Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Vyznamenania a ocenenia získané za výskumné aktivity v roku 2015

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

 

Strojnícka fakulta

Ocenenie Rektora Vysokej školy Banskej - Technickej univerzity Ostrava - medaila Georgia Agricoly, doc. Ing. Dušanovi Štekláčovi, CSc. - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť a osobný prínos k rozvoju Strojníckej fakulty Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava v oblasti Strojárskych technológií (08. 09. 2015);

Udelenie pamätnej medaily Slovenskej zváračskej spoločnosti - pracovníkom Katedry technologického inžinierstva - prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., prof. Ing. Jozef Meško, PhD. a doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. (27.10.2015);

Získanie 2 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“: organizovanej v rámci vedeckej konferencie Alluminium a neželezné kovy´2015, Bystřice nad Pernštejnem, ČR (21. - 23. 10. 2015) a to: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii Odborná - vedecká fotografia) a Ing. Juraj Belan (3. miesto v kategórii Vox Populi);

Získanie 3 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži konanej v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Fraktografia´2015 (18. - 21. 10. 2015) Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii The most curious photo 2015); Ing. Mária Chalupová (1. miesto v kategórii The most curious photo 2015 a 3. miesto v kategórii The best fractography photo 2015);

Ing. Vladimíra Biňasová, PhD. (KPI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za význačnú publikačnú činnosť;

prof. Ing. Peter Palček, PhD. (KMI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni;
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric (KAVS) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce UNIZA.

 

Elektrotechnická fakulta (teraz Fakulta elektrotechniky a informačných technológií)

Robert Menkyna: Pamätný list primátora mesta Liptovský Mikuláš „Za vynikajúce pedagogické výsledky a mimoriadnu angažovanosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie“.

Mária Franeková: Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 024 ŽU-4/2012: Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie (zodpovedný riešiteľ).

Peter Hockicko: Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 035ŽU-4/2012: Formovanie fyzikálnych predstáv prostredníctvom videoanalýzy a videomeraní pre zatraktívnenie a popularizáciu fyziky (zodpovedný riešiteľ).

Karol Rástočný: Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce ŽU.

Peter Brída: Best Special Session - „CBS 2015: Special Session on Cloud Based Solutions“ konanej v rámci konferencie „7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2015)“, Bali, Indonesia, March 23-25, Springer LNAI9012, ISSN 0302-9743. Spoluorganizátor špeciálnej sekcie.

Ladislav Janoušek: Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, Literárny fond SR, 24.9.2015, Bratislava.

Ladislav Janoušek: Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce Žilinskej univerzity v Žiline, 21.9.2015, Žilina.

Zuzana Pšenáková: Honourable mention posters-IPET 2015, Vienna, Austria.

 

Stavebná fakulta

V roku 2015 žiadnemu pracovníkovi SvF nebolo udelené vyznamenanie alebo ocenenie za výskumné aktivity.

 

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Pavol Segeč, PhD., ktorý sa stal od januára 2015 držiteľom prestížnej priemyselnej certifikácie Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing&Switching. Zaradil sa tak medzi najvyššie certifikovaných odborníkov v oblasti počítačových sietí, ktorí na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobia (v súčasnosti na UNIZA pracuje jeden držiteľ najvyššieho stupňa certifikácie CCIE a dvaja držitelia druhého najvyššieho stupňa certifikácie CCNP).

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

V roku 2015 bol prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD ocenený rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni.

 

Fakulta humanitných vied

V roku 2015 neboli členom fakulty udelené vyznamenania a ocenenia za výskumné aktivity.

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť