Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra architektúry a urbanistiky, Kielce University of Technology, vás srdečne pozývajú na prednášku: "Ochrona architektury drewnianej w skansenach na przykładzie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach", ktorá sa koná v utorok, dňa 5.5.2015 od 12:00 hod. v CO kryte (kreatívne štúdio).

Plagát

Máš nápad, o ktorom by malo Slovensko vedieť? Si odvážny a odhodlaný zvíťaziť? Ak áno, neváhaj a poď sa pobiť o titul Research Star!

Plagát

Fakulta humanitných vied ŽU v spolupráci s í-Téčkom a katedrou hudby Vás pozývajú na Večer populárnych melódií, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2015 o 19.30 hod. v budove rektorátu.  

Plagát

Pozývame Vás na študentskú vedecko-odbornú súťaž Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorá sa uskutoční pre bakalársky a inžiniersky stupeň v oblastiach výskumu: Biomedicínske inžinierstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Elektrotechnika a elektroenergetika. ŠVOS sa koná dňa 14. apríla 2015 od 8:30 do 11:30 hod. v priestoroch dekanátu EF ŽU. 

Oznam

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina organizujú už 6. ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov „Tímový záchranár“. Podujatie sa koná 9. apríla 2015 v SŠPO MV SR v Považskom Chlmci.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.