Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Vedecká cukráreň je opäť tu

Rozvojová agentúra sa rozhodla po minuloročných pozitívnych reakciách žiakov aj pedagógov znovu zorganizovať Vedeckú cukráreň i v tomto roku a to v pondelok 26. júna 2017 o 9:30 na UNIZA v aule BG Datalan. Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline sa zúčastnia besedy o konštrukcii automobilu poháňaného solárnou energiou, zažijú mobilné laboratórium fyziky a špeciálnym prekvapením pre časť študentov bude moderovaná návšteva "Krajiny vĺn" - stálej výstavy vlnových procesov v priestoroch Žilinskej univerzity. Plagát 


Stanovisko vedenia UNIZA k aktuálnym udalostiam na FHV

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline je rozhodne proti spolitizovaniu a účelovým informáciám ohľadom Fakulty humanitných vied. Akékoľvek zasahovanie zo strany politických strán je neprípustné a je v rozpore s autonómiou akademickej inštitúcie. Ide o vnútornú záležitosť Fakulty humanitných vied a zodpovednosť je v zmysle zákona o vysokých školách na pleciach vedenia fakulty a reprezentácie akademickej obce fakulty. Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline sa situáciou na Fakulte humanitných vied opakovane zaoberalo a požiadalo dekanku i senát fakulty o riešenie. Vedenie univerzity postupuje zásadne v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike a nemá právo zasahovať do vnútorných procesov na fakulte. 


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Letný režim v Univerzitnej knižnici

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity oznamuje svojim používateľov, že v dňoch 03.07. – 22.09.2017 budú upravené otváracie hodiny nasledovne: pondelok – piatok vždy od 8:00 do 15:00 hodiny. Dňa 28.08.2017 bude Univerzitná knižnica zatvorená.

... viac

Informačný seminár k programu HORIZONT 2020

CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline vás srdečne pozýva na Informačný seminár k programu HORIZONT 2020 - Novinky vo financovaní projektov, ktorý sa koná 22.06.2017 (štvrtok) 10:00 – 12:00 v miestnosti AF108 (Stavebná fakulta).

Pozvánka


Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline má schválené ďalšie dva projekty zo 6.výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

... viac

Detská letná jazyková škola – posledné voľné miesta

Detská letná jazyková škola – posledné voľné miesta. Tento rok na tému detektívka v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva. Leták

... viac

Falling Walls Lab Slovakia

Vážení študenti, mladí výskumníci, pedagógovia aj podnikatelia, radi Vás informujeme o podujatí Falling Walls Lab, ktoré poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Podujatie sa doteraz konalo v 50 krajinách sveta. Falling Walls Lab je priestorom na prezentáciu prevratných výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov z rozličných oblastí. Termín na prihlásenie je do 10. septembra 2017. Viac informácií 


Nová dimenzia cestovania - UNIZA držiteľom prestížneho grantu H2020

Žilinská univerzita v Žiline získala prestížny grant z programu Európskej komisie Horizont 2020 pre projekt “Mobility and Time Value“ (MoTiV). Tento mimoriadny úspech dosiahol tím pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným projektom 7. rámcového programu v rámci iniciatívy Európskej komisie ERA Chair. Tlačová správa


Žilinská univerzita a Huawei – výnimočné partnerstvo budúcnosti

Spoločnosť Huawei Technologies a Žilinská univerzita v Žiline pokračujú v rozvíjaní výnimočného partnerstva a spolupráce pri výskumnej činnosti, v rámci ktorej poskytla čínska spoločnosť Univerzitnému vedeckému parku špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Tlačová správa


Športové podujatia na letné obdobie

Milé kolegyne, kolegovia, Ústav telesnej výchovy UNIZA pozýva na športové podujatia, ktoré pre vás pripravil v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA na letné obdobie. Letné kurzy  Cykloturistika Škótsko  Cykloturistika južné Čechy

... viac

INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 - Intelligent  Transport Systems: From research and development to the market uptake, which  will take place in Helsinki, Finland, on 29-30 November 2017 as a  collocated scientific event of the Smart Cities 360 summit. The  conference is co-organised by the ERAdiate project and the European   Alliance for Innovation. More information


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie budov a učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy

... viac

Archív