Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

L'Oréal v spolupráci s UNESCOSlovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science". Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 

... viac

Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Úspech študenta Stavebnej fakulty UNIZA

Radi informujeme o úspechu študenta inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty UNIZA Bc. Jakuba Václaveka, ktorý získal 1. miesto v 11. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016 v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 

... viac

Jubilejný reprezentačný ples Žilinskej univerzity

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás informovali a zároveň pozvali na Reprezentačný ples Žilinskej univerzity. Tohtoročný jubilejný 20. ročník sa uskutoční  17. februára 2017 (piatok) o 19.00 hod. v Novej menze. V programe sa predstavia Cigánski diabli s Katarínou Knechtovou, Flamenco Experience Sextet, Replay Band, Campana Batucada a folklórny súbor Stavbár. Vstupenky v hodnote 40 EUR je možné si zakúpiť od pondelka 16. januára 2017 u p. Ing. Jarmily Červenej, Rektorát – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, č.d. 315., tel. č. 513 5131  Plagát 


Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018

Informujeme vás o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 : https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.


Pozvánka na konferenciu

I would like to invite you to participate in the international conference: KMO (The 12th International Conference on Knowledge Management in Organizations) and LTEC (The 6 th International Workshop on Learning Technology for Education challenges). Please visit following websites for more information. http://www.kmo2017.com/  http://www.ltec2017.com/ 

... viac

Informácia o seminári

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti seminár organizovaný v spolupráci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK, Centra vedecko-technických informácií SR, Výskumného centra UNIZA a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

... viac

Pozvánka na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás s potešením pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA: Mgr. Miroslava Klempová –  Babylon kultúr – medzikultúrna komunikácia pokračuje. Plagát 

... viac

INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake, which will take place in Vienna, Austria on 16-18 May 2017, co-organised by the ERAdiate project and the European Alliance for Innovation. More information


Vianoce na univerzite

Fotografie z podujatia Vianoce na univerzite 2016 nájdete na tomto odkaze. Všetkým účastníkom a návštevníkom ďakujeme a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.


Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS. 

... viac

Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy OP Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 

... viac

Zvýhodnené pobyty pre zamestnancov školstva

Radi by sme Vás informovali o ponuke zvýhodnených pobytov pre zamestnancov školstva a ich rodinnýcn príslušníkov. Konkrétne ponuky sú v priložených dokumentoch.  Zimnný relax   Kúpele Turčianske Teplice


Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.    

... viac

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív