Zoznam udelených patentov

Prehĺtací kapsulový endoskop

Číslo patentu: 288864

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 1/04 A61B 1/06 A61B 1/273 G01N 21/27

Dátum udelenia patentu: 26.04.2021

Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo patentu: 288842

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 19/00

Dátum udelenia patentu: 04.03.2021

Prídavné kompaktorové zariadenie

Číslo patentu: 288806

Medzinárodné patentové triedenie: E01C 19/22 A01B 29/04 E02F 9/00 E02D 3/02

Dátum udelenia patentu: 30.10.2020

Prídavné žeriavové zariadenie

Číslo patentu: 288803

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 23/42 B66C 23/62 E02F 9/14

Dátum udelenia patentu: 28.10.2020

Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pérotovho interferometra umiestneného na konci optického vlákna

Číslo patentu: 288705

Medzinárodné patentové triedenie: C09D 183/04 G01B 9/02 G01L 1/24 C08L 83/04 G01J 3/26 G02B 6/02

Dátum udelenia patentu: 19.08.2019

Spôsob prípravy optických vlnovodov s povrchovou fotonickou štruktúrou zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo patentu: 288665

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/02 G02B 6/10 G02B 6/036 C08G 77/04

Dátum udelenia patentu: 28.03.2019

 

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo patentu: 288623

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/036 G02B 6/26 C08J 5/12 C08L 83/04

Dátum udelenia patentu: 25.10.2018

 

Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo patentu: 288554

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 17/02 G01N 19/02

Dátum udelenia patentu: 28.03.2018

 

Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288513

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/26 G02F 1/355

Dátum udelenia patentu: 09.10.2017

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 288497

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum udelenia patentu: 02.08.2017

 

Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna

Číslo patentu: 288489

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10 G02F 1/17

Dátum udelenia patentu: 17.07.2017

 

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Číslo patentu: 288458

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 35/08 

Dátum udelenia patentu: 30.01.2017

 

Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov

Číslo patentu: 288452

Medzinárodné patentové triedenie: G01J 3/02

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

 

Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288451

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

 

Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom

Číslo patentu: 288430

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 03.11.2016

 

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo patentu: 288399

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 19/14

Dátum udelenia patentu: 08.08.2016

 

Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu

Číslo patentu: 288375

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/00 C08G 77/04 C08J 3/24

Dátum udelenia patentu: 08.06.2016

 

Optický vláknový teplomer

Číslo patentu: 288309

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 26.08.2015

 

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Číslo patentu: 288191

Medzinárodné patentové triedenie: G01F 1/74 G01M 11/02

Dátum udelenia patentu: 14.05.2014

 

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Číslo patentu: 288090

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32 G01K 7/36

Dátum udelenia patentu: 27.05.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo patentu: 288042

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 30.01.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo patentu: 288041

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 30.01.2013

 

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Číslo patentu: 287679

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 7/173 H04N 7/16 H04N 7/10 H04N 5/44

Dátum udelenia patentu: 26.04.2011

 

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Číslo patentu: 287543

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 9/02 G01J 11/00 G01M 11/00

Dátum udelenia patentu: 27.12.2010

 

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Číslo patentu: 287274

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 17/00

Dátum udelenia patentu: 12.04.2010

 

Rotačný teplovzdušný motor

Číslo patentu: 286743

Medzinárodné patentové triedenie: F01C 1/00

Dátum udelenia patentu: 02.04.2009

 

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Číslo patentu: 286742

Medzinárodné patentové triedenie: F02D 15/00

Dátum udelenia patentu: 02.04.2009

 

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Číslo patentu: 285802

Medzinárodné patentové triedenie: B23K 35/00

Dátum udelenia patentu: 26.07.2007

 

Elektrokatalyzátor

Číslo patentu: 285254

Medzinárodné patentové triedenie: F02M 27/02 H01L 35/32 H01L 35/28

Dátum udelenia patentu: 30.08.2006

 

Kulisový motor

Číslo patentu: 285003

Medzinárodné patentové triedenie: F02B 75/32 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 20.03.2006

 

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Číslo patentu: 284603

Medzinárodné patentové triedenie: H02H 3/06

Dátum udelenia patentu: 20.06.2005

 

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Číslo patentu: 284602

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 17/02 H02H 3/28

Dátum udelenia patentu: 20.06.2005

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 283743

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 283742

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Vstrekovacie zariadenie

Číslo patentu: 283741

Medzinárodné patentové triedenie: F02M 51/06 F02M 39/00

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Číslo patentu: 283513

Medzinárodné patentové triedenie: H02H 9/02 H02H 9/04 H02M 7/06 H02M 1/14

Dátum udelenia patentu: 11.06.2003

 

Zariadenie na uľahčenie štartu studeného spaľovacieho motora

Číslo patentu: 279936

Medzinárodné patentové triedenie: F02N 19/00

Dátum udelenia patentu: 05.03.1999

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.