Udelené tituly profesor

Vymenovaní profesori v roku 2020

· s účinnosťou od 14. júla 2020:
doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov UNIZA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky,
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. zo Strojníckej fakulty UNIZA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priemyselné inžinierstvo,
doc. Ing. Milan Kubina, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania manažment,
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. zo Strojníckej fakulty UNIZA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárstvo.

 

Vymenovaní profesori v roku 2019

· s účinnosťou od 11. júna 2019:
doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. zo Strojníckej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. zo Stavebnej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť,
doc. Ing. Anna Tomová, CSc. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,


· s účinnosťou od 10. decembra 2019:
doc. Ing. Peter Počta, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie.

 

Vymenovaní profesori v roku 2018

· s účinnosťou od 19. septembra 2018:
doc. Ing. Marián Drusa, PhD. zo Stavebnej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 3.2.10 teoretická elektrotechnika,
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 3.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,
doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 3.3.15 manažment,
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,


· s účinnosťou od 10. decembra 2018:
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. z Výskumného centra UNIZA, v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta UNIZA.

 

Vymenovaní profesori v roku 2017 

· s účinnosťou od 18. mája 2017:
doc. Ing. Peter Brída, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie.


Vymenovaní profesori v roku 2016 

· s účinnosťou od 16. mája 2016:
doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie,
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia, návrh predložila Strojnícka fakulta UNIZA,

· s účinnosťou od 9. novembra 2016:
dr hab. Pawel Żukowski z Fakulty elektrotechniky a informatiky Politechniky Lubelskej, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, návrh predložila Elektrotechnická fakulta UNIZA.


Vymenovaní profesori v roku 2015

· s účinnosťou od 24. novembra 2015:
doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika,
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku,
doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika.

· s účinnosťou od 2. júna 2015:
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA,
doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby, návrh predložila Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA,

· s účinnosťou od 12. marca 2015:
doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,


Vymenovaní profesori v roku 2014

· s účinnosťou od 26. mája 2014:
doc. Ing. Andrej Czán, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,
doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,

· s účinnosťou od 19. novembra 2014:
doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku.


Vymenovaní profesori v roku 2013

· s účinnosťou od 26. novembra 2013:
doc. dr inž. Elzbieta Szychta z Wydzialu Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego, Radom, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, návrh predložila Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline,
doc. Ing. Josef Vodák, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.15 manažment,

· s účinnosťou od 22. októbra 2013:
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.2.2 poštové služby,

· s účinnosťou od 5. marca 2013:
doc. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika.


Vymenovaní profesori v roku 2012

· s účinnosťou od 10. júla 2012:
doc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
doc. Dr. Ing. Jozef Komačka zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
doc. Ing. Juraj Miček, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Ing. Andrej Novák, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava.


Vymenovaní profesori v roku 2011

· s účinnosťou od 28. novembra 2011:
doc. Ing. Zdeňek Dvořák, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU,
doc. Ing. Mária Franeková, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia,
doc. Ing. Anna Križanová, CSc. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku.

· s účinnosťou od 24. januára 2011:
doc. Dr. Ing. Martin Decký zo Stavebnej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
doc. Ing. Matilda Drozdová, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika,
doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici zo Strojníckej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá,
doc. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.26 materiály,
doc. Ing. Vladimír Wieser, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.