Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Jasný odkaz ERASMUS+ dňa na Žilinskej univerzite: zahraničné mobility posúvajú vpred

Vyzdvihnúť benefity medzinárodnej spolupráce a štúdia v zahraničí bolo hlavnou motiváciou organizátorov Dňa ERASMUS+, ktorý sa na UNIZA konal 16. marca 2017. Tlačová správa


Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2017/2018 - Výzva na podávanie prihlášok

Milí študenti, práve v týchto dňoch vrcholí na fakultách UNIZA informačná kampaň k Erasmus+ študentským mobilitám. Ak máte záujem o Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2017/2018, TERAZ je vhodná chvíľa prihlásiť sa. Nepremeškajte šancu, čas sa kráti! Malé upozornenie - každá fakulta UNIZA má iný termín prijímania prihlášok, preto je potrebné kontaktovať pracovníkov fakulty zodpovedných za koordináciu Erasmus+ mobilít. Termín uzávierky prijímania fakultných nominácií na Erasmus+ mobility na rektorátnom Oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing je 30. marec 2017.

Podrobné informácie


Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS pozývajú na štvrtú zo série odborných prednášok ,,Podnikanie v doprave,, s témou podnikanie v železničnej doprave v SR. Pozvanie prijal Ing. Ivan Škoda z Dopravného úradu. Prednáška sa koná v stredu 22.3.2017 o 12.00 hod. v BF121. Viac informácií 


Stavba roka 2016

Výskumné centrum Žilinskej univerzity sa so svojou inteligentnou budovou uchádza o ocenenie Stavba roka 2016. Viac informácií je uvedených na stránke http://www.stavbaroka.eu/portfolio/stavby-zaradene-do-sutaze-2016-2/. Hlasovanie verejnosti prebieha tu: http://stavbaroka.zoznam.sk/ 


RightsUP

Univerzitný vedecký park pozýva 22.3.2017 na podujatie RightsUP, ktoré bude viesť Ing. Andrea Čorejová, zamerané na  ochranu riešení z aplikovaného výskumu, ale aj na ochranu loga, dizajnu, značky, atď. Podrobnú náplň nájdete tu: Registračný formulár, FB event, FB stránka Startupisti.


Športové podujatia na letné obdobie

Milé kolegyne, kolegovia, Ústav telesnej výchovy UNIZA pozýva na športové podujatia, ktoré pre vás pripravil v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA na letné obdobie. Letné kurzy  Cykloturistika Škótsko  Cykloturistika južné Čechy

... viac

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Postaraj sa o skvalitnenie poskytovaných služieb u nás v Univerzitnej knižnici. Stačí ak vyplníš náš dotazník, ktorý nájdeš na nasledujúcej adrese: www.ukzu.uniza.sk/blog/vplyv-rekonštrukcie-na-používateľa 

Navyše ak uvedieš na seba kontakt (e-mail) budeš automatický zaradený do súťaže o zaujímavú knihu, tak neváhaj a zapoj sa. https://www.facebook.com/ukuniza/posts/1809339032649262:0 


2 % alebo 3 % z Vašich daní

aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja.

... viac

Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.

... viac

Žilinská univerzita spolupracuje pri modernizácii železníc v Kosove

Cieľom medzinárodného projektu, ktorého súčasťou je aj Žilinská univerzita, je optimalizovať prevádzku na kosovských železniciach. Tlačová správa


Kvapka krvi Výskumného centra UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby „KVAPKA KRVI VÝSKUMNÉHO CENTRA 2017,“ ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2017 od 7:30 do 11:00 hod. v zasadačke Výskumného centra.

... viac

INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake, which will take place in Vienna, Austria on 16-18 May 2017, co-organised by the ERAdiate project and the European Alliance for Innovation. More information


Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na podávanie žiadostí

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku. Leták 

... viac

Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

L'Oréal v spolupráci s UNESCOSlovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science". Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 

... viac

Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS. 

... viac

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív