Zoznam členov správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline

Predseda správnej rady ŽU:
JUDr. Emil Hadbábny

Podpredseda správnej rady ŽU:
Ing. Milan Chúpek, PhD.

Členovia správnej rady ŽU:

Ing. Jozef Antošík
Ing. Juraj Blanár
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
Ing. Igor Choma
Ing. Ján Krúpa
JUDr. Eva Kyselová
Ing. Radovan Majerský, PhD.
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. - zástupca zamestnaneckej komory AS ŽU
Ing. Ján Mišík – zástupca študentskej komory AS ŽU
Ing. Vladimír Slezák
Ing. Róbert Szabó, PhD.
Ing. Viliam Turanský

Tajomníčka správnej rady ŽU:

Janka Andrlová – janka.andrlova@rekt.uniza.sk , tel. 041/ 513 51 21
  1. Pozvánka na rokovanie
  2. Štatút správnej rady
  3. Záznamy zo zasadnutí
  4. Správa o činnosti za rok 2016
  5. Správa o činnosti za rok 2015
  6. Správa o činnosti za rok 2014
  7. Správa o činnosti za rok 2013
  8. Správa o činnosti za rok 2012
  9. Správa o činnosti za rok 2011