Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.

Stavebná fakulta v spolupráci s Výskumným centrom, Fakultou PEDAS a Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ako partner širokého medzinárodného konzorcia, implementuje projekt v rámci schémy Horizont 2020, zameraný na zamestnancov dopravy budúcnosti. Od analýzy znalostných požiadaviek a zručností zamestnancov na všetkých úrovniach, cez špecifikáciu vzdelávacích programov budúcnosti bude projekt navrhovať aj nové biznis modely vo vzdelávaní. Viac informácií nájdete tu.

Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.

Stavebná fakulta v spolupráci s Výskumným centrom, Fakultou PEDAS a Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ako partner širokého medzinárodného konzorcia, implementuje projekt v rámci schémy Horizont 2020, zameraný na zamestnancov dopravy budúcnosti. Od analýzy znalostných požiadaviek a zručností zamestnancov na všetkých úrovniach, cez špecifikáciu vzdelávacích programov budúcnosti bude projekt navrhovať aj nové biznis modely vo vzdelávaní. Viac informácií nájdete tu.