Zoznam udelených patentov

Prípravok na rekryštalizačné žíhanie medených podložiek

Číslo patentu: 288966

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 9/40 C21D 9/00 C21D 1/26

Dátum udelenia patentu: 31.05.2022

Forma na presné liatie odstredivým spôsobom

Číslo patentu: 288955

Medzinárodné patentové triedenie: B22D 13/10

Dátum udelenia patentu: 19.04.2022

Nožnicový výsuvný systém s lanovým mechanizmom a krytovaním

Číslo patentu: 288950

Medzinárodné patentové triedenie: A01C 23/00 A01C 23/04 A01B 73/04

Dátum udelenia patentu: 19.04.2022

Rýchloupínací zverák

Číslo patentu: 288957

Medzinárodné patentové triedenie: B25B 1/08

Dátum udelenia patentu: 19.04.2022

Optický vláknový Machov-Zehnderov interferometer s preladiteľným vzduchovým ramenom a spôsob jeho ladenia

Číslo patentu: 288932

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 9/02

Dátum udelenia patentu: 03.01.2022

Zapojenie bezpotenciálového kontaktu s galvanickým oddelením

Číslo patentu: 288908

Medzinárodné patentové triedenie: H02H 1/00

Dátum udelenia patentu: 18.10.2021

Prehĺtací kapsulový endoskop

Číslo patentu: 288864

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 1/04 A61B 1/06 A61B 1/273 G01N 21/27

Dátum udelenia patentu: 26.04.2021

Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo patentu: 288842

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 19/00

Dátum udelenia patentu: 04.03.2021

Prídavné kompaktorové zariadenie

Číslo patentu: 288806

Medzinárodné patentové triedenie: E01C 19/22 A01B 29/04 E02F 9/00 E02D 3/02

Dátum udelenia patentu: 30.10.2020

Prídavné žeriavové zariadenie

Číslo patentu: 288803

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 23/42 B66C 23/62 E02F 9/14

Dátum udelenia patentu: 28.10.2020

Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pérotovho interferometra umiestneného na konci optického vlákna

Číslo patentu: 288705

Medzinárodné patentové triedenie: C09D 183/04 G01B 9/02 G01L 1/24 C08L 83/04 G01J 3/26 G02B 6/02

Dátum udelenia patentu: 19.08.2019

Spôsob prípravy optických vlnovodov s povrchovou fotonickou štruktúrou zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo patentu: 288665

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/02 G02B 6/10 G02B 6/036 C08G 77/04

Dátum udelenia patentu: 28.03.2019

 

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo patentu: 288623

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/036 G02B 6/26 C08J 5/12 C08L 83/04

Dátum udelenia patentu: 25.10.2018

 

Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo patentu: 288554

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 17/02 G01N 19/02

Dátum udelenia patentu: 28.03.2018

 

Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288513

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/26 G02F 1/355

Dátum udelenia patentu: 09.10.2017

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 288497

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum udelenia patentu: 02.08.2017

 

Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna

Číslo patentu: 288489

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10 G02F 1/17

Dátum udelenia patentu: 17.07.2017

 

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Číslo patentu: 288458

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 35/08 

Dátum udelenia patentu: 30.01.2017

 

Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov

Číslo patentu: 288452

Medzinárodné patentové triedenie: G01J 3/02

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

 

Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288451

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

 

Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom

Číslo patentu: 288430

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 03.11.2016

 

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo patentu: 288399

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 19/14

Dátum udelenia patentu: 08.08.2016

 

Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu

Číslo patentu: 288375

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/00 C08G 77/04 C08J 3/24

Dátum udelenia patentu: 08.06.2016

 

Optický vláknový teplomer

Číslo patentu: 288309

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 26.08.2015

 

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Číslo patentu: 288191

Medzinárodné patentové triedenie: G01F 1/74 G01M 11/02

Dátum udelenia patentu: 14.05.2014

 

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Číslo patentu: 288090

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32 G01K 7/36

Dátum udelenia patentu: 27.05.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo patentu: 288042

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 30.01.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo patentu: 288041

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 30.01.2013

 

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Číslo patentu: 287679

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 7/173 H04N 7/16 H04N 7/10 H04N 5/44

Dátum udelenia patentu: 26.04.2011

 

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Číslo patentu: 287543

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 9/02 G01J 11/00 G01M 11/00

Dátum udelenia patentu: 27.12.2010

 

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Číslo patentu: 287274

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 17/00

Dátum udelenia patentu: 12.04.2010

 

Rotačný teplovzdušný motor

Číslo patentu: 286743

Medzinárodné patentové triedenie: F01C 1/00

Dátum udelenia patentu: 02.04.2009

 

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Číslo patentu: 286742

Medzinárodné patentové triedenie: F02D 15/00

Dátum udelenia patentu: 02.04.2009

 

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Číslo patentu: 285802

Medzinárodné patentové triedenie: B23K 35/00

Dátum udelenia patentu: 26.07.2007

 

Elektrokatalyzátor

Číslo patentu: 285254

Medzinárodné patentové triedenie: F02M 27/02 H01L 35/32 H01L 35/28

Dátum udelenia patentu: 30.08.2006

 

Kulisový motor

Číslo patentu: 285003

Medzinárodné patentové triedenie: F02B 75/32 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 20.03.2006

 

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Číslo patentu: 284603

Medzinárodné patentové triedenie: H02H 3/06

Dátum udelenia patentu: 20.06.2005

 

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Číslo patentu: 284602

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 17/02 H02H 3/28

Dátum udelenia patentu: 20.06.2005

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 283743

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo patentu: 283742

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/00 F02B 75/26

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Vstrekovacie zariadenie

Číslo patentu: 283741

Medzinárodné patentové triedenie: F02M 51/06 F02M 39/00

Dátum udelenia patentu: 01.12.2003

 

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Číslo patentu: 283513

Medzinárodné patentové triedenie: H02H 9/02 H02H 9/04 H02M 7/06 H02M 1/14

Dátum udelenia patentu: 11.06.2003

 

Zariadenie na uľahčenie štartu studeného spaľovacieho motora

Číslo patentu: 279936

Medzinárodné patentové triedenie: F02N 19/00

Dátum udelenia patentu: 05.03.1999

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť