Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Regulovateľná spätná klapka

Číslo úžitkového vzoru: 9543

Medzinárodné patentové triedenie: F24F 13/14 F24F 13/15 F24F 11/75

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.05.2022

 

Kozubové priečky na redukciu úletu tuhých znečisťujúcich látok

Číslo úžitkového vzoru: 9501

Medzinárodné patentové triedenie: F24B 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2022

 

Prídavná výstuž pre kotvy s hlavou vo forme kruhovej alebo n-uholníkovej skrutkovice

Číslo úžitkového vzoru: 9502

Medzinárodné patentové triedenie: E04C 5/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2022

 

Zapojenie na prenos biosignálov v audio pásme

Číslo úžitkového vzoru: 9484

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/00 G06F 17/00 H03M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 04.04.2022

 

Miniatúrny elektrokardiograf

Číslo úžitkového vzoru: 9478

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/332

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.03.2022

 

Kombinovaný zámok na motocykel

Číslo úžitkového vzoru: 9473

Medzinárodné patentové triedenie: B62H 5/18 B60R 25/00 E05B 15/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.03.2022

 

Zariadenie na snímanie motoriky prstov

Číslo úžitkového vzoru: 9556

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/11

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.03.2022

 

UV samosterilizačná klimatická komora na jednodňovú výrobu keramickej formy

Číslo úžitkového vzoru: 9462

Medzinárodné patentové triedenie: C08F 2/48 C08F 2/46

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.02.2022

 

Sledovací držiak akčnej kamery na snímanie letu na paraglidingovom klzáku

Číslo úžitkového vzoru: 9449

Medzinárodné patentové triedenie: G03B 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.01.2022

 

Prídavná výstuž proti pretlačeniu vo forme priestorovej prútovej štruktúry

Číslo úžitkového vzoru: 9409

Medzinárodné patentové triedenie: E04B 5/43 E04C 5/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 03.12.2021

 

Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou

Číslo úžitkového vzoru: 9405

Medzinárodné patentové triedenie: G02F 1/00 G01B 9/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 29.11.2021

 

Zapojenie modulárneho meniča s riadením napätí na výstupných kondenzátoroch

Číslo úžitkového vzoru: 9377

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/16

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 05.11.2021

 

Fotovoltický systém s využitím estimátora maximálneho výkonu

Číslo úžitkového vzoru: 9378

Medzinárodné patentové triedenie: H02S 40/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 05.11.2021

 

Senzor na priame meranie hodnoty kapacity kondenzátora

Číslo úžitkového vzoru: 9356

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 27/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 06.10.2021

 

Zapustený ohybovo odolný lepený spoj drevených CLT panelov

Číslo úžitkového vzoru: 9345

Medzinárodné patentové triedenie: E04B 1/38 E04B 1/61 E04C 2/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.09.2021

 

Tyčová sonda na meranie teploty s nastaviteľnou pozíciou inštalovaných senzorov

Číslo úžitkového vzoru: 9323

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 06.09.2021

 

Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v exteriéri

Číslo úžitkového vzoru: 9308

Medzinárodné patentové triedenie: A41D 13/11 A42B 1/0182 A42B 3/18 A61F 9/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.08.2021

 

Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v interiéri

Číslo úžitkového vzoru: 9302

Medzinárodné patentové triedenie: A61F 9/04 A41D 13/11

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.08.2021

 

Zariadenie na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača

Číslo úžitkového vzoru: 9296

Medzinárodné patentové triedenie: G01G 23/00 G01G 3/14 G01L 19/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 09.08.2021

 

Mobilné zariadenie na ošetrenie drevenej krytiny

Číslo úžitkového vzoru: 9295

Medzinárodné patentové triedenie: B05C 3/02 B27K 3/02 E04D 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 09.08.2021

 

Zapojenie obojsmerne riadeného modulárneho systému meničov

Číslo úžitkového vzoru: 9290

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/16

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 04.08.2021

 

Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča

Číslo úžitkového vzoru: 9278

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/00 B62D 1/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 30.07.2021

 

Zariadenie telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach

Číslo úžitkového vzoru: 9274

Medzinárodné patentové triedenie: G08G 1/01 G08G 1/00 G08B 25/00 G08G 1/0967 H04L 29/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 29.07.2021

 

Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami

Číslo úžitkového vzoru: 9273

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 1/04 H04N 1/00 G06T 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.07.2021

 

Zariadenie na rekonfigurovateľné elektromagnetické tienenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie

Číslo úžitkového vzoru: 9267

Medzinárodné patentové triedenie: H02J 50/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.07.2021

 

Valivé teliesko súdkového ložiska

Číslo úžitkového vzoru: 9239

Medzinárodné patentové triedenie: F16C 19/22 F16C 33/34

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.06.2021

 

Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch

Číslo úžitkového vzoru: 9238

Medzinárodné patentové triedenie: E04F 15/024 E04F 15/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.06.2021

 

Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím

Číslo úžitkového vzoru: 9229

Medzinárodné patentové triedenie: C25D 11/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.06.2021

 

RFID evidenčný systém pre potreby záchranných a bezpečnostných zložiek

Číslo úžitkového vzoru: 9213

Medzinárodné patentové triedenie: G06K 19/00 G06K 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 07.06.2021

 

Zapojenie robotickej ruky ovládanej pohybmi

Číslo úžitkového vzoru: 9168

Medzinárodné patentové triedenie: G06F 3/01 B25J 9/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 05.05.2021

 

Pokročilá IoT meteostanica

Číslo úžitkového vzoru: 9167

Medzinárodné patentové triedenie: G01W 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 05.05.2021

 

Zariadenie na meranie kritických parametrov prostredia

Číslo úžitkového vzoru: 9161

Medzinárodné patentové triedenie: G01D 11/24 G01D 11/30 G01D 21/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 03.05.2021

 

Zariadenie na plošné meranie kvality ovzdušia

Číslo úžitkového vzoru: 9152

Medzinárodné patentové triedenie: G01W 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 29.04.2021

 

Cylindrický zásobník nástrojov pre CNC obrábacie centrá

Číslo úžitkového vzoru: 9139

Medzinárodné patentové triedenie: B23Q 3/157

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.04.2021

 

Komínový filter so zvýšenou účinnosťou

Číslo úžitkového vzoru: 9138

Medzinárodné patentové triedenie: B01D 46/00 F23J 15/02 B01D 53/86

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.04.2021

 

Zariadenie na uchopovanie bremien

Číslo úžitkového vzoru: 9130

Medzinárodné patentové triedenie: A63B 21/062

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.04.2021

 

Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom

Číslo úžitkového vzoru: 9123

Medzinárodné patentové triedenie: F16H 19/00 F16D 1/10 B25J 11/00 G01Q 10/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.04.2021

 

Modulárne spájacie zariadenie ľahkého elektrického vozidla do terénu

Číslo úžitkového vzoru: 9119

Medzinárodné patentové triedenie: B60D 1/145 B60D 1/24

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.04.2021

 

Systém akumulácie mechanickej energie na pohon mobilných prostriedkov

Číslo úžitkového vzoru: 9098

Medzinárodné patentové triedenie: B62M 1/10 A61G 5/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 10.03.2021

 

Zapojenie ohrevu stolíka inverzného mikroskopu

Číslo úžitkového vzoru: 9093

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 08.03.2021

 

Pokládkové prípojné vozidlo

Číslo úžitkového vzoru: 9080

Medzinárodné patentové triedenie: E02F 5/00 B62D 63/06 E01C 19/15 B60P 1/56

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.02.2021

 

Zapojenie univerzálneho ochranného obvodu viacfázového meniča

Číslo úžitkového vzoru: 9076

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.02.2021

 

Inteligentné audiovizuálne rozhranie silovo poddajného robota

Číslo úžitkového vzoru: 9068

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/18 G06T 1/00 G06F 9/00 G10L 15/00 G10L 13/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 12.02.2021

 

Monolitný nástroj na technológiu obrábania vynútenou rotáciou pre CNC stroje

Číslo úžitkového vzoru: 9069

Medzinárodné patentové triedenie: B23B 27/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 12.02.2021

 

Zapojenie adaptívneho demodulátora amplitúdovo modulovaných signálov

Číslo úžitkového vzoru: 9056

Medzinárodné patentové triedenie: H04L 27/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 08.02.2021

 

Generátor elektrickej energie pre horské bicykle

Číslo úžitkového vzoru: 9057

Medzinárodné patentové triedenie: F03G 7/08 H02K 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 08.02.2021

 

Zariadenie na testovanie bezdrôtového prenosu elektrickej energie s nastavovaním polohy

Číslo úžitkového vzoru: 9049

Medzinárodné patentové triedenie: H02J 50/00 B60L 53/00 G01R 31/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 05.02.2021

 

Združený nástroj na opracovávanie sedla puzdra na prichytenie zváracích elektród

Číslo úžitkového vzoru: 9046

Medzinárodné patentové triedenie: B23C 5/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2021

 

Zapojenie na diagnostiku rotujúcich objektov použitím kamery s nízkou snímacou frekvenciou

Číslo úžitkového vzoru: 9039

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 21.01.2021

 

Zapojenie na bezkontaktné meranie parametrov mikroskopických objektov v režime offline

Číslo úžitkového vzoru: 9038

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/10 G01B 21/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.01.2021

 

Respirátor na ochranu dýchacích ciest s vymeniteľným filtrom

Číslo úžitkového vzoru: 9026

Medzinárodné patentové triedenie: A41D 13/11 A62B 18/02 A62B 18/08 A61F 9/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.01.2021

 

Systém na zvieranie a priťahovanie dopravníkových pásov

Číslo úžitkového vzoru: 9004

Medzinárodné patentové triedenie: F16G 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.12.2020

 

Prípravok na upínanie a polohovanie meraných dielov na rtg difraktometer

Číslo úžitkového vzoru: 8963

Medzinárodné patentové triedenie: B25B 1/10 B25B 1/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.11.2020

 

Zapojenie na testovanie spoľahlivosti poplachových prenosových systémov

Číslo úžitkového vzoru: 8956

Medzinárodné patentové triedenie: G08B 29/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.10.2020

 

Optický tieniaci prvok na vodoodolný kamerový endoskopický modul

Číslo úžitkového vzoru: 8936

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 1/06 G03B 17/08 G02B 23/24 G02B 7/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.10.2020

 

Hardvérová ochrana modulárnych systémov meničov

Číslo úžitkového vzoru: 8931

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02H 7/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.09.2020

 

Akustická stropná výustka so stabilizovaným prívodom vzduchu

Číslo úžitkového vzoru: 8900

Medzinárodné patentové triedenie: F24F 13/06 F24F 13/30 F24F 11/70

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 09.09.2020

 

Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty

Číslo úžitkového vzoru: 8889

Medzinárodné patentové triedenie: A62C 37/50 G01N 31/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 03.09.2020

 

Zariadenie na meranie parametrov ultrazvukového vlnenia v kvapalných dielektrikách

Číslo úžitkového vzoru: 8874

Medzinárodné patentové triedenie: G01H 3/00 G01H 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.07.2020

 

Bezdrôtový senzor teploty a vlhkosti

Číslo úžitkového vzoru: 8857

Medzinárodné patentové triedenie: G01D 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.07.2020

 

Zapojenie inteligentného osvetľovacieho systému pre fluorescenčný mikroskop

Číslo úžitkového vzoru: 8862

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.07.2020

 

Zapojenie stroboskopického osvetľovacieho systému mikroskopu s využitím výkonových LED

Číslo úžitkového vzoru: 8861

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.07.2020

 

Zapojenie osvetľovacieho systému mikroskopu s farebnými LED a inteligentným riadením

Číslo úžitkového vzoru: 8849

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.07.2020

 

Prípravok na polohovanie úchytu optickej časti laserového interferometra

Číslo úžitkového vzoru: 8841

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 9/02 G12B 5/00 B23Q 17/24

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.07.2020

 

Impedančný analyzátor

Číslo úžitkového vzoru: 8828

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 27/00 G01R 27/02 G01R 27/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.06.2020

 

Spôsob kombinovanej povrchovej úpravy horčíkových zliatin

Číslo úžitkového vzoru: 8819

Medzinárodné patentové triedenie: C25D 11/30 B24C 11/00 C22C 23/00 C22F 1/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.06.2020

 

Systém ochrany pneumatických prísaviek

Číslo úžitkového vzoru: 8822

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 15/06 B23Q 7/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.06.2020

 

Zapojenie na meranie obojsmerného prúdu

Číslo úžitkového vzoru: 8820

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 15/12 G01R 19/00 G01R 19/20

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.06.2020

 

Forma na presné liatie odstredivým spôsobom

Číslo úžitkového vzoru: 8814

Medzinárodné patentové triedenie: B22D 13/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.06.2020

 

Prietoková prísavka s otvorenými prietokovými komorami

Číslo úžitkového vzoru: 8812

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 15/06 B65G 49/05 H01L 21/68 B23Q 7/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.06.2020

 

Systém vzájomnej lokalizácie subjektov v neznámom priestore

Číslo úžitkového vzoru: 8811

Medzinárodné patentové triedenie: G01S 19/12 H04W 4/029

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.06.2020

 

Nožnicový výsuvný systém s lanovým mechanizmom a krytovaním

Číslo úžitkového vzoru: 8803

Medzinárodné patentové triedenie: A01C 23/00 A01C 23/04 A01B 73/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.05.2020

 

Taška s rozdeleným vnútorným priestorom

Číslo úžitkového vzoru: 8782

Medzinárodné patentové triedenie: A45C 3/04 A45C 13/02 B65D 1/24 B65D 30/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.04.2020

 

Zapojenie dvojfázového pohonu so spínaným kondenzátorom v otvorenej slučke

Číslo úžitkového vzoru: 8772

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.04.2020

 

Zapojenie trakčného prenosu s prúdovým cyklokonvertorom a viacfázovými motormi

Číslo úžitkového vzoru: 8773

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02P 9/00 B60K 6/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.04.2020

 

Mechanizmus na vytváranie uzlov

Číslo úžitkového vzoru: 8752

Medzinárodné patentové triedenie: B65H 69/00 A01J 25/12 A23P 30/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.03.2020

 

Zapojenie odpájača/pripájača trakčných batérií

Číslo úžitkového vzoru: 8748

Medzinárodné patentové triedenie: B60L 58/00 H02M 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.03.2020

Zapojenie systému bezdrôtového prenosu energie s riadenou kapacitou

Číslo úžitkového vzoru: 8742

Medzinárodné patentové triedenie: H02J 50/10 B60L 53/126

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 12.03.2020

 

Zapojenie modifikovaného odpájača/pripájača trakčných batérií s prúdovou poistkou

Číslo úžitkového vzoru: 8741

Medzinárodné patentové triedenie: B60L 58/00 H02H 7/18

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 12.03.2020

 

Vstrekovacia dýza na výrobu hydrátov zemného plynu, bioplynu a skleníkových plynov

Číslo úžitkového vzoru: 8692

Medzinárodné patentové triedenie: B05B 7/04 B05B 7/12 B05B 1/02 B01J 19/26

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.01.2020

 

Zariadenie na uskladnenie energie zemného plynu, bioplynu a emisií skleníkových plynov tvorbou hydrátov

Číslo úžitkového vzoru: 8691

Medzinárodné patentové triedenie: B01J 19/26 B01J 8/22 B01F 3/04 C10L 3/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.01.2020

 

Zariadenie na testovanie kontaktov otvorenia

Číslo úžitkového vzoru: 8683

Medzinárodné patentové triedenie: H01H 53/00 G05B 9/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.12.2019

 

Modulárne zapojenie rezonančných meničov v konfigurácii master-napätie, slave-prúd

Číslo úžitkového vzoru: 8642

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.11.2019

 

Zapojenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie využívajúce korekciu účinnosti

Číslo úžitkového vzoru: 8639

Medzinárodné patentové triedenie: H02J 50/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 06.11.2019

 

Kombinované zariadenie na trieskovo – aditívnu výrobu

Číslo úžitkového vzoru: 8630

Medzinárodné patentové triedenie: B29C 64/20 B33Y 30/00 B23C 1/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.10.2019

 

Modulárne zapojenie rezonančných meničov v konfigurácii konštantná frekvencia

Číslo úžitkového vzoru: 8621

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.09.2019

 

Plastový cestný stĺpik s detekciou a následnou indikáciou chodcov, cyklistov a zvierat

Číslo úžitkového vzoru: 8618

Medzinárodné patentové triedenie: E01F 9/608 E01F 9/60 E01F 9/615 G08G 1/09 E01F 9/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.09.2019

 

Skúšobné zariadenie na stanovenie komplexných parametrov tvárniteľnosti materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 8595

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/28 G01N 3/18 G01N 3/10 G01L 1/02 B21C 51/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.09.2019

 

Zariadenie na meranie pozdĺžnej nerovnosti povrchov vozoviek

Číslo úžitkového vzoru: 8576

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 5/28 G01B 7/34 G01B 3/12 G01B 11/30 G01B 21/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.08.2019

 

Prípravok na rekryštalizačné žíhanie medených podložiek

Číslo úžitkového vzoru: 8572

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 9/40 C21D 9/00 C21D 1/26

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.08.2019

 

Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty

Číslo úžitkového vzoru: 8560

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/00 B25J 13/08 B25J 19/00 G01C 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.07.2019

 

Špeciálne záchranárske motorové vozidlo

Číslo úžitkového vzoru: 8510

Medzinárodné patentové triedenie: B60B 15/18 B62D 63/02 B60C 11/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.06.2019

 

 

Upínací prípravok na brúsenie ozubenia hriadeľových súčiastok

Číslo úžitkového vzoru: 8507

Medzinárodné patentové triedenie: B23F 23/06 B23Q 3/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.06.2019

 

Automatizovaný kompaktný zakrývací systém kontajnera na tekutiny

Číslo úžitkového vzoru: 8490

Medzinárodné patentové triedenie: B60J 7/00 B65D 90/64 B65D 51/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 21.05.2019

 

Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru

Číslo úžitkového vzoru: 8444

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08 G05D 1/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.03.2019

 

Konektorový systém pripájania/odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy

Číslo úžitkového vzoru: 8443

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08 H02M 7/217

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.03.2019

 

Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulárnych platforiem a pripájací/odpájací spoj modulárnych platforiem

Číslo úžitkového vzoru: 8441

Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08 H01R 24/62

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.03.2019

 

Samočinný komínový ohrievač

Číslo úžitkového vzoru: 8434

Medzinárodné patentové triedenie: F24H 8/00 F28D 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.03.2019

 

Zariadenie na meranie dynamickej sily pomocou optického vlákna

Číslo úžitkového vzoru: 8425

Medzinárodné patentové triedenie: G01L 1/00 G01L 5/00 G01B 11/16

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 12.03.2019

 

Mechanizmus automatického sklápania a natáčania listov vrtule stálych otáčok

Číslo úžitkového vzoru: 8420

Medzinárodné patentové triedenie: B64C 11/06 B64C 11/30 B64C 11/38 B64C 27/54

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.03.2019

 

Zapojenie na striedavý prenos výkonu hybridného elektrického vozidla

Číslo úžitkového vzoru: 8378

Medzinárodné patentové triedenie: B60W 20/00 B60W 20/40

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.01.2019

 

Rýchloupínací zverák

Číslo úžitkového vzoru: 8344

Medzinárodné patentové triedenie: B25B 1/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.12.2018

 

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného variabilnou frekvenciou z jednovetvového meniča z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8317

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.11.2018

Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky

Číslo úžitkového vzoru: 8312

Medzinárodné patentové triedenie: F27D 25/00 F23J 3/00 F27B 7/20

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 06.11.2018

Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikoidnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom

Číslo úžitkového vzoru: 8309

Medzinárodné patentové triedenie: B23C 7/02 B23C 5/08 B23B 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.11.2018

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8304

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.10.2018

Modulárny prístrojový panel malého mestského automobilu

Číslo úžitkového vzoru: 8289

Medzinárodné patentové triedenie: B60K 37/00 B60K 35/00 B60R 21/045 B62D 25/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.10.2018

Zariadenie na testovanie topológií výkonových polovodičových meničov

Číslo úžitkového vzoru: 8283

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.10.2018

Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samočistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia

Číslo úžitkového vzoru: 8272

Medzinárodné patentové triedenie: F23G 5/20 F23L 9/00 F27B 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.09.2018

Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, viazanými indukčnosťami a resetovaním magnetického toku

Číslo úžitkového vzoru: 8271

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.09.2018

Systém na vizualizáciu bezkontaktného monitorovania zóny rezania

Číslo úžitkového vzoru: 8265

Medzinárodné patentové triedenie: B23Q 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Sériovo-paralelný rezonančný menič s dvojitým rezonančným kondenzátorom

Číslo úžitkového vzoru: 8264

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Dvojitý sériovo-paralelný rezonančný menič využívajúci plné napätie zdroja

Číslo úžitkového vzoru: 8263

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Dvojitý multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8257

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.09.2018

Upínacie zariadenie geometricky a tvarovo zložitých rotačných dielov pri výrobe ozubených kolies odvaľovaním

Číslo úžitkového vzoru: 8238

Medzinárodné patentové triedenie: B23F 23/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného konštantnou frekvenciou z jednovetvového maticového meniča z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8226

Medzinárodné patentové triedenie: H02K 47/18 H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Dvojitý LCCT menič s vysokofrekvenčným transformátorom a jednosmerným výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8234

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu

Číslo úžitkového vzoru: 8218

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/0408 A61B 5/0478 A41D 13/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.07.2018

Experimentálne zariadenie na meranie síl medzi komponentmi valivých ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 8194

Medzinárodné patentové triedenie: G01L 1/00 G01L 3/00 G01L 5/00 G01M 13/04 G01N 3/00 F16C 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.07.2018

Prídavné kompaktorové zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 8197

Medzinárodné patentové triedenie: E01C 19/22 A01B 29/04 E02F 9/00 E02D 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.07.2018

Jednofázový mostový impulzový cyklokonvertor so zníženým počtom polovodičových prvkov

Číslo úžitkového vzoru: 8180

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

Dvojstupňový menič s polomostovým maticovým meničom a nízkofrekvenčným výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8185

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

Dvojradová magnetická cykloidná prevodovka

Číslo úžitkového vzoru: 8188

Medzinárodné patentové triedenie: H02K 49/10 F16H 15/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

 

Dvojstupňový výkonový polovodičový systém s multirezonančným a maticovým meničom

Číslo úžitkového vzoru: 8160

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.05.2018

 

Konfirmátová skrutka do dreva a konfirmátový skrutkový spoj

Číslo úžitkového vzoru: 8051

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 25/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.01.2018

 

Vibračný stôl s integrovaným vertikálne výsuvným valčekovým dopravníkom

Číslo úžitkového vzoru: 8045

Medzinárodné patentové triedenie: B28B 1/08 B28B 5/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.01.2018

 

Združený konfirmátový spojovací prvok do dreva a konfirmátový skrutkový spoj

Číslo úžitkového vzoru: 8024

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 25/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.12.2017

 

Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 7983

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.11.2017

 

Zariadenie na sušenie vnútorných zmáčaných plôch sklenených fúkaných polotovarov

Číslo úžitkového vzoru: 7971

Medzinárodné patentové triedenie: F26B 21/00 F26B 9/10 F26B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.11.2017

 

Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo pásového dopravníka

Číslo úžitkového vzoru: 7820

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 65/02 B65G 65/28

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.04.2017

 

Prídavné žeriavové zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 7786

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 23/42 B66C 23/62 E02F 9/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.03.2017

 

Skúšobné zariadenie životnosti materiálov valivých ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 7776

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 13/04 G01N 3/00 F16C 19/00 F16C 33/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.03.2017

 

Zariadenie na meranie korózno-eróznej degradácie rúrok súčasne pri rôznych rýchlostiach prúdiacej kvapaliny

Číslo úžitkového vzoru: 7745

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.02.2017

 

Dopravná značka s vyššou odolnosťou proti orosovaniu

Číslo úžitkového vzoru: 7721

Medzinárodné patentové triedenie: E01F 9/673 E01F 9/00 G09F 7/00 G09F 7/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.12.2016

 

Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním

Číslo úžitkového vzoru: 7706

Medzinárodné patentové triedenie: F02G 1/055

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2016

 

Zariadenie na skúšanie veľkorozmerných ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 7694

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 13/00 G01N 3/00 F16C 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.12.2016

 

Spôsob určenia bodu konvergencie a veľkosti stereoskopickej základne s konvergujúcimi osami kamier

Číslo úžitkového vzoru: 7683

Medzinárodné patentové triedenie: G03B 35/08 G03B 5/02 G03B 5/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.12.2016

 

Zariadenie na samočinný prenos tepla so samoregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vody

Číslo úžitkového vzoru: 7672

Medzinárodné patentové triedenie: F28D 15/02 F24H 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.11.2016

 

Automatizovaný systém monitorovania a stráženia vyčlenených plôch

Číslo úžitkového vzoru: 7669

Medzinárodné patentové triedenie: G08B 13/196 G08B 25/10 G08G 1/14 H04N 7/18

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.11.2016

 

Automatizovaný systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách

Číslo úžitkového vzoru: 7668

Medzinárodné patentové triedenie: G08B 13/196 G08B 25/10 G08G 1/14 H04N 7/18

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.11.2016

 

Zariadenie na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo

Číslo úžitkového vzoru: 7623

Medzinárodné patentové triedenie: H02S 40/44 F03G 6/04 F25B 27/02 H02S 20/32

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.10.2016

 

Spôsob vytvorenia zosilneného optického a mechanického spoja optických vláknových slučkových rezonátorov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo úžitkového vzoru: 7583

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/44 C08J 5/00 C08L 83/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.09.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s konštantnou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo úžitkového vzoru: 7565

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/10 H02P 27/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.08.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s premennou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo úžitkového vzoru: 7552

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02P 27/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.08.2016

 

Zemný výmenník tepla

Číslo úžitkového vzoru: 7494

Medzinárodné patentové triedenie: F28D 20/00 F24J 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.06.2016

 

Simulátor pohonu pre elektrickú trakciu

Číslo úžitkového vzoru: 7432

Medzinárodné patentové triedenie: B60L 11/00 G01M 15/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2016

 

Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava

Číslo úžitkového vzoru: 7414

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 13/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.02.2016

 

Zemný akumulátor tepla

Číslo úžitkového vzoru: 7401

Medzinárodné patentové triedenie: F24H 7/02 F24D 11/00 F24J 3/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.02.2016

 

Zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach

Číslo úžitkového vzoru: 7396

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.02.2016

 

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 7364

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.01.2016

 

Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 7316

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 7/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.10.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií v betónových konštrukciách

Číslo úžitkového vzoru: 7129

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/16 G01B 5/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.03.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií asfaltovej vozovky

Číslo úžitkového vzoru: 7128

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/16 G01B 5/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.03.2015

 

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Číslo úžitkového vzoru: 7039

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.01.2015

 

Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor

Číslo úžitkového vzoru: 6978

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 1/42 H02P 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.10.2014

 

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Číslo úžitkového vzoru: 6899

Medzinárodné patentové triedenie: H01L 29/00 H01L 29/739 H03K 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2014

 

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Číslo úžitkového vzoru: 6862

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 1/00 H02M 3/00 H02M 3/335

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.06.2014

 

Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu

Číslo úžitkového vzoru: 6811

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/00 G02B 21/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.05.2014

 

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Číslo úžitkového vzoru: 6683

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 35/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.01.2014

 

Výmenník tepla spaliny – voda

Číslo úžitkového vzoru: 6677

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F28D 7/10 F27D 17/00 C22B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.01.2014

 

Výmenník tepla spaliny – vzduch

Číslo úžitkového vzoru: 6676

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F27D 17/00 C22B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.01.2014

 

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Číslo úžitkového vzoru: 6670

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F28D 7/10 F27D 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.12.2013

 

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo úžitkového vzoru: 6648

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 19/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.11.2013

 

Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom

Číslo úžitkového vzoru: 6588

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 30.09.2013

 

Zariadenie na skúšanie nápravových skríň železničných podvozkov

Číslo úžitkového vzoru: 6516

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 17/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.07.2013

 

Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody

Číslo úžitkového vzoru: 6514

Medzinárodné patentové triedenie: F24B 1/183

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.07.2013

 

Zariadenie na prenos axiálneho zaťaženia na nápravové skrine v skúšobnom zariadení

Číslo úžitkového vzoru: 6466

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 17/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.06.2013

 

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Číslo úžitkového vzoru: 6399

Medzinárodné patentové triedenie: F16D 61/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2013

 

Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi

Číslo úžitkového vzoru: 6310

Medzinárodné patentové triedenie: G06F 3/033 G08C 23/04 G06F 3/03

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 09.10.2012

 

Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením

Číslo úžitkového vzoru: 6197

Medzinárodné patentové triedenie: F16H 3/44

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.06.2012

 

Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 5971

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/34 G01N 3/32

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.10.2011

 

Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál a zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 5829

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 7/00 B21C 23/00 B82B 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.08.2011

 

Ručný artroskopický rezný nástroj

Číslo úžitkového vzoru: 5754

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 17/32 A61B 17/34 A61B 1/313

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.04.2011

 

Spôsob merania degradácie termoplastov reologickými meraniami

Číslo úžitkového vzoru: 5752

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 11/16

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.04.2011

 

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Číslo úžitkového vzoru: 5731

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/00 G01N 11/00 A61F 2/28

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.02.2011

 

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Číslo úžitkového vzoru: 5462

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 7/16 G01K 17/00 F24D 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo úžitkového vzoru: 5392

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo úžitkového vzoru: 5391

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji

Číslo úžitkového vzoru: 5390

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Číslo úžitkového vzoru: 5375

Medzinárodné patentové triedenie: G09B 23/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.01.2010

 

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Číslo úžitkového vzoru: 5374

Medzinárodné patentové triedenie: G09B 23/22 G02B 27/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.01.2010

 

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Číslo úžitkového vzoru: 5359

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.12.2009

 

Podporná konštrukcia vrchlíka padákového klzáka

Číslo úžitkového vzoru: 5329

Medzinárodné patentové triedenie: B64D 17/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.10.2009

 

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Číslo úžitkového vzoru: 5294

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.09.2009

 

Pohon pre automaticky vedené vozidlá

Číslo úžitkového vzoru: 5282

Medzinárodné patentové triedenie: B62D 15/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.09.2009

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo úžitkového vzoru: 5280

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.09.2009

 

Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov

Číslo úžitkového vzoru: 5198

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/26

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.04.2009

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo úžitkového vzoru: 5096

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2008

 

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Číslo úžitkového vzoru: 4988

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2007

 

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Číslo úžitkového vzoru: 4946

Medzinárodné patentové triedenie: G01J 1/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.11.2007

 

Diagnostický systém transformátorov DST

Číslo úžitkového vzoru: 4807

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/00 G01R 31/34

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 08.06.2007

 

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Číslo úžitkového vzoru: 4785

Medzinárodné patentové triedenie: G01H 9/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.05.2007

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť