3.1 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému hodnotenia súčastí vo vede a výskume ŽU

Cieľ aktivity Implementovanie a overenie navrhnutého systému hodnotenia súčastí Žilinskej univerzity v Žiline z hľadiska výsledkov vo výskume.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.