Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, 
Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
13. 3. 2017 - 17. 3. 2017 pre doktorandský stupeň,
3. 4. 2017 - 7. 4. 2017 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,
v týchto oblastiach výskumu:
 elektrotechnika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
 informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie,
 biomedicínske inžinierstvo,
 elektrotechnológie a materiály.
V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta
nasledovne:
1. miesto 200€
2. miesto 150€
3. miesto 100€
Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni štúdia sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2017 v Prahe. Ďalšie pokyny a presný termín súťaže nájdete priebežne na www.fel.uniza.sk.

V Žiline dňa 6. 12. 2016
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., v.r.
garant súťaže

Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, 
Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
13. 3. 2017 - 17. 3. 2017 pre doktorandský stupeň,
3. 4. 2017 - 7. 4. 2017 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,
v týchto oblastiach výskumu:
 elektrotechnika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
 informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie,
 biomedicínske inžinierstvo,
 elektrotechnológie a materiály.
V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta
nasledovne:
1. miesto 200€
2. miesto 150€
3. miesto 100€
Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni štúdia sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2017 v Prahe. Ďalšie pokyny a presný termín súťaže nájdete priebežne na www.fel.uniza.sk.

V Žiline dňa 6. 12. 2016
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., v.r.
garant súťaže