Pozvánka na prezentáciu dosiahnutých výsledkov projektu EÚ ERASMUS MUNDUS iBRASIL

Vážení kolegovia a kolegyne,

dovoľte nám pozvať vás srdečne na seminár – prezentáciu dosiahnutých

výsledkov študentov brazílskych univerzít,

 

  • Thaiany Pedrozo Campos Antunes
  • Evaldo de Melo Ferreira
  • Isabelle Mazza Guimarães
  • Tânia Brusque Crocetta

 

ktorí absolvovali študijný pobyt v rámci svojho doktorandského štúdia

s podporou projektu EÚ ERASMUS MUNDUS Inclusive and Innovative Brasil –

iBRASIL na našej univerzite.

Seminár sa uskutoční na Katedre matematických metód a operačnej analýzy FRI ŽU

RA 222, vo štvrtok 25.5.2017 o 14:00

 

 

Tešíme sa na vašu účasť

______________________________________

 

Assoc. Prof. Ing. Peter Fabian, PhD.

ERASMUS MUNDUS iBRASIL Local coordinator

University of Zilina

Univerzitna 1

010 26 Zilina

Slovakia

 

Pozvánka na prezentáciu dosiahnutých výsledkov projektu EÚ ERASMUS MUNDUS iBRASIL

Vážení kolegovia a kolegyne,

dovoľte nám pozvať vás srdečne na seminár – prezentáciu dosiahnutých

výsledkov študentov brazílskych univerzít,

 

  • Thaiany Pedrozo Campos Antunes
  • Evaldo de Melo Ferreira
  • Isabelle Mazza Guimarães
  • Tânia Brusque Crocetta

 

ktorí absolvovali študijný pobyt v rámci svojho doktorandského štúdia

s podporou projektu EÚ ERASMUS MUNDUS Inclusive and Innovative Brasil –

iBRASIL na našej univerzite.

Seminár sa uskutoční na Katedre matematických metód a operačnej analýzy FRI ŽU

RA 222, vo štvrtok 25.5.2017 o 14:00

 

 

Tešíme sa na vašu účasť

______________________________________

 

Assoc. Prof. Ing. Peter Fabian, PhD.

ERASMUS MUNDUS iBRASIL Local coordinator

University of Zilina

Univerzitna 1

010 26 Zilina

Slovakia