Žilinská univerzita úzko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou OSŽD

Vo februári 2017 sa uskutočnil High-level seminár „Challenges and opportunities for vocational training in the field of international railway traffic in the 21th century“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z 15 krajín, univerzít, vysokých škôl a medzinárodných železničných organizácií.  Organizácia pre spoluprácu železníc OSŽD so sídlom vo Varšave, združuje železničné spoločnosti Východnej Európy a Ázie. Jej hlavným poslaním je unifikácia predpisov a ustanovení upravujúcich železničnú prevádzku a riešenie otázok dopravnej politiky.

Rozvoj vzťahov v železničnej doprave medzi Európou a Áziou chce organizácia výrazne prehĺbiť aj v spolupráci so Žilinskou univerzitou v oblasti vzdelávania, úpravy študijných programov zameraných na železničnú dopravu, zlepšením kvalifikácie absolventov relevantných odborov a školeniami zamestnancov železničných podnikov. Výsledkom bude okrem iného vytvorenie systému medzinárodnej akreditácie vzdelávacích inštitúcií a certifikácie študijných programov zameraných na oblasť železničnej dopravy.

Žilinská univerzita úzko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou OSŽD

Vo februári 2017 sa uskutočnil High-level seminár „Challenges and opportunities for vocational training in the field of international railway traffic in the 21th century“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z 15 krajín, univerzít, vysokých škôl a medzinárodných železničných organizácií.  Organizácia pre spoluprácu železníc OSŽD so sídlom vo Varšave, združuje železničné spoločnosti Východnej Európy a Ázie. Jej hlavným poslaním je unifikácia predpisov a ustanovení upravujúcich železničnú prevádzku a riešenie otázok dopravnej politiky.

Rozvoj vzťahov v železničnej doprave medzi Európou a Áziou chce organizácia výrazne prehĺbiť aj v spolupráci so Žilinskou univerzitou v oblasti vzdelávania, úpravy študijných programov zameraných na železničnú dopravu, zlepšením kvalifikácie absolventov relevantných odborov a školeniami zamestnancov železničných podnikov. Výsledkom bude okrem iného vytvorenie systému medzinárodnej akreditácie vzdelávacích inštitúcií a certifikácie študijných programov zameraných na oblasť železničnej dopravy.