study of the precipitation hardening process in recycled Al-Si-Cu cast alloys. In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 1 (2017), s. 397-403.
• 13 publikácií v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Belan, J., Kuchariková, L., Vaško, A., Tillová Eva.: Applied heat treatment and its influence on IN 718 alloy fatigue life. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 865-870.
ADM: Kuchariková, L., Tillová, E., Belan, J., Závodská, D., Švecová, I.: The porosity evaluation with using image analyser software in aluminium cast alloys. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 989-994.
ADM: Vaško, A., Belan, J., Markovičová, L., Tillová, E.: Microstructure and fatigue properties of nodular cast iron at low frequency cyclic loading. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), s. 1188-1193.
ADM: Belan, J., Kuchariková, L., Tillová, E., Vaško, A.. The influence of applied heat-treatment on IN 718 fatigue life at three point flexural bending. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 167-170.
ADM: Vaško, A., Belan, J., Kuchariková, L., Tillová, E.: Low and high frequency fatigue tests of nodular cast irons. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 25-28.
ADM: Kuchariková, L., Tillová, E., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Quantitative assessment of aluminium cast alloys´ structural parameters to optimize its properties. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 145-148.
ADM: Tillová, E., Kuchariková, L., Chalupová, M., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Influence of laser surface hardening on corrosion properties of Al-Zn-Si cast alloy. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 47-50.
AEC: Belan, J., Kuchariková, L., Vaško, A., Tillová, E., Chalupová, M.: Fatigue test of the inconel alloy 718 under three point bending load at low frequency. In: Properties and characterization of modern materials. - Singapore: Springer Science Business Media Singapore, 2017. - ISBN 978-981-10-1601-1. - S. 75-84. (Advanced Structured Materials, Vol. 33. - ISSN 1869-8433).
AFC: Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Švecová, I., Závodská, D.: Possibilities of usage a scanning electron microscopic study by microstructure control of aluminium cast alloys. In: Materials Today [elektronický zdroj] : proceedings 4. - ISSN 2214-7853. - Vol. 4, iss. 5 (2017), s. 5861-5866.
AFC: Vaško, A., Vaško, M., Belan, J., Tillová, E.: Comparison of fatigue properties of nodular cast iron at low and high frequency cyclic loading. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), online, s. 576-581.
AFD: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Belan, J., Vaško, A., Švecová, I.: Improvement of microstructure and mechanical properties of secondary AlSi8Cu2Mn cast alloy by strontium. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 350-353.
AFD: Belan, J., Vaško, A., Kuchariková, L., Tillová, E.: Metallography evaluation of cast and wrought Ni-base superalloys. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 414-419.
AFD: Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Belan, J., Švecová, I., Vaško, A.: Study of artificial aging temperature effect on morphology of structural parameters in aluminium cast alloy. In: Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Vol. 891 (2017), s. 354-359.

Číslo projektu: ITMS kód 26220220011
Názov projektu: RAILBCOT – Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Číslo projektu: APVV-0842-11
Názov projektu: Simulátor ekvivalentného prevádzkového železničného zaťaženia na skúšobnom stave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Číslo projektu: VEGA 1/0347/12
Názov projektu: Výskum opotrebenia jazdného profilu železničného kolesa simuláciou prevádzkových podmienok jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Číslo projektu: VEGA 1/0383/12
Názov projektu: Výskum jazdných vlastností koľajového vozidla pomocou počítačovej simulácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Číslo projektu: SAIA 2017 National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists
Názov projektu: Increased reliability and safe operation of trains using the innovative technical solutions in heavily loaded tribological contacts "rail track - rolling stock - contact network"
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Popis výstupov 5 vyššie uvedených projektov:
• 5 úžitkových vzorov podaných v roku 2017
AGJ: SK Číslo dokumentu: 7959. Vestník ÚPV SR č. 12/2017. Číslo prihlášky: 8-2017. Dátum zverejnenia prihlášky: 2.6.2017 Vestník ÚPV SR č.: 06/2017. Prichytenie kolies zadnej nápravy terénnych automobilov. Zverejnená prihláška úžitkového vzoru. Banská Bystrica. Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 10 s. Spoluautori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Martin, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Blatnický, Miroslav, Dižo Ján, Harušinec Jozef, Suchánek Andrej, Šťastniak Pavol.
AGJ: SK Číslo dokumentu: 7960. Vestník ÚPV SR č. 12/2017. Číslo prihlášky: 9-2017. Dátum zverejnenia prihlášky: 2.6.2017 Vestník ÚPV SR č.: 06/2017. Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych automobilov : zverejnená prihláška úžitkového vzoru. Banská Bystrica. Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. - 10 s. : obr. Spoluautori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Martin, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Harušinec Jozef, Suchánek Andrej, Šťastniak Pavol.
AGJ: SK Číslo dokumentu: 7945. Vestník ÚPV SR č. 12/2017. Číslo prihlášky: 10-2017. Dátum zverejnenia prihlášky: 2.6.2017 Vestník ÚPV SR č.: 06/2017. Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych automobilov. Zverejnená prihláška úžitkového vzoru. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 10 s. Spoluautori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Martin, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Harušinec Jozef, Suchánek Andrej, Šťastniak Pavol.
AGJ: UA Číslo prihlášky: u201701624. Dátum zverejnenia prihlášky: 20.02.2017. Dátum nadobudnutia účinkov: 10.07.2017. Úžitkový vzor č. UA 117942 U: Podvozok vagóna. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Kataryna Olekssandrivna, Kara Sergij Vitalijovyč, Noženko Volodymyr Sergyjovič, Prosvirova Oľga Viktorivna.
AGJ: UA Číslo prihlášky: u201703246. Dátum zverejnenia: 05.04.2017. Dátum nadobudnutia účinkov: 11.09.2017. Úžitkový vzor č. UA 119104 U: Podvozok vagóna. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 9 s. Spoluautori: Loulová Mária, Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna.
• 4 prihlášky úžitkových vzorov v roku 2017
AGJ: UA Číslo prihlášky: u201703240. Dátum zverejnenia: 05.04.2017. Prihláška úžitkového vzoru: Systém registrácie pasažierov dopravných prostriedkov. Kyjiv : Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 4 s. Spoluautori: Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Kravčenko Kosťantyn Oleksandrovyč, Kravčenko Oleksandr Petrovyč, Noženko Olena Serhijivna, Hudec Oto, Manakova Natalija Olegivna, Lack Tomáš, Hauser Vladimír.
AGJ: SK Číslo prihlášky: 24-2017. Dátum zverejnenia prihlášky: 4.9.2017 Vestník ÚPV SR č.: 09/2017. Kinematické usporiadanie mechanizmu s rotujúcimi valcami: zverejnená prihláška úžitkového vzoru. Banská Bystrica. Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 10 s. Spoluautori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka, Anton, Dobrodenka Martin, Gerlici Juraj, Lack, Tomáš, Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Harušinec Jozef.
AGJ: SK Číslo prihlášky: 5038-2015. Dátum zverejnenia prihlášky: 1.3.2016 Vestník ÚPV SR č.:03/2016. Dátum zverejnenia: 1.8.2016 Vestník ÚPV SR č.: 08/2016. Dátum sprístupnenia verejnosti: 22.6.2016. Bočné spätné zrkadlo. Úžitkový vzor č. 7518. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016. 5 s. Spoluautori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Harušinec Jozef.
AGJ: UA Číslo prihlášky: u 2017 11302. Dátum zverejnenia prihlášky: 20.11.2017. Prihláška úžitkového vzoru Reťazové ozubené koleso. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 8 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Lack, Tomáš, Dižo Ján, Kurčík Pavol, Kravčenko Oleksandr Petrovič.
• 1 registrácia žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
AGJ: UA Číslo prihlášky: 72586. Dátum nadobudnutia účinkov: 29.06.2017. Registrácia žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení: No. 73363 zo dňa 12.04.2017: Určenie koordinát bodov geometrie profilu objektu. - Kyjiv : Ministerstvo ekonomičnoho rozvytku i torhivli Ukrajiny (Minekonomrozvytku Ukrajiny), 2017. - [7] s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici, Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Lack Tomáš, Loulová Mária, Noženko, Olena Serhijivna, Kravčenko, Oleksandr Petrovyč.

Číslo projektu: KEGA 077ŽU-4/2017
Názov projektu: Modernizácia študijného programu Vozidlá a motory
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Popis výstupu
• 21 prihlášok patentov (podané prihlášky patentov v roku 2017)
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201708716. Dátum zverejnenia: 29.08.2017. Prihláška patentu: Vagón - cisterna. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 10 s. Spoluautori: Lack Tomáš, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201708424. Dátum zverejnenia: 16.08.2017. Prihláška patentu: Dvojkolesie podvozka koľajového vozidla a zakrivená časť koľaje. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 8 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Loulová Mária, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201708423. Dátum zverejnenia: 16.08.2017. Prihláška patentu Zakrivený úsek koľaje. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 11 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Gorbunov Mykola Ivanovyč, Lack Tomáš, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Loulová Mária, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč, Noženko Volodymyr Serhijovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706687. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Posunovací dvojmotorový rušeň. Kyjiv : Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Noženko Olena Serhijivna, Gerlici Juraj, Pištěk Václav, Kara Serhij Vitalijovyč, Kravčenko Kosťantyn Oleksandrovyč, Kučera Pavel, Kravčenko, Kateryna Oleksandrivna, Lack, Tomáš.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706688. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Spôsob zhotovenia podvozka nákladného vagóna. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Noženko Olena Serhijivna, Gerlici Juraj, Pištěk Václav, Kara Serhij Vitalijovyč, Kravčenko Kosťantyn Oleksandrovyč, Kučera Pavel, Lack Tomáš.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706691. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Podvozok koľajového vozidla. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 8 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Noženko Olena Serhijivna, Gerlici Juraj, Kara Serhij Vitalijovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Kravčenko Kosťantyn Oleksandrovyč, Noženko Volodymyr Serhijovyč, Lack Tomáš, Hauser Vladimír, Harušinec Jozef.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706690. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Spôsob zlepšenia dynamických charakteristík koľajového vozidla. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 8 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Noženko Olena Serhijivna, Gerlici Juraj, Kara, Serhij Vitalijovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Lack Tomáš, Hauser Vladimír, Formin Oleksij Viktorovyč, Dižo Ján.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706692. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Spôsob zlepšenia dynamických charakteristík koľajového vozidla. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 9 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Noženko Olena Serhijivna, Gerlici Juraj, Kara Serhij Vitalijovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Kravčenko Kosťantyn Oleksandrovyč, Noženko Volodymyr Serhijovyč, Lack Tomáš, Blatnický Miroslav, Loulová Mária.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201706685. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Prihláška patentu: Zakrivený úsek koľaje. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti. (UKRPATENT). 2017. 10 s. Spoluautori: Hauser Vladimir, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Loulová Mária, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201704926. Dátum zverejnenia: 22.05.2017. Prihláška patentu: Podvozok vagóna. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 8 s. Spoluautori: Lack Tomáš, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201703241.Dátum zverejnenia: 05.04.2017. Prihláška patentu: Ložisko. Kyjiv : Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Loulová Mária, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Oleksandr Petrovyč, Smetanka Lukáš.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201703251. Dátum zverejnenia: 05.04.2017. Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 9 s. Spoluautori: Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Harušinec Jozef, Gorbunov Mykola Ivanovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Noženko Olena Serhijivna, Hauser Vladimír, Dižo Ján, Blatnický Miroslav, Kravčenko Oleksandr Petrovyč.
AGJ: UA Číslo prihlášky: 4296/3A/17. Dátum zverejnenia: 22.02.2017. Prihláška patentu: Mechanizmus kotúčovej brzdy. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici, Juraj ; Lack, Tomáš ; Hauser, Vladimír ; Loulová, Mária ; Harušinec, Jozef ; Kravčenko, Kataryna Olekssandrivna ; Noženko, Olena Serhijivna ; Prosvirova, Oľga Viktorivna ; Kravčenko, Kosťantin Oleksandrovič.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201701589. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Prihláška patentu: Dvojkolesie podvozka koľajového vozidla a úsek zakrivenej koľaje. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 11 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Lack Tomáš, Loulová Mária, Noženko Olena Serhijivna, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Prosvirova Oľga Viktorivna.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a2017011304. Dátum zverejnenia: 21.11.2017. Prihláška patentu: Náboj bicykla. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 9 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Harušinec Jozef, Lack Tomáš, Pavlík Alfréd, Loulová Mária, Noženko Olena Serhijivna, Kravchenko Oleksandr Petrovič.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201712227. Dátum zverejnenia prihlášky: 11.12.2017. Prihláška patentu Spôsob zvýšenia efektívnosti brzdenia a konštrukcia pre jeho realizáciu. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 13 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gorbunov Mykola Ivanovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Gerlici Juraj, Řezníček Rudolf, Tomáš Lack, Tomáš, Kravčenko Oleksandr Petrovič.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a201712176. Dátum zverejnenia prihlášky: 11.12.2017. Prihláška patentu Spôsob zvýšenia efektívnosti brzdenia a konštrukcia pre jeho realizáciu. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 11 s. Spoluautori: Hauser Vladimír, Gorbunov Mykola Ivanovyč, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Gerlici Juraj, Řezníček Rudolf, Tomáš Lack, Tomáš, Kravčenko Oleksandr Petrovič.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a2017 12180. Dátum zverejnenia: 11.12.2017. Prihláška patentu Spôsob zníženia hluku v kontakte brzdových triboelementov. Kyjiv : Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. - 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Řezníček Rudolf, Kovtanec Maksym Volodymyrovyč, Lack, Tomáš, Prosvirova Oľga Viktorivna.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a2017 12216. Dátum zverejnenia: 11.12.2017. Prihláška patentu Brzdový klátik]. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Hauser Vladimír, Kovtanec Maksym Volodymyrovyč, Lack Tomáš, Iščuk Vadym Vasyľovyč, Prosvirova Oľga Viktorivna.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a2017 12235. Dátum zverejnenia: 11.12.2017. Prihláška patentu č. a 2017 12235 Spôsob zvýšenia odolnosti lokomotívnych brzdových klátikov voči opotrebeniu Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 7 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici, Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Kovtanec Maksym Volodymyrovyč, Lack Tomáš, Prosvirova Oľga Viktorivna.
AGJ: UA Číslo prihlášky: a2017 12179. Dátum zverejnenia: 11.12.2017. Prihláška patentu č. a 2017 12179 Brzdový systém koľajového vozidla. Kyjiv. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti (UKRPATENT), 2017. 6 s. Spoluautori: Gorbunov Mykola Ivanovyč, Gerlici Juraj, Kravčenko Kateryna Oleksandrivna, Řezníček Rudolf, Kovtanec Maksym Volodymyrovyč, Lack Tomáš, Prosvirova Oľga Viktorivna
• 1 publikácia v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Dižo, J., Blatnický, M., Steišũnas, S.: Assessment of negative effects of a coach running with the wheel-flat on a track by means of simulation computations [Posúdenie negatívnych vplyvov jazdy osobného vozňa s plochým kolesom na trať prostredníctvom simulačných výpočtov]. In: Diagnostyka. - ISSN 1641-6414. - Vol. 18, no. 3 (2017), s. 31-37.

Číslo projektu: 1/0927/15
Názov projektu: Výskum možností použitia alternatívnych palív a hybridných pohonov na hnacích vozidlách s cieľom zníženia spotreby paliva a produkcie exhalátov
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
Popis výstupu
• 4 publikácie v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives. In: Advances in science and technology research journal [elektronický zdroj]. - ISSN 2299-8624. - Vol. 10, no. 32 (2016), online, s. 240-247. http://www.astrj.com/Issue-32-2016,1455 V databáze WoS. Dalibor Barta, Mruzek Martin; Kendra Martin; Kordos Pawel; Krzywonos Leszek
ADM: Assessment of negative effects of a coach running with the wheel-flat on a track by means of simulation computations In: Diagnostyka. - ISSN 1641-6414. - Vol 18, no. 3 (2017), s. 31-37, V databáze Scopus. Ján Dižo, Miroslav Blatnický, Stasys Steišũnas
AFC: Comparison of real driving cycles and consumed braking power in suburban Slovakian driving In: MATEC Web of Conferences 133, 02003 (2017), Bul Trans - 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201713302003, E-ISSN:2261-236X, V databáze Scopus. Tsvetomir Gechev, Martin Mruzek, Dalibor Barta
AFC: Simulated computation of the acoustic energy transfer through the structure of porous media in application of passenger carriage body. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 187 (2017), online, s. 100-109. Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817318854. V databáze WoS a Scopus. Peter Zvolenský; Kašiar Ľubomír; Volna Peter; Barta Dalibor
• 1 patent
AGJ: Mechanizmus piestového stroja, Číslo prihlášky: 35-201 : Zverejnená patentová prihláška [Mechanism of piston machine] - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016. - 7 s., Poznámka: Dátum oznámenia o udelení patentu: 3.10.2017 Vestník ÚPV SR č.: 10/2017 Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 2.8.2017

Číslo projektu: VEGA 1/0983/15
Názov projektu: Aplikácia bezsieťových metód na šírenie elastických vĺn v kompozitoch vystužených vláknami
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Popis výstupu
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Murčínkova, Z.- Novák, P.- Kompiš, V., Žmindák, M.: Homogenization of the Finite-length-fibre Composite Materials by Boundary Meshless Type Method. Archives of Applied Mechanics, Published online: 17 2018. ISSN: 0939-1533, https://doi.org/10.1007/s00419-018-1342-5
• 1 publikácia v časopise evidovanom v databázach SCOPUS a WoS
ADM: Žmindák,M.- Novák,P.- Dekýš,V.: Finite element analysis of the delaminated composite plates reinforced by unidirectional fibers. Manufacturing Technology 17(2), 2017, pp. 275-280.

Číslo projektu: VEGA 1/0363/13
Názov projektu: Výskum možností eliminácie železa v zlievarenských zliatinách na báze Al-Si pri gravitačnom odlievaní
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu
• 3 publikácie v CC časopisoch
ADC: Pastirčák, R. - Ščury, J.:Effect of pressure on the crystalization of AlSi7Mg Alloy. Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 4, 2193-2198
ADC: Brůna, M.: Development of hot tearing evauation method for Al-based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, Volume 62, Issue 1, March 2017, Pages 345-349
ADC: Bolibruchová, D. - Richtárech,L - Dobosz, S.M. - Major-Gabryś, K.Utilisation of mould temperature change in eliminating the Al5FeSi phases in secondary AlSi7Mg0.3 alloy In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 1 (2017), s. 339-344.
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Bolibruchová,D.- Brůna, M.: Impact of the elelments affecting the negative iron-based phases morphology in aluminium alloys. Summary results. Manufacturing technology.Volume 17, Issue 5, october, p.675-679
ADM: Podprocká,R .- Bolibruchová,D.: Iron intermetallic phases in the alloy based on Al-Si-Mg by applying manganese In: Archives of foundry engineering. - ISSN 1897-3310. - Vol. 17, iss. 3 (2017), s. 217-221.
AFC: Brůna, M.- Bolibruchová,D.- Pastirčák, R.: Numerical simulation of porisity for al based alloys. Procedia Engineeing Vol. 177(2017)s.488-495.

Číslo projektu: VEGA 1/0494/17
Názov projektu: Vplyv pretavovania recyklovaných zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Pastirčák, R.- Ščury, J.- Moravec,J.: Effects of pressure during the crystallization on properties of the AlSi12. In: Archives of foundry engineering. Vol.17 iss.3 (2017) s.103-106
ADM: Podprocká,R.- Bolibruchová,D.- Chalupová, M.: Reducing the negative of the iron in the alloy based on Al-Si-Mg by magnese. In: Archives of foundry engineering. Vol.17 iss.2 (2017) s.212-216.

Číslo projektu: KEGA 021ŽU-4/2017
Názov projektu: Zlievarenská metalurgia
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Pastirčák, R et all. : Effect of technological parameters on the AlSi12 alloy microstructure during crystallization under pressure. In: Archives of foundry engineering. Vol. 17, iss. 2 (2017), s. 75-78.
ADM: Brůna,M. - Bolibruchová,D.- Pastirčák,R.:Reoxidation processes prediction in gating system by numerical simulation for luminium alloys In: Archives of foundry engineering. Vol. 17, iss. 3 (2017), s. 23-26.

Číslo projektu: KEGA - 042ŽU-4/2015
Názov projektu: Návrh vzdelávacieho strediska pre technológiu tepelného spracovania železných a neželezných kovov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Fabian, PhD.
Popis výstupu
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Vicen,M.- Fabian,P.- Tillová,E.: Self-hardening AlZn10Si8Mg aluminium alloy as an alternative replacement for AlSi7Mg0.3 aluminium alloy In: Archives of foundry engineering. Vol. 17, iss. 3 (2017), s. 139-142.
ADM: Fabian, P.-Meško, J.- Nikolić,R.: Simulation of quenching process of steels creating complex carbides. In: FME Transactiions. Vol.45,no. 4 (2017), s.510-516.

Číslo projektu: KEGA 034ŽU-4/2015
Názov projektu: Elektronický katalóg defektov a ich ultrazvukových indikácií pri skúšaní materiálov novou ultrazvukovou metódou Phased Aray
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radoslav Koňár, PhD.
Popis výstupu
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Mičian, M .- Koňár, R.: Repairs of damaged castings made of graphitic cas iron by means of brazing. In: Archives of foundry engineering. Vol. 17, iss. 3 (2017), s.91-96.
ADM: Koňár, R.- Mičian, M. - Fabian, P.: možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou. In. Koroze a ochrana materiálu. Vol.61, iss.3 (2017), s.95-99.

Číslo projektu: APVV-14-0508
Názov projektu: Vývoj nových metód pre navrhovanie špeciálnych veľkorozmerných otočných ložísk
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Popis výstupu
• 1 publikácia v indexovaných vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
AFC: Šteininger J., Hrček S., Krchňavý B.: The design of universal loading device for a grinding machines. In: Procedia Engineering - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 869-874.
• 1 úžitkový vzor/ patent
AGJ: Hrček S., Kohár R., Kraus V., Medvecký Š., Skyba R.: Experimentálne zariadenie na meranie síl medzi komponentmi valivých ložísk. Číslo prihlášky: 131-2017. Stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.

Číslo projektu: APVV-15-0164
Názov projektu: Inovatívne technológie v oblasti kalibrácie a overovania meracích zariadení
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
Popis výstupu
• 1 úžitkový vzor
AGJ: Kučera Ľ., Gajdošík T., Markovič J., Frič A.: Zariadenie pre kalibráciu nápravových a závesných váh. Číslo prihlášky: 282-2017. Stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.

Číslo projektu: VEGA 1/0812/17
Názov projektu: Kvalitatívny výskum dynamiky niektorých mechanických sústav s použitím matematického modelovania
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
Popis výstupu
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Dorociaková, B., Olach, R., Ilavská, I.: Existence of solutions for an age-structured insect population model with a larval stage. In: Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, No. 65 (2017), p. 1-14, ISSN 1417-3875.

Číslo projektu: VEGA 1/0559/15
Názov projektu: Výskum aplikovateľnosti humanoidných priemyselných robotov v montážnych a výrobných procesoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Popis výstupu
• 1 zahraničná vedecká monografia
AAA: Adaptive assembly: productivity improvement of assembly processes - 1st ed. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 108 p. - ISBN 978-3-659-87258-7
Mičieta Branislav, Biňasová Vladimíra
• 1 CC publikácia
ADC: Delegate MASs for Coordination and Control of One-Directional AGV Systems: A Proof-of-Concept. In: International journal of advanced manufacturing technology, Vol. 94, Issue: 1-4, pp. 415-431 Mičieta Branislav, Edl Milan, Krajčovič Martin, Dulina Ľuboslav, Bubeník Peter, Ďurica Lukáš, Biňasová Vladimíra
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Concept of intelligent logistic for automotive industry. In: Journal of applied engineering science. - ISSN 1451-4117. - Vol. 14, no. 2 (2016), p. 233-238. Mičieta Branislav, Herčko Jozef, Jozef, Botka Milan, Zrnić Nenad
ADM: Design of product segmentation in assembly line. In: MM Science Journal [elektronický zdroj]. - ISSN 1805-0476. - no. 11 (2016), online, p. 1297-1303. Mičieta Branislav, Lieskovský Radovan, Biňasová Vladimíra (http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016102.pdf)
ADN: Adaptive logistics management and optimization through artificial intelligence. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 19, no.: 2a/2017 (2017), p. 10-14. Mičieta Branislav, Staszewska Jolanta, Biňasová Vladimíra, Herčko Jozef (http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2017/2a/2a_2017en.pdf)

Číslo projektu: VEGA 1/0936/16
Názov projektu: Využitie nástrojov digitálneho podniku pre vývoj metodiky ergonomických preventívnych programov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
• 4 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADN: Adaptive logistics management and optimization through artificial intelligence. In: Communication Vol. 19 No. 2A / 2017 p. 10-14. ISSN 1335-4205 Mičieta Branislav, Staszewska Jolanta, Biňasová Vladimíra, Herčko Jozef
AFD: Planning and performance evaluation of the manufacturing organizations. In: Procedia Engineering (Transcom 2017), p. 46-51, ISSN 1877-7058. Iveta Medvecká, Vladimíra Biňasová, Libor Kubinec
AFD: State-of-the-art approaches to material transportation, handling and warehousing. In: Procedia Engineering (Transcom 2017), p. 857-862, ISSN 1877-7058. Sulírová Ivana, Závodská Ľudmila, Rakyta Miroslav, Pelantová Viera
AFD: Cooperation as a key element of Human-Centred Factories. In: Smart City 360°, p. 13, ISBN 978-1-63190-149-2. Mičieta Branislav, Herčko Jozef, Závodská Ľudmila, Fusko Miroslav

Číslo projektu: APVV-14-0752
Názov projektu: Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of The Future (RLS_FoF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Popis výstupu:
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
AFD: Smart Connected Logistics In: Procedia Engineering (Transcom 2017), p. 265-270, ISSN 1877-7058. Gregor Tomáš, Krajčovič Martin, Więcek Dorota
AFD: Computer simulation as a tool for the optimization of logistics using automated guided vehicles In: Procedia Engineering (Transcom 2017), p. 923-928, ISSN 1877-7058. Vavrík Vladimír, Gregor Milan, Grznár Patrik
ADN: Smart Industry Requires Fast Response From Research To Innovation. In: Communication Vol. 19 No. 2A / 2017 p. 3-9. ISSN 1335-4205 Gregor Milan, Medvecký Štefan, Grznár Patrik, Gregor Tomáš

Číslo projektu: APVV-16-0283
Názov projektu: Výskum a vývoj multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení na báze implementácie metód umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Kuric, I., Bulej, V., Saga, M., Pokorny, P.: Development of simulation software for mobile robot path planning within multilayer map system based on metric and topological maps. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 14. Issue 6. Publ. Nov. 29 2017. ISSN 1729-8814

Číslo projektu: VEGA 1/0504/17
Názov projektu: Výskum a vývoj metód pre viackriteriálnu diagnostiku presnosti CNC obrábacích strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Mičietová, A. - Uríček, J. - Blažek, D. - Neslušan, M. - Kejzlar, P. - Čilliková, M.: Magneto-structural anisotropy of hard milled surface, Acta Physica Polonica A. - ISSN 0587-4246. - Vol. 131, no. 4 (2017), s. 1087-1089
• 1 publikácia v časopise evidovanom v databáze Scopus alebo WoS
ADM: Dodok, T. - Čuboňová, N. - Kuric, I.: Workshop Programming as a Part of Technological Preparation of Production In: Advances in science and technology. Research Journal. Volume: 11 Issue: 1 Pages: 111-116. ISSN 2299-8624.Published: MAR2017

Číslo projektu: KEGA - 024ŽU-4/2016
Názov projektu: Zvýšenie úrovne edukačného procesu a jeho internacionalizácia pre študentov strojárskych programov pomocou WEB Based Training
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 2 publikácie v časopise evidovanom v databáze Scopus alebo WoS
ADN: Císar. M, - Čuboňová,N., - Ivan Kuric: Design of Equipment for Training Machine Tools. In:MATEC Web Conferences:4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME´16.ISSN-2261236x.Roč.2017,č.94.s.8. Databáza Scopus.
ADM: Rudawska,A. - Glogowska, K. - Vitenko, T. - Stančeková, D. - Čuboňová, N. - Kasperek, D.:The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints.In: Advances in science and technology research journal [elektronický zdroj]. - ISSN 2299-8624. - Vol. 11, no. 2 (2017), online, s. 8-16. - Popis urobený 23.11.2017.

Číslo projektu: KEGA - 032ŽU-4/2017
Názov projektu: Implementácia nových technológií z oblasti autonómnej orientácie a navigácie mobilných robotických zariadení spojená s budovaním zručností študentov pri praktickej realizácii v procese výučby
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie vo vedeckom zborníku evidovanom v databáze Scopus alebo WoS
AFD: Tlach Vladimír; Kuric, Ivan; Kumičáková, Darina; Rengevič, Alexander: Possibilities of a robotic end of arm tooling control within the software platform ROS [Možnosti riadenia koncových nástrojov robotov v rámci softvérovej platformy ROS]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 875-880. - Popis urobený 12.10.2017.
AFD: Dodok,T. - Čuboňová, N. - Císar, M. - Kuric, I. - Zajačko, I.: Utilization of strategies to generate and optimize machining sequences in CAD/CAM . In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 113-118.

Číslo projektu: ITMS 26220220117
Názov projektu: Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 1 úžitkový vzor
AGJ: Jandačka Jozef - Malcho Milan - Ďurčanský Peter. Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Úžitkový vzor č. 7706 Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. - 4 s.

Číslo projektu: APVV-15-0778
Názov projektu: Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v zborníku evidovanom v databáze SCOPUS
AFC: Banovčan Roman - Puchor Tomáš - Kapjor Andrej - Malcho Milan. Optimatization of loop heat pipe for cooling of electrotechnical box. In: 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics: Pilsen, Czech Republic, 13-15 June 2017. - [S.l.]: American Institute of Physics Publishing, 2017. - ISBN 978-0-7354-1572-0. - Article number 020001, [8] s. - (AIP Conference Proceedings, Vol. 1889. - ISSN 0094-243X).
• 4 publikácie v časopisoch/ zborníkoch evidovaných v databázach SCOPUS a WoS
ADN: Malcho Milan - Gavlas Stanislav - Hrabovský Peter - Banovčan Roman - Puchor Tomáš - Orman Lukasz - Ochodek Tadeáš. Intensification of heat transport from the furnace to heat accumulator through a phase change. In: Communications, Vol. 19, 2A/2017, pp. 117-123, ISSN 1335-4205.
AFC: Lenhard Richard - Puchor Tomáš. Mathematical modelling of non-isothermal flow in buildings. In: EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj]. - ISSN 2100-014X. - Vol. 143, art. no. 02066 (2017), online, [5] s.
AFC: Nemec Patrik. Visualization of various working fluids flow regimes in gravity heat pipe. In: EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj]. - ISSN 2100-014X. - Vol. 143, art. no. 02079 (2017), online, [5] s.
AFC: Nemec Patrik - Malcho Milan - Kaduchová Katarína. Experimental measurement, calculation and thermal visualization condenser temperature of cooling device with a heat pipe technology. In: EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj]. - ISSN 2100-014X. - Vol. 143, art. no. 02078 (2017), online, [4] s.
• Zhotovenie ôsmych modelov v programe ANSYS pre CFD simulácie priebehu teplôt a distribúcie vzduchu v priestore elektrotechnickej skrine okolo lamelového výmenníka tepla s rôznym usporiadaním elektrotechnických prvkov a rôznym usmernením prúdenia vzduchu od ventilátora.
• Vyrobený prototyp výmenníka tepla na odvod radiačnej zložky tepla so systémom rovnomernej distribúcie kondenzátu vstupujúceho z kondenzačného potrubia po stene výmenníka a systémom separovania prípadnej kvapalnej fázy pracovnej látky vystupujúcej z výmenníka do výparného potrubia.
• Vyrobený prototyp výmenníka tepla so systémom umožňujúcim meranie výkonu zariadenia konvektívnym odvodom tepla na základe ohrevu vody.
• Zostrojenie experimentálneho zariadenie na zníženie radiačného výkonu krbovej vložky pomocou odvodu tepla slučkovou tepelnou trubicou do vody v akumulačnej nádobe.

Číslo projektu: KEGA - 042ŽU-4/2016
Názov projektu: Chladenie na základe fyzikálnych a chemických procesov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Nosek Radovan - Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Radačovská Lucia. Analysis of paper sludge pellets for energy utilization. In: BioResources, Vol. 12, No. 4 (2017), ISSN 1930-2126.
• Publikovanie kapitoly s názvom "Gravity in heat pipe technology" v zahraničnej knižnej publikácií "Gravity", ISBN 978-953-51-5685-7.
• Publikovanie kapitoly s názvom "Porous structures in heat pipes", v zahraničnej knižnej publikácií "Porosity" ISBN 978-953-51-5664-2.
• Overenie adsorpčej schopnosti dvojíc chladivo/adsorbent - zeolit(calsit)/voda; zeolit (Y-sit)/voda; zeolit(calsit)/etylalkohol a zeolit (Y-sit)/etylalkohol, ako nových pracovných médií pre experimentálne zariadenie.
• Experimentálne merania výkonu adsorpčného chladiaceho zariadenia s dvojicou adsorbent/chladivo zeolit (Y-sit)/ etylalkohol.
• Numerické modelovanie tepelného toku preneseného tepelnou trubicou použitím 2D a 3D modelov. Verifikovanie výsledkov z numerických simulačných modelov na základe porovnania s nameranými výsledkami z experimentálných meraní.

Číslo projektu: VEGA 1/0718/15
Názov projektu: Akumulácia vysokopotenciálnej energie cez proces generovania hydrátov zemného plynu a biometánu
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Popis výstupu:
• 5 publikácií v zborníkoch evidovaných v databázach SCOPUS a WoS
AFC: Siažik Ján - Malcho Milan - Lenhard Richard. Proposal of experimental device for the continuous accumulation of primary energy in natural gas hydrates. In: EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj]. - ISSN 2100-014X. - Vol. 143, art. no. 02106 (2017), online, [6] s.
AFC: Siažik Ján - Malcho Milan. Accumulation of primary energy into natural gas hydrates. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 782-787.
AFC: Rezničák Štefan - Novomestský Marcel - Smatanová Helena - Kapjor Andrej - Malcho Milan. Measuring the thermal output of the piping system. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 1022-1026.
AFC: Palacka Matej - Vician Peter - Holubčík Michal - Jandačka Jozef. The energy characteristics of different parts of the tree. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 654-658.
AFC: Vician Peter - Palacka Matej - Ďurčanský Peter - Jandačka Jozef. Determination of optimal position of solar trough collector. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 941-946.
• 1 publikácia v zborníku evidovaná v databáze SCOPUS
AFC: Siažik Ján - Malcho Milan - Čaja Alexander. Calculation of the eroei coefficient for natural gas hydrates in laboratory conditions. In: 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics: Pilsen, Czech Republic, 13-15 June 2017. - [S.l.]: American Institute of Physics Publishing, 2017. - ISBN 978-0-7354-1572-0. - Article number 020036, [6] s. - (AIP Conference Proceedings, Vol. 1889. - ISSN 0094-243X).
• Zostrojenie experimentálneho zariadenia nagenerovanie hydrátov metánu alebo zemného plynu.

Číslo projektu: KEGA 029ŽU-4/2015
Názov projektu: Spätné získavanie tepla z technologických procesov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia vo vedeckom zborníku evidovaná v databáze SCOPUS
AFC: Ďurčanský Peter - Kapjor Andrej - Jandačka Jozef. Fuel change possibilities in small heat source. In: 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics: Pilsen, Czech Republic, 13-15 June 2017. [S.l.]: American Institute of Physics Publishing, 2017, ISBN 978-0-7354-1572-0, Article number 020005, [4] s. - (AIP Conference Proceedings, vol. 1889, ISSN 0094-243X).
• 1 úžitkový vzor
AGJ (podaný): Hrabovský Peter - Ďurčanský Peter - Papučík Štefan - Pilát Peter. Samočinný komínový ohrievač s automatickou reguláciou. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
• Návrh nových experimentálnych zariadení - experimentálne zariadenie slúžiace na analýzu tepelných tokov modelových výmenníkov tepla, ktoré boli merané a následne verifikované CFD simuláciami.
• Vydanie modej vysokoškolskej učebnice s názvom „Spätné získavanie tepla z technologických procesov“.

Číslo projektu: APVV-15-0790
Názov projektu: Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Jandačka Jozef - Mičieta Jozef - Holubčík Michal - Nosek Radovan. Experimental determination of bed temperatures during wood pellet combustion. In: Energy & fuels. - ISSN 0887-0624. - Vol. 31, iss. 3 (2017), s. 2919-2926.
• 4 publikácie v časopisoch/ vedeckých zborníkoch evidované v databázach SCOPUS a WoS
ADN: Holubčík Michal - Kantová Nikola - Nosek Radovan - Jandačka Jozef. Impact of the combustion air distribution on pm production in wood stove. In: Acta facultatis xylologiae Zvolen: vedecký časopis Drevárskej fakulty. - ISSN 1336-3824. - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 141-148.
ADN: Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Palacka Matej - Kantová Nikola - Jachniak Ewa - Pavlik Petr. The impact of bark content in wood pellets on emission production during combustion in small heat source. In: Communications, Vol. 19, 2A/2017, ISSN 1335-4205.
AFC: Palacka Matej - Vician Peter - Holubčík Michal - Jandačka Jozef. The energy characteristics of different parts of the tree. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 654-658.
AFC: Vician Peter - Palacka Matej - Ďurčanský Peter - Jandačka Jozef. Determination of optimal position of solar trough collector. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 941-946.
• 2 publikácie evidované v databázach SCOPUS
AFC: Kantová Nikola - Jandačka Jozef - Holubčík Michal - Čaja Alexander. Downfall and take-off particulate matter velocity. In: 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : Pilsen, Czech Republic, 13-15 June 2017. - [S.l.]: American Institute of Physics Publishing, 2017. - ISBN 978-0-7354-1572-0. - Article number 020017, [5] s. - (AIP Conference Proceedings, Vol. 1889. - ISSN 0094-243X).
AFC: Ďurčanský Peter - Kapjor Andrej - Jandačka Jozef. Fuel change possibilities in small heat source. In: 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : Pilsen, Czech Republic, 13-15 June 2017. - [S.l.]: American Institute of Physics Publishing, 2017. - ISBN 978-0-7354-1572-0. - Article number 020005, [4] s. - (AIP Conference Proceedings, Vol. 1889. - ISSN 0094-243X).
• 2 úžitkové vzory
AGJ (podaný): Ďurčanský Peter - Jozef Jandačka. Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samočistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
AGJ (podaný): Ďurčanský Peter. Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
• Unikátna konštrukcia rotačného horáka na spaľovanie rôznych palív na báze biomasy s charakterom peliet.
• Experimentálne zariadenie na zušľachťovanie rôznych druhov biomasy lisovaním na pelety.
• Experimentálne zariadenie na stanovenie vplyvu druhu biomasy a aditív na výkonové a emisné parametre zdroja tepla.

Číslo projektu: KEGA - 046ŽU-4/2016
Názov projektu: Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Jandačka Jozef - Mičieta Jozef - Holubčík Michal - Nosek Radovan. Experimental determination of bed temperatures during wood pellet combustion. In: Energy & fuels. - ISSN 0887-0624. - Vol. 31, iss. 3 (2017), s. 2919-2926.
• 3 publikácie v časopise/ vedeckých zborníkoch evidované v databázach SCOPUS a WoS
ADN: Holubčík Michal - Kantová Nikola - Nosek Radovan - Jandačka Jozef. Impact of the combustion air distribution on pm production in wood stove. In: Acta facultatis xylologiae Zvolen: vedecký časopis Drevárskej fakulty. - ISSN 1336-3824. - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 141-148.
AFC: Kantová Nikola - Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Čaja Alexander. Comparison of particulate matters properties from combustion of wood biomass and brown coal. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 416-420.
AFC: Radačovská Lucia - Holubčík Michal - Nosek Radovan - Jandačka Jozef. Influence of bark content on ash melting temperature. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 759-764.
• Nekonvenčné experimentálne zariadenie s koncentrickým žľabovým solárnym kolektorom.
• Nekonvenčné experimentálne zariadenie na akumuláciu tepla do horniny.
• Nekonvenčné experimentálne zariadenie na získavanie geotermálnej energie.
• Realizácia demonštračných experimentov v rámci cvičení z predmetu Zdroje a premena energie pre študentov študijného programu Energetická a environmentálna technika.
• Vytvorenie E-learningových učebných textov pre potreby predmetu Zdroje a premeny energie.
• Vytvorenie animovaných 2D videí, ktoré budú slúžiť počas výučby na lepšie pochopenie princípu činnosti Stirlingovho motora, organického Rankinovho cyklu, žlabového solárneho kolektora a akumulácie tepla do zeminy.

Číslo projektu: VEGA 1/0548/15
Názov projektu: Vplyv obsahu kôry a aditív na mechanické, energetické a environmentálne vlastnosti drevných peliet
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Jandačka Jozef - Mičieta Jozef - Holubčík Michal - Nosek Radovan. Experimental determination of bed temperatures during wood pellet combustion. In: Energy & fuels. - ISSN 0887-0624. - Vol. 31, iss. 3 (2017), s. 2919-2926.
• 4 publikácie v časopisoch/ vedeckých zborníkoch evidované v databázach SCOPUS a WoS
ADN: Holubčík Michal - Kantová Nikola - Nosek Radovan - Jandačka Jozef. Impact of the combustion air distribution on pm production in wood stove. In: Acta facultatis xylologiae Zvolen: vedecký časopis Drevárskej fakulty. - ISSN 1336-3824. - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 141-148.
ADN: Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Palacka Matej - Kantová Nikola - Jachniak Ewa - Pavlik Petr. The impact of bark content in wood pellets on emission production during combustion in small heat source. In: Communications, Vol. 19, 2A/2017, ISSN 1335-4205.
AFC: Kantová Nikola - Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Čaja Alexander. Comparison of particulate matters properties from combustion of wood biomass and brown coal. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 416-420.
AFC: Radačovská Lucia - Holubčík Michal - Nosek Radovan - Jandačka Jozef. Influence of bark content on ash melting temperature. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 759-764.
• Návrh experimentálneho zariadenia na určenie vplyvu dávkovania paliva na výkonové a emisné parametre malého zdroja tepla.

Číslo projektu: VEGA 1/0766/15
Názov projektu: Výskum zdrojov hlukových emisií v železničnej doprave a spôsoby ich efektívneho znižovania
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
Popis výstupu:
• 4 publikácie evidované v databázach SCOPUS a WoS
AFC: Peter Zvolenský, Ľubomír Kašiar, Peter Volna, Dalibor Barta: Simulated computation of the acoustic energy transfer through the structure of porous media in application of passenger carriage body In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 187 (2017), online, s. 100-109. - Popis urobený 14.6.2017.
AFD: Peter Zvolenský, Juraj Grenčík, Alžbeta Pultznerová, Ľubomír Kašiar: Research of noise emission sources in railway transport and effective ways of their reduction In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering - DYN-WIND’2017 : Trstená, Slovak Republic, May 21-25, 2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 107, article num. 00073 (2017), online, [10] s.
AFC: Peter Zvolenský, Alžbeta Pultznerová, Juraj Grenčík: The simulation calculation of acoustics energy transfer through the material structure, In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : 5th international scientific conference “Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education". - ISSN 2261-236X. - Vol. 86, article num. 04001 (2016), online, [7] s.
AFC: Alžbeta Pultznerová, Martin Mečár: Exceeding the permissible noise levels from rail transport in the Kysuce region In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : RSP 2017 - XXVI R-S-P Seminar 2017 Theoretical Foundation of Civil Engineering. - ISSN 2261-236X. - Vol. 117, art. no. 00141 (2017), online, [7]

Číslo projektu: VEGA 1/0795/16
Názov projektu: Vývoj efektívnych metód pre korekciu a optimalizáciu viazaných mechanických systémov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Popis výstupu:
• 1 patent a 1 úžitkový vzor (v konaní)
AGJ: Sapietová, A., Závodný, P., Sága, M., Sapieta, M., Hyben, B. Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok. Číslo prihlášky 5014-2013. Dátum zverejnenia prihlášky 4.11.2014. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
AGJ (v konaní): Tvarožek J., Sapietová A. Lanovka. Číslo prihlášky 165-2017. Dátum podania prihlášky 14.07.2017. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
• 4 publikácie evidované v databázach SCOPUS a WoS
ADM: M. Sapieta, A. Sapietova, V. Dekys: Comparison of the thermoelastic phenomenon expressions in stainless steels during cyclic loading. In: Metallurgy - ISSN 0543-5846. Vol. 56, no. 1-2 (2017), s. 203-206. (WOS)
AFC: A. Sapietova, P. Šulka, M. Sapieta, T. Domaňski: Verification of mechanism´s functionality for positioning the car seat using MSC.ADAMS. In: Engineering mechanics 2017 - ISSN 1805-8248. (2017), s. 846-849. (WOS)
AFC: P. Šulka, A. Sapietova, V. Dekýš, M. Sapieta: Analysis of non-stationary vibration mode mechanical device. In: Engineering mechanics 2017 - ISSN 1805-8248. (2017), s. 950-953. (WOS)
AFC: A. Sapietova, J. Bukovan, M. Sapieta, L. Jakubovičova : Analysis and implementation of input load effects on an air compressor piston in MSC.ADAMS. In: Procedia Engineering - ISSN 1877-7058 Vol. 177, (2017), s. 554-561. (WOS, SCOPUS)

Číslo projektu: VEGA 1/0121/17
Názov projektu: Nedeštruktívne hodnotenie povrchových vrstiev po povlakovaní a chemicko-tepelnom spracovaní prostredníctvom Barkhausenovho šumu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC: Stupakov, A (Stupakov, Alexandr)[ 1 ] ; Farda, R (Farda, Robert)[ 2 ] ; Neslusan, M (Neslusan, Miroslav)[ 2 ] ; Perevertov, A (Perevertov, Alexej) ; Uchimoto, T (Uchimoto, Tetsuya)[ 3 ] Evaluation of a Nitrided Case Depth by the Magnetic Barkhausen Noise. In: JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION, Volume: 36 Issue: 4, Article Number: 73s. 2329-2344. ISSN: 0195-9298
ADC: Neslusan, M (Neslusan, M.)[ 1 ] ; Zgutova, K (Zgutova, K.)[ 2 ] ; Kolarik, K (Kolarik, K.)[ 3 ] ; Sramek, J (Sramek, J.)[ 2 ] ; Capek, J (Capek, J.)[ 3 ] Analysis of Structure Transformations in Rail Surface Induced by Plastic Deformation via Barkhausen Noise Emission. In: ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume: 131 Issue: 4 Pages: 1099-1101 Part: 2, ISSN: 0587-4246.

Číslo projektu: APVV 14-0096
Názov projektu: Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Popis výstupu:
• 1 CC publikácia
ADC: Kuric, I., Bulej, V., Saga, M., Pokorny, P.: Development of simulation software for mobile robot path planning within multilayer map system based on metric and topological maps. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 14. Issue 6. Publ. Nov. 29 2017. ISSN 1729-8814
• 9 publikácií v časopisoch/ vedeckých zborníkoch indexovaných WoS alebo SCOPUS
AFC: Feasibility study of using artificial neural networks for approximation of n-dimensional objective functions in memetic algorithms for structural optimization [Štúdia uskutočniteľnosti používania umelých neurónových sietí na aproximáciu n-dimenzionálnych objektívnych funkcií v memetických algoritmoch pre štrukturálnu optimalizáciu] / Peter Pecháč, Milan Sága, Peter Weis. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 671-676.
AFC: A plastic strain and stress analysis of bending and torsion fatigue specimens in the low-cycle fatigue region using the finite element methods / Peter Kopas ... [et al.]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), online, s. 526-531. [Spoluautori: Sága, Milan ; Baniari, Vladislav ; Vaško, Milan ; Handrik, Marián ]
AFC: Analysis of stress and strain of fatigue specimens localised in the cross-sectional area of the gauge section testing on bi-axial fatigue machine loaded in the high-cycle fatigue region / Marian Handrik ... [et al.]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 177 (2017), online, s. 516-519 [Spoluautori: Kopas, Peter ; Baniari, Vladislav ; Vaško, Milan ; Sága, Milan ]
AFC: Stress analysis of part of the welded structure [Napäťová analýza časti zváranej konštrukcie] / M. Blatnická ... [et al.]. In: Engineering mechanics 2017 : 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. - ISSN 1805-8248. - Brno: University of Technology, 2017. - ISBN 978-80-214-5497-2. - S. 162-165. [Spoluautori: Blatnický, Miroslav ; Sága, Milan ; Kubiak, Marcin ]
AFD: Residual stress analysis after laser welding [Analýza zvyškových napätí po zváraní laserom] / Mária Blatnická, Michal Šajgalík, Milan Sága. In: Experimental stress analysis 2017 [elektronický zdroj] = EAN 2017 : 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : conference proceedings (full text of papers). - Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. - ISBN 978-80-553-3166-9. - CD-ROM, s. 519-524. Článok je zaradený v databáze Scopus.
AFD: Fatigue characteristics of structural steels in the gigacycle region of loading / Robert Ulewicz ... [et al.]. In: Materials Today [elektronický zdroj] : proceedings 4. - ISSN 2214-7853. - Vol. 4, iss. 5 (2017), on-line, s. 5979-5984. [Spoluautori: Szataniak, Pawel ; Nový, František ; Trško, Libor ; Bokůvka, Otakar ]
AFD: Giga-cycle fatigue of AISI 316L after Sensitising of structure [Giga-cyklová únava AISI 316L po štruktúrnom scitlivení] / Ján Lago ... [et al.]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 528-532. [Spoluautori: Jambor, Michal ; Nový, František; Bokůvka, Otakar ; Trško, Libor ]
ADM: Identification of mechanical properties of weld joints of AlMgSi07.F25 aluminium alloy [Zisťovanie mechanických vlastností zvarových spojov hliníkovej zliatiny AlMgSi07.F25] / P. Kopas ... [et al.]. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 99-102. [Spoluautori: Blatnický, Miroslav ; Sága, Milan ; Vaško, Milan ]
ADM: Research of weld joint fatigue life of the AlMgSi07.F25 aluminium alloy under bending-torsion cyclic loading [Výskum únavovej životnosti zvarového spoja hliníkovej zliatiny AlMgSi07.F25 zaťaženej cyklickým zaťažením ohyb-krut] / M. Vaško ... [et al.]. In: Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Vol. 56, br. 1-2 (2017), s. 94-98. [Spoluautori: Blatnický, Miroslav ; Kopas, Peter ; Sága, Milan ]
• 1 patent (v konaní)
AGJ: Baniari, V. - Jakubovičová, L., - Sága, M.: Prídavné žeriavové zariadenie : Číslo prihlášky 46-2017, Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 9 s., Dátum podania prihlášky: 17.05.2017
• 1 úžitkový vzor (platný)
AGJ: Baniari, V. - Vaško, M. - Kopas, P.: Prídavné žeriavové zariadenie : Úžitkový vzor č. 7786, Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 9 s., Dátum nadobudnutia účinkov: 3.05.2017.

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo projektu: VEGA 1/0676/17
Názov projektu: Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraní
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., IAS
Popis výstupu:
• Vyvinutá nová metóda analýzy mikroštruktúry polovodičových systémov na základe analýzy TEM experimentu multifraktálovými algoritmami
• Vyvinutá nová metóda analýzy porozity tenkých oxidových vrstiev založená na teoretickom modelovaní optického experimentu
• Vyvinutá nová metóda analýzy veľkosti nanočastíc založená na teoretickom modelovaní Ramanovského rozptylu.

Číslo projektu: S-103-0010/17
Názov projektu: Realizácia inteligentných textílií a ich hodnotenie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
Popis výstupu:
• Hodnotenie elektrických parametrov elektrovodivých priadzí
• Zapracovanie elektrovodivých priadzí do textílií, hodnotenie elektrických parametrov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami
• Návrh a hodnotenie prepojenia aktívnych prvkov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami s externými elektronickými obvodmi.

Číslo projektu: APVV–0433–12
Názov projektu: Výskum a vývoj inteligentného systému pre bezdrôtový prenos elektrickej energie v elektromobilitných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
Popis výstupu:
• V rámci riešenia projektu bol skonštruovaný fyzikálny model WET systému s rezonančnou väzbou, ktorého namerané prevádzkové parametre sú: vstupné napätie 400Vdc, dodávaný výkon 3300W, pracovná vzdialenosť medzi cievkami 10 až 20cm, hlavná rezonančná frekvencia 295kHz (pracovné pásmo 300kHz – cca 400kHz). Bol modifikovaný návrhový postup systému WET v zmysle štandardu TIR J2954. Analyzoval sa vplyvu systému WET na technické a biologické objekty. Tiež bola vytvorená rozsiahla SW knižnica využiteľná ako vo výskumnom tak aj v pedagogickom procese. Získané poznatky budú uplatnené pri stavbe prototypu WET systému, určeného na použitie v nabíjacej stanici elektromobilov realizovanej v spolupráci s priemyselným partnerom.

Číslo projektu: APVV–0314–12
Názov projektu: Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze meničov s vysokou výkonovou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym EMI a cirkulačnou energiou
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Popis výstupu:
• Z hľadiska priorít ukazovateľov kvality bol vybraný ako výstup projektu typ dvojitý polo-mostový DC/AC/DC menič integrovaný s výstupným DC modulom, vyznačujúci sa výbornou účinnosťou (98 % pri spínacej frekvencii 100 kHz a ZVS spínaním) a nulovou cirkulačnou energiou. Ako spínaný napájací zdroj spĺňa všetky požadované parametre podľa EN, jeho výkonová hustota modulu však nedosahuje cieľové parametre. Druhým vyvíjaným a skúšaným typom bol multi-rezonančný LCL2C2 menič, generujúci takmer harmonické výstupné AC napätie so skreslením menším ako 5 % a minimalizovaným deformačným výkonom (taktiež < 5 %). Takýto rezonančný menič LCLC s priamym AC výstupom je vhodný na tvrdenie (kalenie) a demagnetizáciu materiálov s frekvenciami v rozsahu 400 Hz až 40 kHz.

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: APVV-14-0772
Názov projektu: Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Popis výstupu:
• V roku 2017 boli na základe údajov o znečistení v rokoch 2015 a 2016 aktualizované mapy agresivity prostredia a korózne mapy pre uhlíkovú oceľ a zinok. Pri aktualizácii boli použité dose-response funkcie stanovené z predchádzajúcich údajov. Na základe meraní skutočnej korózie na rôznych reálnych konštrukciách (mostné konštrukcie a lávky, základy stožiarov, železobetónová trámová konštrukcia) bol preukázaný ďalší nárast koróznych úbytkov (zmenšenie priemeru výstuže) na základe ktorého bola aktualizovaná rýchlosť korózie na reálnej konštrukcii. Získané merania skutočnej korózie slúžili na vytvorenie numerickej simulácie vplyvu korózie na zmenu odolnosti v šmyku železobetónového T-prierezu. Údaje z výskumu korozívnych úbytkov na vzorkách konštrukčnej ocele osadených priamo na mostných objektoch vedú k záveru, že na rýchlosť korózie nevplýva významne len agresivita prostredia, v ktorom sa vzorky nachádzajú, ale aj poloha vzoriek v rámci priečneho rezu a či sú chránené, alebo nechránené voči dažďu. Vzorky umiestnené v relatívne miernom korozívnom prostredí vystavené priamo poveternosti či vode z komunikácie tak môžu korodovať oveľa intenzívnejšie, ako vzorky v prostredí s výrazne vyššou agresivitou, avšak umiestnené v chránenej mikroklíme niekde v závetrí pod nosnou konštrukciou. Výskum v roku 2017 bol tiež čiastočne zameraný na problematiku nedostatočnej údržby a následného vzniku korózie na jednotlivých konštrukčných častiach lávok pre peších. Išlo o spresnenie účinkov degradácie vplyvom korózie. Analýza dát spolu s dátami z roku 2016 jednoznačne potvrdila, že najrozhodujúcejším faktorom pri konštrukciách vo veľmi zlom až havarijnom stave je práve progresivita korózie na rozhodujúcich nosných prvkoch.

Číslo projektu: VEGA 1/0254/15
Názov projektu: Implementácia nových diagnostických metód pre potreby optimalizácie životnosti vozoviek
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Zgútová, PhD.
Popis výstupu:
• Významným výstupom projektu je vytvorenie pokusného poľa na výskum konštrukcií vozoviek s nestmelenými podkladovými vrstvami a na overovanie metód kontroly kvality podložia a nestmelených konštrukčných vrstiev nachádzajúcich sa v konštrukciách vozoviek a spevnených dopravných plôch. Na základe údajov z vykonaných meraní boli odvodené korelačné závislosti medzi rôznymi metódami kontroly a bol vytvorený otvorený databázový systém umožňujúci posúdiť využiteľnosť konkrétnych nedeštruktívnych metód merania deformačných vlastností zemín a nestmelených materiálov pri rôznych stavebných, klimatických, okrajových podmienok posudzovaných inžinierskych stavieb. Výsledky riešenia boli taktiež využité na vypracovanie návrhu na doplnenie a revíziu normy STN 73 6133:2010. Bolo odporúčané zosúladiť požadované charakteristiky konštrukčnej pláne vozoviek (podložia) v etape navrhovania s požiadavkami v etape kontroly kvality počas výstavby pre stredné až veľmi ľahké dopravné zaťaženie (triedy dopravného zaťaženia (IV až VI).

Číslo projektu: VEGA 1/0945/16
Názov projektu: Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Popis výstupu:
• Vývoj a odladenie unikátnej metodiky zahrňujúcej možnosti experimentálneho výskumu pracoviska, spočívajúceho v numerických experimentoch pomocou tepelno-vlhkostných simulácií, v dlhodobom experimentálnom hodnotení vzoriek pomocou pavilónového výskumu (stacionárne podmienky vnútorného prostredia a reálne podmienky vonkajšej klímy) a v meraniach v klimatických komorách formou hot-boxu so zohľadnením laboratórnych účinkov rozdielnych teplôt, tlakov vodných pár, vetra, dažďa a slnečného žiarenia. Táto už slúži pri návrhoch, vývoji prototypov a realizácii vybraných sendvičových obalových konštrukcií drevostavieb pre pasívne a inteligentné budovy, „priaznivých“ k životnému prostrediu. Vývoj a overenie tepelno-energetických parametrov progresívnych okenných konštrukcií, ktoré by mali viesť k spresneniu metód teoretických výpočtových postupov energetických bilancií stavebných objektov. Spracovanie rozsiahlej databázy klimatických údajov vonkajšej klímy situovania Laboratórneho centra KPSU SvF UNIZA a budovy Výskumného centra UNIZA s premenlivým časovým krokom (od hodiny po minútové intervaly počas dvoch kalendárnych rokov – teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu, rýchlosť a smer vetra, priame a difúzne slnečné žiarenie, atmosférické zrážky). Údaje boli použité na tvorbu testovacieho „referenčného“ roku, umožňujúceho energetické simulácie obalových konštrukcií a techniky prostredia budov a na dlhodobé sledovanie zmien parametrov vonkajšej klímy v areáli UNIZA.

Číslo projektu: APVV-15-0340
Názov projektu: Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc. (Slovenská akadémia vied), za SvF UNIZA: Ing. Peter Danišovič, PhD.
Popis výstupu:
• V rámci riešenia boli vykonané testovacie merania rýchlosti prúdenia vzduchu v tuneli Branisko individuálnymi anemometrami s kontinuálnym záznamom a online pripojením cez Bluetooth. Boli tiež vykonané experimenty v tuneli Poľana zamerané na dymové skúšky troch scenárov požiaru (požiar osobného vozidla a nákladného vozidla), meranie rýchlostných polí a optickej priepustnosti na kritických miestach v tuneli pomocou sietí anemometrov a meračov opacity. V tuneli Považský Chlmec sa počas komplexných skúšok zaznamenávala rýchlosť a smer prúdenia vzduchu na portáloch na zistenie vplyvu vonkajších poveternostných podmienok na prúdenie vzduchu v tunelových rúrach. Na základe vykonaných experimentov sa získali unikátne, autentické údaje z riadiaceho systému tunela opisujúce reakciu tunela na testované požiare a údaje z detektorov a meračov v tuneli relevantných pre počítačovú simuláciu. Bol vytvorený model tunela Poľana a boli pripravené vstupné údaje pre simuláciu vrátane analýz súvisiacich s paralelizáciou výpočtu a efektívnosti a presnosti simulácie. Vykonané skúšky preverili funkčnosť a vzájomnú koordináciu jednotlivých systémov tunela v reakcii na požiar, poukázali na potrebu miernej úpravy a vyladenia niektorých parametrov riadenia tunela, čím prispeli k zvýšeniu bezpečnosti cestných tunelov.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: 7550535-2017
Názov projektu: Návrh modelov pre optimalizáciu siete staníc záchrannej zdravotnej služby
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jánošíková Ľudmila, PhD.
Popis výstupu:
• Boli vyvinuté modely optimalizácie siete staníc záchrannej zdravotnej služby, vytvorenie simulačného modelu záchranného zdravotného systému v SR, simulačný model kalibrovaný na základe reálnych údajov.

Číslo projektu: APVV-15-0751
Názov projektu: Výpočtové a matematické modelovanie pre optimalizáciu mikrofluidických zariadení určených na triedenie, izolovanie a manipuláciu buniek
Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Mgr. Ivan Cimrák
Popis výstupu:
• Vytvorenie počítačového modelu, ktorý modeluje procesy vo vnútri mikrofluidického zariadenia, vrátane deformácie buniek, toku tekutiny, interakcie medzi bunkami a medzi tekutinou a bunkou a adhéziu buniek.

Číslo projektu: 730640 Zmluva: 20/2016/FRI/R/190
Názov projektu: Výskumno-vývojové práce spočívajúce v úprave a odladení typového SW systému GTN - doplnenie o funkcionalitu Automatické stavenie vlakových ciest pre účely traťovej časti demonstrátora ATO over ETCS (ATO-TS)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Popis výstupu:
• Boli vyvinuté algoritmy a moduly pre automatické stavenie vlakových ciest pre účely traťovej časti demonstrátora ATO over ETCS (ATO-TS).

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Číslo projektu: 7. RP 608166
Názov projektu: RAIN: Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Lusková, PhD.
Popis výstupu:
• Dosiahnutý výsledok: THE EXTREME WEATHER RISK ASSESSMENT TOOL – Nástroj na posudzovanie rizík extrémneho počasia vytvára platformu pre zhodnotenie hrozieb počasia na energetickú infraštruktúru a odhadnutie spoločenských dopadov vyjadrených špecifickými markermi nevyhnutými pre podporu rozhodovania a analýzy možných scenárov mimoriadnych udalostí. Webová aplikácia bola vyvinutá spoločne so všetkými významnými zainteresovanými stranami z dôvodu maximalizácie jej použiteľnosti a využiteľnosti výstupov. Ďalšie informácie o softwarovom nástroji sú k dispozícii na webovej stránke projektu RAIN http://rain-project.eu/extreme-weather-risk-assessment-tool/.

 

Fakulta humanitných vied

Číslo projektu: ITMS 26220120061
Názov projektu: Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Popis výstupu:
• Výskum a vývoj techník sprístupnenia digitálneho obsahu a techník vedeckej komunikácie (produkcia kvalitných vedeckých výstupov pomocou kvalitnej infraštruktúry, analýzy potrieb, vývoja a overenia funkčnosti modelu využívania kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva na účely vzdelávania). Príprava tvorby akademického vedeckého repozitára (na Slovensku zatiaľ repozitáre tohto typu neexistujú).
• Výskum v oblasti reštaurovania, konzervovania a ochrany predmetov kultúrneho dedičstva (výskum techník reštaurovania, konzervovania a ochrany vybraných typov kultúrneho dedičstva – papier, fotografia, návrh kritérií a parametrov popisu stavu predmetov kultúrneho dedičstva, zadefinovania jednotlivých tried a parametrov triedenia a výskum techník prognózovania a udržania životnosti nosičov). Unikátnou pridanou hodnotou, ktorá sa viaže na úsilie o scientizáciu odboru knižničná a informačná veda, je laboratórna analýza fyzického stavu historických knižných a unikátnych rukopisných dokumentov, predikcia ich životnosti a návrh krokov na ich ochranu a reštaurovanie. Jedinečným je výskum v oblasti prognózovania a udržania životnosti nosičov.
• Základný výskum historických knižných dokumentov a fondov a intelektuálneho kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov (vedecký skríning historických knižničných dokumentov a fondov, biografický a genealogický výskum osobností Slovenska a jeho prezentácia, výskum dejín kníhtlačiarskej, vydavateľsko-nakladateľskej a kníhkupeckej činnosti a prezentácia výsledkov výskumu, výskum intelektuálneho kultúrneho dedičstva). Originálnosť výskumu spočíva v unikátnom získaní poznatkov a dokladov o HKF a HKD, o metódach a formách vedeckej komunikácie v novoveku vo vzťahu ku vzdelancom „našej“ proveniencie. Inovatívnosť výskumu je v sprístupnení získaných dokumentov a poznatkov formou publikácií a v digitálnom systéme projektovanom v súčinnosti s európskym projektom digitalizácie a vizualizácie dokumentov a dát.
• Objektový prístup k prezentácii kultúrneho dedičstva (navrhovanie optimálnych pravidiel digitalizovania historických tlačených dokumentov stredoeurópskeho priestoru pre vytvorenie čo najkvalitnejšieho a použiteľného digitálneho obsahu historických dokumentov, experimentovanie s možnosťami nastavení jazyka a používateľského vzoru písma programu OCR, navrhovanie optimálnych pravidiel pre vznik plne rozpoznateľných textov, ktoré je možné aplikovať na optické rozpoznanie znakov historických tlačí nielen v slovenskom jazyku pre potreby prepisu historického písma do elektronickej podoby.

Číslo projektu: APVV-15-0554
Názov projektu: Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Popis výstupu:
• Prvá etapa, ktorá prebehla v druhej polovici roka 2016 Analýza stavu poznania a indikatívny prieskum zdrojov k problematike bola ukončená, pokračovala priebežne aj v roku 2017. Dopĺňali sa databázy literatúry k poznaniu problematiky a vznikli dva korpusy literatúry. Prvý korpus je súbor pertinentných sekundárnych zdrojov - všeobecná literatúra k problematike (v súčasnosti registruje 142 titulov), ktoré sa priamo alebo okrajovo dotýkajú témy projektu, druhý je súborom sekundárnej literatúry k vybratým osobnostiam – slovenským vzdelancom (v súčasnosti registruje 1544 bibliografických odkazov), monografií, článkov z periodík, zborníkov, vedeckých štúdií atď. Súčasne, podľa možností Digitalizačného centra, ktoré je pod správou Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, postupne sa stávajú súčasťou digitálnej knižnice sekundárnej literatúry k intelektuálnemu kultúrnemu dedičstvu Slovenska (v súčasnosti je v tejto knižnici zdigitalizovaných 16 titulov).

Číslo projektu: KEGA 015ŽU-4/2015
Názov projektu: Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Leláková, PhD.
Popis výstupu:
• Cvičebnica Learning gastronomy vocabulary through corpus inovatívne pristupuje k slovnej zásobe; jej obsahovým základom autentické korpusové texty, ktoré ukazujú širšiu a jemnejšiu perspektívu používania jazyka a pomáhajú porozumieť, ako jazyk funguje v jednotlivých kontextoch. Aj ďalšie projektové publikačné výstupy a aktivity prispeli k tomu, že sa textové korpusy nenásilnou formou dostanú do pedagogickej praxe a výrazne tak zatraktívnia a zmodernizujú vyučovací proces. Práca s korpusom, ktorý obsahuje veľké množstvo textov vyjadrujúcich bohatú škálu názorov, postojov a hodnôt, prinesie so sebou nevyhnutne aj etické, národné a kultúrno-spoločenské dimenzie.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Číslo projektu: APVV-0380-12
Názov projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.
Popis výstupu:
• V rámci riešenia etapy č. 2 In situ monitoring prítomnosti ťažkých kovov v rastlinných taxónoch pomocou röntgenovej fluorescencie sme sledovali prostredníctvom ručného XRFspektrometra obsah vybratých ťažkých kovov (Cr, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb) pri súbore rastlinného materiálu odobratého v rámci pohoria Malej Fatry.
• V rámci riešenia 3. etapy projektu Príprava vzoriek a laboratórne stanovenie obsahu ťažkých kovov v jednotlivých rastlinných taxónoch a ich orgánoch pomocou iónovej chromatografie, atómovej absorpčnej spektrometrie a stripovacej chronopotenciometrie sa realizovali stanovenia zastúpenia ťažkých kovov Zn, Cu, Pb, Cd a Mn v odobraných a zhomogenizovaných vzorkách rastlinnej biomasy.
• V rámci riešenia etapy č. 4 projektu Molekulárno-biologické analýzy vzoriek na genomickej, transkriptomickej a proteomickej úrovni sa zistilo, že najvyššia frekvencia klíčenia semien brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.) (31,25 %) bola zaznamenaná na živnom médiu s prídavkom 100 mg/L GA3.
• V rámci riešenia etapy na molekulárno-biologickej úrovni boli analyzované in silico sekvencie génov zodpovedajúcich za fytocheletáciu a fytoremediáciu.
• V rámci riešenia 5. etapy projektu Toxikologická analýza pri vybratých rastlinných druhoch a štúdium príjmu a translokácie ťažkých kovov v pletivách rastlín alpínskeho pásma za presne definovaných laboratórnych podmienok sa uskutočnila realizácia toxikologických analýz u vybraných druhov rastlín a štúdium príjmu a translokácie ťažkých kovov v pletivách rastlín alpínskeho pásma za presne definovaných laboratórnych podmienok.

Číslo projektu: APVV-14-0055
Názov projektu: Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ za VÚVB: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Popis výstupu:
• Na základe získaných sekvencií vírusových nukleových kyselín bola realizovaná in silico počítačová analýza virálnymi génmi kódovaných proteínov s následným vyhodnotením antigenicitného profilu jednotlivých domén, oligopeptidov, výberom a syntézou epitopov (oligopeptidov) s najvhodnejšími antigenicitným účinkom.
• Z doposiaľ dosiahnutých výsledkov bola uskutočnená príprava polyklonálnej protilátky, ktorá bude v nasledujúcom období podrobená testovaniu.
• vírusom ToMV – patotyp SL-1 boli infikované rastliny, konkrétne 6 genotypov, resp. šľachtiteľských línií rajčiaka jedlého pochádzajúce z portfólia firmy Zelseed). Cieľom práce bolo zistiť mieru životaschopnosti vírusu, t.j. jeho prítomnosť, prežitie v zrelých semenách rastlín, prípadne pozberových zvyškoch (koreňoch) – vzorky boli odobraté zo semien a koreňov, z rastlín boli následne odobraté proteínové lyzáty a obaľový proteín ToMV bol dokázaný na proteomickej úrovni Western blottingom, z našich analýz sme zistili, že vírus ToMV SL-1 prežíva v reprodukčných orgánoch rastlín a rovnako aj v pozberových zvyškoch. Našou polyklonálnou protilátkou sme detegovali vírusový obalový proteín vo všetkých infikovaných vzorkách.
• Boli zrealizované odbery biologických materiálov rajčiaka jedlého za účelom monitoringu výskytu tobamovírusov v poľných podmienkach SR pomocou dostupných imunochemických a molekulárnych diagnostických testov.
• Na charakterizáciu virómu na vzorkách rajčiaka, na ktorých sa nepodarilo štandardným spôsobom (RT-PCR, ELISA) určiť pôvodcu ochorenia, bola použitá progresívna technológia sekvenovania novej generácie (next-generation sequencing, NGS).

Prehľad o odovzdaných a zavedených nehmotných realizačných výstupoch v roku 2017
• Vzorky nukleových kyselín (RNA) a proteínovej frakcie získaných z potenciálne infikovaných rastlín rajčiaka jedlého z odberov biologického materiálu v poľných podmienkach SR
• Metodika RT-PCR detekcie vírusu zemiaka S s využitím primerov PVS7833F / PVS8386R
• Metodika RT-PCR detekcie vírusu zemiaka Y (PVY) s využitím primerov PVY9063F/ PVY9534R

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Číslo projektu: 854980
Názov projektu: SIMMARC, Zvýšenie bezpečnosti na križovatkách analýzou kritických dopravných situácií
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Číslo projektu: H2020 692455
Názov projektu: ENABLE-S3, Európska iniciatíva pre povoľovanie a overovanie vysoko automatizovaných bezpečnostných a ochranných systémov
Zodpovedný riešiteľ. Ing. Eduard Kolla, PhD. (ENABLE S3)

Popis výstupov 2 vyššie uvedených projektov
• Nová hybridná metóda rekonštrukcie dopravných situácií z videozáznamu.
Prínos a inovatívnosť výstupu: Nová metóda je špecifická oproti doteraz publikovaným metódam v použití simulačných kinetických modelov pohyblivých dopravných objektov (OA, NA, motocykle). Z tohto dôvodu je výrazne zvýšená presnosť rekonštrukcie, nakoľko kinetický simulačný model slúži zároveň ako interpolant pre pohyb dopravného prostriedku medzi dvomi snímkami videozáznamu. Použitie tejto metódy výrazne zvýši presnosť rekonštrukcie dopravných nehôd, urýchli vypracovanie príslušných znaleckých úkonov a umožní vykonávanie proaktívnej identifikácie kritických situácií v cestnej doprave v procese cestnej dopravnej inšpekcie.

Publikované:
Kolla, E.: Využitie programu PC-Crash pri rekonštrukcii dopravných nehôd z videozáznamu.Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Forenzná činnosť v cestnej doprave. Žilina, ŽU v Žiline. 22.4.2017, ISBN 978-80554-1380-8
Thallinger, G., Krebs, F., Kolla, E., Vertaľ, P., Kasanický. G., Neuschmied, H., Ambrosch, K.-E.: Near-miss Accidents-Classification and Automatic Detection. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenciie „INTSYS 2017„ Helsinky, Fínsko, 29.-30.11.2017, v tlači (indexácia v databázach SCOPUS, ELSEVIER, THOMSON REUTERS)

Metóda bola prednášaná v nasledovných vyžiadaných prednáškach:
Odborný seminár PC-Crash - odborný seminár pre znalcov z odboru Doprava cestná a analytikov dopravných nehôd, Kaskády, Galanta, 19.-20.5.2017, žiadajúca organizácia: Expertgroup, k.s., Prednášajúci: Ing. Eduard Kolla, PhD.
Inštruktážno-metodické zamestnanie služby dopravnej polície v Pezinku - metodický seminár pre príslušníkov PZ SR, Pezinok, 21.9.2017, žiadajúca organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, Odbor dopravnej polície. Prednášajúci: Ing. Eduard Kolla, PhD.

ÚZVV UNIZA zrealizoval pre účely zaškolenia znalcov z odboru Doprava cestná a pre analytikov dopravných nehôd pre praktické používanie tejto metódy nasledovné školenie:
Vyťaženie digitálnych stôp pri analýze dopravných nehôd, Žilina, 15.12.2017. Prednášajúci: Ing. Eduard Kolla, PhD.

• Vytvorenie regresných modelov metódou logistickej regresie pre stanovenie veľkosti nárazovej rýchlosti do tela dospelého chodca v závislosti od výskytu súboru špecifických poranení.
Prínos a inovatívnosť výstupu: Stanovenie nárazovej rýchlosti do tela chodca je základnou veličinou analýzy príslušnej dopravnej nehody. Výstup umožňuje oproti ostatným publikovaným výsledkom využitie poranení utrpených dospelým chodcom pri DN s OA pre objektívne určenie veľkosti nárazovej rýchlosti prostredníctvom štatistických a pravdepodobnostných metód. Ďalšia výhoda aktuálneho výstupu spočíva v možnosti kombinácie príslušných regresných modelov pre dané poranenia čo výrazne spresňuje určenie hodnoty nárazovej rýchlosti.

Publikované:
Kolla, E., Korbeľ, T., Imrich, L., Kubjatko, T., Mackovičová, L.: Correlation “impact velocity-specific pedestrian injuries” for reconstruction of pedestrian accidents. Zborník príspevkov z 26. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2017. Haarlem, Holandsko. 19 - 21. október 2017, ISBN 978-90-903-0511-0

 

Univerzitný vedecký park
Číslo projektu: Kód ITMS2014 projektu: 313011D013
Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - II.fáza
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
Popis výstupu:
• Publikačná činnosť ADC
Noise activated bistable sensor based on chaotic system with output defined by temporal coding and firing rate / W. Korneta – Iacyel Gomes. In: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. - ISSN 1054-1500 – Vol. 27, 111103 (2017), s. 7. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1089-7682 [Korneta Wojciech

 

Výskumné centrum

Číslo projektu: VEGA 1/0045/17
Názov projektu: Výskum optimalizácie povrchových úprav zliatin Mg pre progresívne aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Popis výstupu: Vývoj a stanovenie podmienok plazmovej oxidickej anodizácie horčíkových zliatin

Číslo projektu: SK-RU MVTS 0393/2016
Názov projektu: Skúmanie kombinovaných techník intenzívnych šmykových deformácii sľubných pre priemyselné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tibor Donič, PhD.
Popis výstupu: Vývoj a návrh deformačného systému tvorby ultrajemnozrnnej štruktúry v zliatinách medi

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť