Prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vás pozýva na jarné prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA:

11.04.2017

Ing. Veronika Šramová, PhD. -  „Virtuálna komunikácia (Alfa a omega virtuálneho sveta)“ 

09.05.2017

Mgr. Silvester Trnovec  –  Európa v Afrike, Afrika v Európe - migrácia a hľadanie tolerancie.

 

Prednášky sa budú konať v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, I. poschodie, učebňa MB105,  ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu)

v čase od 15,00 do 16,30 hod.

 

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

Prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vás pozýva na jarné prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA:

11.04.2017

Ing. Veronika Šramová, PhD. -  „Virtuálna komunikácia (Alfa a omega virtuálneho sveta)“ 

09.05.2017

Mgr. Silvester Trnovec  –  Európa v Afrike, Afrika v Európe - migrácia a hľadanie tolerancie.

 

Prednášky sa budú konať v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, I. poschodie, učebňa MB105,  ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu)

v čase od 15,00 do 16,30 hod.

 

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!