Pozvánka na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás s potešením pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA:

Mgr. Miroslava Klempová –  Babylon kultúr – medzikultúrna komunikácia pokračuje.

Prednáška sa uskutoční 17.01.2017 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod. v učebni MB 105, 1. poschodie, v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu).

 

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

-------------------------------------------------------------

PhDr. Ľubica Mindeková

Koordinátor Univerzity tretieho veku    

Pozvánka na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás s potešením pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA:

Mgr. Miroslava Klempová –  Babylon kultúr – medzikultúrna komunikácia pokračuje.

Prednáška sa uskutoční 17.01.2017 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod. v učebni MB 105, 1. poschodie, v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (oproti autobusovému nástupišťu).

 

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

-------------------------------------------------------------

PhDr. Ľubica Mindeková

Koordinátor Univerzity tretieho veku