UNIZA oslavuje 65 rokov

rektorka_65vyrocie.png

Vstupujeme do jubilejného 65. akademického roka 2017/2018. Otvárame ďalší nepopísaný list v príbehu univerzity a jej nových študentov.

Našou úlohou je vytvárať optimálne podmienky na štúdium pre tých, ktorí sa rozhodli študovať na Žilinskej univerzite, pre výskumníkov, ktorí majú talent a danosti pre slobodné vedecké bádanie, pre učiteľov a všetkých spolupracovníkov, ktorých snahou je prinášať nové poznatky a byť prínosom pre našu alma mater.

Zachovávame si svoju relatívnu autonómiu. Ctíme si svoju históriu, čo vystihuje aj jeden z našich sloganov „Univerzita s tradíciou“. A máme svoju víziu byť univerzitou otvorenou novému poznaniu, byť miestom pre zdieľanie, spoluprácu a tvorbu nových ideí, prístupov, metodík a riešení.

Podobne ako iné vysoké školy, aj my sme prešli mnohými organizačnými zmenami. Reagovali sme na zmeny v prístupe ku vzdelávaniu. Ovplyvnili nielen nás, ale celú Európu.

Podujatia realizované počas roku osláv 65. výročia založenia UNIZA

Konferencie a semináre organizované v roku osláv 65. výročia založenia UNIZA

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Diagnostika podniku, controlling a logistika (apríl – máj 2018)
 • Horizonty železničnej dopravy 2018 (27.- 28.9. 2018)
 • CMDTUR 2018 (september – október 2018)
 • Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018 (10 - 11.10 2018)
 • INAIR 2018 (20. – 21. 11. 2018)
 • MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií (november 2018)
 • Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII (november 2018)

Strojnícka fakulta

 • 23rd International Seminar of Ph.D. students, SEMDOK 2018  (24. – 26. január 2018)

Elektrotechnická fakulta

 • Študentská vedecko-odborná súťaž (ŠVOS)(marec-apríl 2018)
 • 12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018 (21. – 23. mája 2018)
 • Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike (19.-21.jún. 2018)
 • 19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike (9.– 12.september 2018)
 • ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie (október 2018)
 • ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies (18 – 21. júna 2018)
 • Technická myšlienka roka (marec/apríl 2018)

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • 24. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, organizovaná bude  súbežne s konferenciou Mladá veda 2018 (23. - 24.mája 2018)

Ústav celoživotného vzdelávania

 • jUNIvel – Jazyková  univerzitná noc literatúry (5 čítaní literatúry v 5 cudzích jazykoch s hľadaním čísla 65 v prečítaných textoch) (22.marec 2018)
 • Študoval som na žilinskej reálke – budova A v spomienkach (17.apríl 2018)
 • 20 rokov FS Stavbár na UNIZA (22.marec 2018)

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • Forenzná činnosť v cestnej doprave (24. marca 2018)

Generálnym partnerom osláv 65. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

Generálnym partnerom osláv 65. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.