Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Vyznamenania a ocenenia získané za výskumné aktivity v roku 2015

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

 

Strojnícka fakulta

Ocenenie Rektora Vysokej školy Banskej - Technickej univerzity Ostrava - medaila Georgia Agricoly, doc. Ing. Dušanovi Štekláčovi, CSc. - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť a osobný prínos k rozvoju Strojníckej fakulty Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava v oblasti Strojárskych technológií (08. 09. 2015);

Udelenie pamätnej medaily Slovenskej zváračskej spoločnosti - pracovníkom Katedry technologického inžinierstva - prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., prof. Ing. Jozef Meško, PhD. a doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. (27.10.2015);

Získanie 2 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“: organizovanej v rámci vedeckej konferencie Alluminium a neželezné kovy´2015, Bystřice nad Pernštejnem, ČR (21. - 23. 10. 2015) a to: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii Odborná - vedecká fotografia) a Ing. Juraj Belan (3. miesto v kategórii Vox Populi);

Získanie 3 ocenení pracovníkmi Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži konanej v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Fraktografia´2015 (18. - 21. 10. 2015) Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. (2. miesto v kategórii The most curious photo 2015); Ing. Mária Chalupová (1. miesto v kategórii The most curious photo 2015 a 3. miesto v kategórii The best fractography photo 2015);

Ing. Vladimíra Biňasová, PhD. (KPI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za význačnú publikačnú činnosť;

prof. Ing. Peter Palček, PhD. (KMI) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni;
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric (KAVS) - ocenenie rektorky UNIZA dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce UNIZA.

 

Elektrotechnická fakulta (teraz Fakulta elektrotechniky a informačných technológií)

Robert Menkyna: Pamätný list primátora mesta Liptovský Mikuláš „Za vynikajúce pedagogické výsledky a mimoriadnu angažovanosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie“.

Mária Franeková: Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 024 ŽU-4/2012: Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie (zodpovedný riešiteľ).

Peter Hockicko: Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 035ŽU-4/2012: Formovanie fyzikálnych predstáv prostredníctvom videoanalýzy a videomeraní pre zatraktívnenie a popularizáciu fyziky (zodpovedný riešiteľ).

Karol Rástočný: Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce ŽU.

Peter Brída: Best Special Session - „CBS 2015: Special Session on Cloud Based Solutions“ konanej v rámci konferencie „7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2015)“, Bali, Indonesia, March 23-25, Springer LNAI9012, ISSN 0302-9743. Spoluorganizátor špeciálnej sekcie.

Ladislav Janoušek: Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, Literárny fond SR, 24.9.2015, Bratislava.

Ladislav Janoušek: Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce Žilinskej univerzity v Žiline, 21.9.2015, Žilina.

Zuzana Pšenáková: Honourable mention posters-IPET 2015, Vienna, Austria.

 

Stavebná fakulta

V roku 2015 žiadnemu pracovníkovi SvF nebolo udelené vyznamenanie alebo ocenenie za výskumné aktivity.

 

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Pavol Segeč, PhD., ktorý sa stal od januára 2015 držiteľom prestížnej priemyselnej certifikácie Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing&Switching. Zaradil sa tak medzi najvyššie certifikovaných odborníkov v oblasti počítačových sietí, ktorí na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobia (v súčasnosti na UNIZA pracuje jeden držiteľ najvyššieho stupňa certifikácie CCIE a dvaja držitelia druhého najvyššieho stupňa certifikácie CCNP).

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

V roku 2015 bol prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD ocenený rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni.

 

Fakulta humanitných vied

V roku 2015 neboli členom fakulty udelené vyznamenania a ocenenia za výskumné aktivity.

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.