Úspechy a ocenenia študentov 2016

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2016

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno študenta: Bc. Marek Foltán - ocenenie bakalárskej práce "Možnosti zavedenia systému prepravy woodtainerov na Slovensku" spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo
Meno študenta: Bc. Michal Petr Hranický - ocenenie bakalárskej práce "Analýza účinnosti protihlukových opatrení v železničnej doprave" spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovesnko, a. s.
Meno študenta: Bc. Erik Balga - ocenenie bakalárskej práce "Analýza nehodových udalostí - úrazov osôb so železničnými vozidlami a ich vplyv na železničnú prevádzku" spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky
Meno študenta: Ing. Iveta Šulková - ocenenie diplomovej práce "Návrh určenia úhrad za odstavenie vozňov na sieti ŽSR" spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky
Meno študenta: Ing. Štefan Beregházy - ocenenie diplomovej práce "Stanovenie rozhrania pre výber vhodného systému prepravy komodity automotive na základe spoločenských nákladov" spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Meno študenta: Ing. Tomáš Kamenár - ocenienie diplomovej práce " Koncepcia GVD osobnej dopravy na sieti ŽSR" spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Meno študenta: Bc. Rastislav Klimant - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)
Meno študenta: Ing. Viera Valachová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Strojnícka fakulta

Meno študenta: Ing. Mária Pastorková - ocenenie diplomovej práce "Využitie metódy inovačného zoznamu pri zlepšovaní podnikových procesov" spoločnosťou Scheidt&Bachmann
Meno študenta: Bc. Martin Bednár - 2. miesto v súťaži o najlepšiu bakalársku prácu organizovanú spoločnosťou SOVA 
Meno študenta: Ing. Tomáš Hrabovský, PhD. - 3. miesto v súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu v kategórií "Konkurencieschopné strojírenství, materiálový výzkum" v rámci kozorcia PROGRES 3, VŠB-TU Ostrava
Meno študenta: Ing. Mária Žihalová, PhD. - ďakovný list rektorky za prezentáciu výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej úrovni
Meno študenta: Ing. Vladimír Tlach - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Elektrotechnická fakulta

Meno študenta: Ing. Pavol Belány - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Stavebná fakulta

Meno študenta: Ing. Marek Bednár - inžinierska cena v 6. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2015/2016 za diplomovú prácu "Športová hala v Šamoríne - zastrešenie", udelila Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Meno študenta: Bc. Jukub Václavek - 1. miesto v 11. ročníku súťaže Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2016 za bakalársku prácu "Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň" v sekcii Inžinierske konstrukcie a dopravné stavby, udelila Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Meno študenta: Ing. Michal Kráľovanec - cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu "Alternatívny návrh lávky ponad rieku Váh v Turčianskych Kľačanoch"
Meno študenta: Ing. Tomáš Slaziník - cena Slovenskej cestnej spoločnosti za diplomovú prácu "Hodnotenie vplyvu okrajových podmienok merania na veľkosť koeficientu trenia"
Meno študenta: Ing. Jozef Škopík - 1. miesto v súťaži diplomových prác v oblasti asfaltových zmesí vyhlásenou Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky za diplomovú prácu "Vplyv priľnavosti asfaltu ku kamenivu na výsledky skúšky citlivosti na vodu"
Meno študenta: Ing. Katarína Hušľová - 1. miesto v súťaži diplomových prác v oblasti asfaltových zmesí vyhlásenou Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky za diplomovú prácu "Porovnania výsledkov skúšok priľnavosti asfaltu ku kamenivu z rôznych skúšobných metód"
Meno študenta: Ing. Filip Gago - 3. miesto v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Geotechnika
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 3. miesto v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Stavební mechanika
Meno študenta: Bc. Jakub Václavek - študentská cena v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Dopravní stavby
Meno študenta: Bc. Tatiana Kušnieriková - študentská cena v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Geodézie a kartografie
Meno študenta: Daniel Holota - cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v rámci fakultnej súťaže
Meno študenta: Bc. Tatiana Kušnieriková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta riadenia a informatiky

Meno študenta: Ing. Michal Španík - čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu "Senzory System for the Control of Robotic Arm Movement" asociáciou ITAS a PC Revou
Meno študenta: Ing. Jozef Paľa - čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu "Compiler from JavaScript to Python" asociáciou ITAS a PC Revou
Meno študenta: Bc. Juraj Muráň - 3. miesto v kategórií bakalárskej práce v rámci medzinárodnej súťaže CISCO Outstanding Thesis Award 2016
Meno študenta: Ing. Erika Ištoková - cena spoločnosti Scheid & Bachmann za diplomovú prácu
Meno študenta: Juraj Macák - víťaz súťaže o nový web Výskumnej agentúry
Meno študenta: Ing. Michal Chovanec - 1. miesto v kategórií Stopár L2 v rámci súťaže ISTROROBOT 2016
Meno študenta: Tomáš Kuric - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Matej Papík - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Martin Olešňaník - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Dávid Kuric - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Milan Ondrašovič - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: František Kajánek - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Matúš Mrázik - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Juraj Muráň - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Michaela Macháčková - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Veronika Martoníková - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Veronika Tomová - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Petra Dobroňová - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Bc. Miriam Micháliková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)
Meno študenta: Ing. Michal Ďuračík - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Meno študenta: Erika Čupcová - 1. miesto na XII. Majstrovstvách sveta v požiarnom športe v kategórií požiarny útok
Meno študenta: Jana Bednáriková - 3. miesto na XII. Majstrovstvách sveta v požiarnom športe v kategórií požiarnych útok družstiev žien
Meno študenta: Ing. Martin Halaj - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Bc. Matej Masár - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Jozef Vraniak - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Jozef Vraniak - 2. miesto v študentskej vedecko-odbornej činnosti na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave v sekcii: Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo
Meno študenta: Ing. Patrícia Polčová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta humanitných vied

Meno študenta: Vladimír Šlepec - cena Mikuláša Moyzesa na Medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2016. Čestné uznanie XIII. Ročník Pěvecká soutěž Olomouc 2016. Cena za interpretáciu písně Bohuslava Martinů, XIII. Ročník, 1. miesto v teoretickej časti, Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka. Cena Galéria M Locus za interpretáciu piesne, Medzinárodná spevácka súťaž Rodolfa Petráka
Meno študenta: Terézia Janeková - 2. miesto v piesňovej kategórií, Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka
Meno študenta: Mgr. Zuzana Sihleníková - Fotografia na FB stránke prof. Magilowa, University of Tennesee s článkom "Kysuce o osudoch židovských rodín z Čadce
Meno študenta: Bc. Ondrej Beňa - výstava papierových modelov historickej architektúry spojená s prednáškou a workshopom
Meno študenta: Bc. Andrej Kurečka - výstava papierových modelov historickej architektúry spojená s prednáškou a workshopom
Meno študenta: Kristián Grupač - premiera krátkeho filmu s názvom "Bez okien" na Mestskej scéne v Martine (súťaž literárneho podujatia Slovenská jar, Martin)
Meno študenta: Mgr. Denisa Matejdeszová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Celoživotný štúdijný program stráž prírody

Meno študenta: Bc. Denisa Matejdeszová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.