Ponuka jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania – otvárame Business English

Aktuálne otvárame kurz obchodnej angličtiny:

Business English BEC 1 so začiatkom 16.3.2017 o 16:30 hod.

Úroveň B1, 1.blok – 8 týždňov, 24 vyuč. hodín

Cena 89 EUR

 

V letnom semestri ponúkame:

Cambridge English First

Streda o 16:00 hod., úroveň B2, 16 týždňov, 48 vyuč. hodín, cena od 140 EUR

Cambridge English Advanced

Piatok o 8:25 hod., úroveň C1, 16 týždňov, 48 vyuč. hodín, cena od 160 EUR

 

Celú ponuku jazykových kurzov nájdete na www.ucv.uniza.sk v sekcii Univerzitná škola jazykov / Rozpis kurzov

Máte možnosť dostúpiť do prebiehajúceho kurzu prípadne sa prísť pozrieť na ukážkovú hodinu.
Zamestnancom, študentom, doktorandom ŽU a ich rodinným príslušníkom ponúkame zvýhodnenú cenu.

 

Tešíme sa na Vás.

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

 

Ing. Denisa Buková Čapčíková

administrátor autorizovaného Cambridge English centra

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5042 | mobil: +421 918 805 226

e-mail: denisa.bukova@uniza.sk

Web: www.ucv.uniza.sk

 

Ponuka jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania – otvárame Business English

Aktuálne otvárame kurz obchodnej angličtiny:

Business English BEC 1 so začiatkom 16.3.2017 o 16:30 hod.

Úroveň B1, 1.blok – 8 týždňov, 24 vyuč. hodín

Cena 89 EUR

 

V letnom semestri ponúkame:

Cambridge English First

Streda o 16:00 hod., úroveň B2, 16 týždňov, 48 vyuč. hodín, cena od 140 EUR

Cambridge English Advanced

Piatok o 8:25 hod., úroveň C1, 16 týždňov, 48 vyuč. hodín, cena od 160 EUR

 

Celú ponuku jazykových kurzov nájdete na www.ucv.uniza.sk v sekcii Univerzitná škola jazykov / Rozpis kurzov

Máte možnosť dostúpiť do prebiehajúceho kurzu prípadne sa prísť pozrieť na ukážkovú hodinu.
Zamestnancom, študentom, doktorandom ŽU a ich rodinným príslušníkom ponúkame zvýhodnenú cenu.

 

Tešíme sa na Vás.

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

 

Ing. Denisa Buková Čapčíková

administrátor autorizovaného Cambridge English centra

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5042 | mobil: +421 918 805 226

e-mail: denisa.bukova@uniza.sk

Web: www.ucv.uniza.sk