2.3 Implementácia informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

Cieľ aktivity Naprogramovanie jednotlivých častí informačného systému podľa návrhových modelov a ich testovanie

Výstupy

Informačný systém pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.