Úspechy a ocenenia študentov 2016

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2016

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno študenta: Bc. Marek Foltán - ocenenie bakalárskej práce "Možnosti zavedenia systému prepravy woodtainerov na Slovensku" spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo
Meno študenta: Bc. Michal Petr Hranický - ocenenie bakalárskej práce "Analýza účinnosti protihlukových opatrení v železničnej doprave" spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovesnko, a. s.
Meno študenta: Bc. Erik Balga - ocenenie bakalárskej práce "Analýza nehodových udalostí - úrazov osôb so železničnými vozidlami a ich vplyv na železničnú prevádzku" spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky
Meno študenta: Ing. Iveta Šulková - ocenenie diplomovej práce "Návrh určenia úhrad za odstavenie vozňov na sieti ŽSR" spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky
Meno študenta: Ing. Štefan Beregházy - ocenenie diplomovej práce "Stanovenie rozhrania pre výber vhodného systému prepravy komodity automotive na základe spoločenských nákladov" spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Meno študenta: Ing. Tomáš Kamenár - ocenienie diplomovej práce " Koncepcia GVD osobnej dopravy na sieti ŽSR" spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Meno študenta: Bc. Rastislav Klimant - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)
Meno študenta: Ing. Viera Valachová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Strojnícka fakulta

Meno študenta: Ing. Mária Pastorková - ocenenie diplomovej práce "Využitie metódy inovačného zoznamu pri zlepšovaní podnikových procesov" spoločnosťou Scheidt&Bachmann
Meno študenta: Bc. Martin Bednár - 2. miesto v súťaži o najlepšiu bakalársku prácu organizovanú spoločnosťou SOVA 
Meno študenta: Ing. Tomáš Hrabovský, PhD. - 3. miesto v súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu v kategórií "Konkurencieschopné strojírenství, materiálový výzkum" v rámci kozorcia PROGRES 3, VŠB-TU Ostrava
Meno študenta: Ing. Mária Žihalová, PhD. - ďakovný list rektorky za prezentáciu výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej úrovni
Meno študenta: Ing. Vladimír Tlach - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Elektrotechnická fakulta

Meno študenta: Ing. Pavol Belány - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Stavebná fakulta

Meno študenta: Ing. Marek Bednár - inžinierska cena v 6. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2015/2016 za diplomovú prácu "Športová hala v Šamoríne - zastrešenie", udelila Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Meno študenta: Bc. Jukub Václavek - 1. miesto v 11. ročníku súťaže Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2016 za bakalársku prácu "Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň" v sekcii Inžinierske konstrukcie a dopravné stavby, udelila Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Meno študenta: Ing. Michal Kráľovanec - cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu "Alternatívny návrh lávky ponad rieku Váh v Turčianskych Kľačanoch"
Meno študenta: Ing. Tomáš Slaziník - cena Slovenskej cestnej spoločnosti za diplomovú prácu "Hodnotenie vplyvu okrajových podmienok merania na veľkosť koeficientu trenia"
Meno študenta: Ing. Jozef Škopík - 1. miesto v súťaži diplomových prác v oblasti asfaltových zmesí vyhlásenou Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky za diplomovú prácu "Vplyv priľnavosti asfaltu ku kamenivu na výsledky skúšky citlivosti na vodu"
Meno študenta: Ing. Katarína Hušľová - 1. miesto v súťaži diplomových prác v oblasti asfaltových zmesí vyhlásenou Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky za diplomovú prácu "Porovnania výsledkov skúšok priľnavosti asfaltu ku kamenivu z rôznych skúšobných metód"
Meno študenta: Ing. Filip Gago - 3. miesto v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Geotechnika
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 3. miesto v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Stavební mechanika
Meno študenta: Bc. Jakub Václavek - študentská cena v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Dopravní stavby
Meno študenta: Bc. Tatiana Kušnieriková - študentská cena v súťaži ŠVOČ na FStav ČVUT v Praze v sekcii Geodézie a kartografie
Meno študenta: Daniel Holota - cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v rámci fakultnej súťaže
Meno študenta: Bc. Tatiana Kušnieriková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta riadenia a informatiky

Meno študenta: Ing. Michal Španík - čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu "Senzory System for the Control of Robotic Arm Movement" asociáciou ITAS a PC Revou
Meno študenta: Ing. Jozef Paľa - čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu "Compiler from JavaScript to Python" asociáciou ITAS a PC Revou
Meno študenta: Bc. Juraj Muráň - 3. miesto v kategórií bakalárskej práce v rámci medzinárodnej súťaže CISCO Outstanding Thesis Award 2016
Meno študenta: Ing. Erika Ištoková - cena spoločnosti Scheid & Bachmann za diplomovú prácu
Meno študenta: Juraj Macák - víťaz súťaže o nový web Výskumnej agentúry
Meno študenta: Ing. Michal Chovanec - 1. miesto v kategórií Stopár L2 v rámci súťaže ISTROROBOT 2016
Meno študenta: Tomáš Kuric - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Matej Papík - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Martin Olešňaník - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Dávid Kuric - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Milan Ondrašovič - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: František Kajánek - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Matúš Mrázik - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Juraj Muráň - úspešná reprezentácia fakulty na stredoeurópskom kole programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2016 v Záhrebe
Meno študenta: Michaela Macháčková - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Veronika Martoníková - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Veronika Tomová - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Petra Dobroňová - úspešná reprezentácia fakulty v rámci finále súťaže Social Impact Awards s projektovm BAKE&ENJOY
Meno študenta: Bc. Miriam Micháliková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)
Meno študenta: Ing. Michal Ďuračík - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Meno študenta: Erika Čupcová - 1. miesto na XII. Majstrovstvách sveta v požiarnom športe v kategórií požiarny útok
Meno študenta: Jana Bednáriková - 3. miesto na XII. Majstrovstvách sveta v požiarnom športe v kategórií požiarnych útok družstiev žien
Meno študenta: Ing. Martin Halaj - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Bc. Matej Masár - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Jozef Vraniak - cena literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Jozef Vraniak - 2. miesto v študentskej vedecko-odbornej činnosti na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave v sekcii: Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo
Meno študenta: Ing. Patrícia Polčová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Fakulta humanitných vied

Meno študenta: Vladimír Šlepec - cena Mikuláša Moyzesa na Medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2016. Čestné uznanie XIII. Ročník Pěvecká soutěž Olomouc 2016. Cena za interpretáciu písně Bohuslava Martinů, XIII. Ročník, 1. miesto v teoretickej časti, Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka. Cena Galéria M Locus za interpretáciu piesne, Medzinárodná spevácka súťaž Rodolfa Petráka
Meno študenta: Terézia Janeková - 2. miesto v piesňovej kategórií, Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka
Meno študenta: Mgr. Zuzana Sihleníková - Fotografia na FB stránke prof. Magilowa, University of Tennesee s článkom "Kysuce o osudoch židovských rodín z Čadce
Meno študenta: Bc. Ondrej Beňa - výstava papierových modelov historickej architektúry spojená s prednáškou a workshopom
Meno študenta: Bc. Andrej Kurečka - výstava papierových modelov historickej architektúry spojená s prednáškou a workshopom
Meno študenta: Kristián Grupač - premiera krátkeho filmu s názvom "Bez okien" na Mestskej scéne v Martine (súťaž literárneho podujatia Slovenská jar, Martin)
Meno študenta: Mgr. Denisa Matejdeszová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

Celoživotný štúdijný program stráž prírody

Meno študenta: Bc. Denisa Matejdeszová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou)

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť