Radi vás informujem, že dňa 12. 5. 2015 (utorok) navštívia našu univerzitu profesori z družobnej univerzity Yeungjin College(YJC) z Daegu, Južná Kórea. V rámci svojej návštevy predstavia záujemcom z radov študentov možnosti a podmienky štúdia na tejto univerzite. Informačné stretnutie sa uskutoční dňa 12.5.2015 o 9,30 v miestnosti AF 106. Všetci ste vítaní!

Radi Vás informujeme a pozývame na „Vedeckú show Michaela Londesborougha,“ ktorá sa na našej univerzite uskutoční už budúci týždeň v utorok 12. mája v AULE 5. Všetci ste vítaní! Detailné informácie o Vedeckej show Michaela Londesborougha nájdete tu: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=4854 

Plagát Video

Elektrotechnická fakulta ŽU v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. 4. 2015 v ND117 (zasadačka dekana EF ŽU) informačný
deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Viac informácií je dostupných v pozvánke, program a možnosť registrácie nájdete na: www.humusoft.cz/zilina
Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie inovovanej auly NR1, ktorá od 5. mája 2015 ponesie názov Aula Werner von Siemens. Inováciu jednej z najväčších ául Žilinskej univerzity s kapacitou 180 študentov finančne podporila spoločnosť Siemens. Slávnostné otvorenie Auly Werner von Siemens sa uskutoční v utorok 5. mája 2015 o 10.00 hod v budove NR na 1. poschodí za účasti vedenia oboch organizácií. 

Plagát

V mene prof. Ing. Milana Dada, PhD., koordinátora projektu ERAdiate, a Dr. Ambroscha, ERA Chair Holder, pozývame všetkých záujemcov na seminár "Innovative Trends in Transport Research," ktorý sa koná pod vedenim  Dr. Christiana Chimani, Head of Mobility Department, Austrian Institute of Technology. Seminár sa uskutočni v pondelok 4. mája 2015 od 15.00 hod. v zasadacej miestnosti EF - ND117.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.