Informácia o seminári

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti seminár organizovaný v spolupráci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK, Centra vedecko-technických informácií SR, Výskumného centra UNIZA a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Seminár sa uskutoční dňa 26. januára 2017 (štvrtok) v čase od 10:00 do 12:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Kompetenčného centra, Malá Hora 4.
V čase od 9:30 do 10:00 prebehne registrácia účastníkov.

Seminár je zameraný na špecifické témy Horizontu 2020, ktoré boli vybrané pre oblasť lekárskych vied resp. lekárskych vied v prepojení na informačné technológie a materiálové technológie.
Prednášať budú pracovníci CVTI SR, ktorí pôsobia ako národné kontaktné body pre vybrané obasti.
 
  1.  SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - Iveta Hermanovská (NCP pre Zdravie, ERC a "Marie Sklodowska-Curie Action")
  2.  FET Flagship Human Brain Project - Mária Búciová (NCP pre "Future and Emerging Technology" a IKT)
  3.  Horizont 2020 - ako na to? - Dušan Janičkovič - NCP pre "Nanotechnologies, Advanced Materials,  Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology"
  4.  Diskusia k finančným otázkam - Peter Beňo (NCP pre Právne a finančné otázky a Bezpečné spoločnosti)

Informácia o seminári

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti seminár organizovaný v spolupráci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK, Centra vedecko-technických informácií SR, Výskumného centra UNIZA a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Seminár sa uskutoční dňa 26. januára 2017 (štvrtok) v čase od 10:00 do 12:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Kompetenčného centra, Malá Hora 4.
V čase od 9:30 do 10:00 prebehne registrácia účastníkov.

Seminár je zameraný na špecifické témy Horizontu 2020, ktoré boli vybrané pre oblasť lekárskych vied resp. lekárskych vied v prepojení na informačné technológie a materiálové technológie.
Prednášať budú pracovníci CVTI SR, ktorí pôsobia ako národné kontaktné body pre vybrané obasti.
 
  1.  SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - Iveta Hermanovská (NCP pre Zdravie, ERC a "Marie Sklodowska-Curie Action")
  2.  FET Flagship Human Brain Project - Mária Búciová (NCP pre "Future and Emerging Technology" a IKT)
  3.  Horizont 2020 - ako na to? - Dušan Janičkovič - NCP pre "Nanotechnologies, Advanced Materials,  Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology"
  4.  Diskusia k finančným otázkam - Peter Beňo (NCP pre Právne a finančné otázky a Bezpečné spoločnosti)